کد خبر: 7498صفحه نخست » جمعه، 8 آذر 1392 - 10:47
اثر ابزارهای بازاریابی سبز بر روی رفتار خرید مصرف کننده
  

اثر ابزارهای بازاریابی سبز بر روی رفتار خرید مصرف کننده

 

نویسندگان :

دکتر نرگس دل افروز

استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
دکتر محمد طالقانی

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
بهاره نوری

کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

 

 شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- نگرانی سالهای اخیر در مورد محیط زیست در همه ابعاد و حوزه ها مشاهده می شود.این موضوع که منابع محدود ما دچار آسیب شده است و ادامه این روند آینده حیات بشر را بر روی کره ی زمین مختل خواهد کرد، مسئولان و متفکران را بر آن داشته تا در این زمینه چاره ای بیندیشند. در این تحقیق تاثیر ابزارهای بازاریابی سبز بر روی رفتار خرید مصرف کنندگان مورد بررسی قرارمی گیرد.ابزارهای بازاریابی سبز که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است شامل تبلیغات زیستی،نام تجاری زیستی و برچسب زیستی می باشد.تاثیر هر کدام از این ابزارها به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته است. روش نمونه گیری به صورت خوشه ای در دسترس(غیراحتمالی) می باشد.در این روش شهر تهران به چهار بخش شمال،جنوب،شرق و غرب تقسیم بندی شده است که ما قسمت شمال و غرب در نظر گرفته و پرسشنامه ها را درفروشگاههای زنجیره ای این نواحی توزیع نموده ایم. اندازه نمونه طبق فرمول 384نفر بوده است و تجزیه تحلیل اطلاعات به وسیله آزمون همبستگی  اسپیرمن و رگرسیون چند گانه می باشد. نتایج نشان می دهد که تبلیغات زیستی بیشترین اثر را بر روی رفتار خرید مصرف کننده و نام تجاری کمترین اثر را دارد.


واژگان کلیدی: بازاریابی سبز،تبلیغات زیستی،نام تجاری زیستی(برندسبز)،برچسب زیستی،رفتار خرید مصرف کننده

 

 

مقدمه :

طی سال های اخیر، نگرانی افراد در مورد محیط زیست نه تنها یک مبحث حائز اهمیت برای عموم بلکه در تحقیقات آکادمیک نیز موضوع با اهمیتی تلقی می شود.سرآغاز این مباحث از آمریکا و اروپای غربی می باشد. از تغییرات مهمی که در مورد مصرف کننده و محیط اطراف وی وجود دارد مرتبط با محصولات است در ضمن سطح آگاهی عموم در مورد محیط از دهه1970 در حال افزایش است. (Alwitt,L.F. &Pitts,R.E,1996 )
این عوامل در شروع انقلاب سبز و جهت کمک به محیط زیست برای جلوگیری از آسیب های بیشتر می تواند کمک کننده باشد.در واقع بازاریابی سبز به عنوان بازاریابی جهت پاسخ به اثراتی که به محیط در امر طراحی،تولید،بسته بندی،برچسب سازی و مصرف وارد می آید به حداقل کاهش دهد.
از دیر باز بازاریابی سبز برحوزه محصول(شامل بسته بندی و برچسب سازی) و استراتژی های ارتقایی  متمرکز بوده است. درک حرکت های متحد و فشارهای وارده برای سبز بودن ضروری است زیرا این امر می تواند ما را به سمتی رهنمون سازد که بدانیم چطور بازاریابی سبز در همه فعالیت های سازمانی اجرا می شود. شرکت ها رویکرد استراتژیک کارآفرینی زیست محیطی را به کار  می برند تا فرصتی را برای تغییر فرایند توسعه محصولات رضایت بخش، نو و تکنیکی داشته باشند و سود رقابتی ایجاد گردد به همان نسبت تغییراتی در فشارهای وارده در مورد فعالیت های گذشته به وجود آمد. Rahbar,Abdul wahid,2011))
رفتار خرید به طور کلی شامل پنج بخش است:کشف نیاز،جستجوی راه حل، ارزیابی راه حل ها،تصمیم به خرید و رفتار پس از خرید.عواملی نظیر عوامل اجتماعی- فرهنگی،عوامل روانی،فردی-آمیخته بازاریابی وعوامل موقعیتی بر رفتار خرید مصرف کننده اثر گذار است . (Gue, Barnes,2011)
علاوه بر سازمان ها،مصرف کنندگان نیز در مقابل مسائل زیست محیطی مسئول هستند و با خرید محصولات سبز در این فرایند مشارکت می کنند.اگر چه دلایل مشارکت در فعالیت های سبز و نوع تعهد آنان به محیط متفاوت است، اما نقش مصرف کنندگان سبز در نگهداری از محیط زیست بسیار حیاتی استSuplico,2009)).عموما این مصرف کنندگان از محصولاتی که ممکن است سلامت خود  دیگران را به خطر اندازد،در طول فرایند تولید آسیب جدی به محیط زیست وارد آورد،انرژی زیادی مصرف کند،ضایعات فراوانی به همراه داشته باشد،در استخراج مواد اولیه مورد نیاز به گونه های گیاهی و حیوانی در حال انقراض و منابع طبیعی محیط زیست آسیب وارد کند،دوری می نماید(Lee,2008).
به کارگیری ابزارهای بازاریابی سبز،نقش مهمی را در ارتباط با رفتار قطعی خرید در مصرف کننده ایفا می کند.بنابراین منجر به کاهش اثرات مخرب محصولاتی با ترکیبات مصنوعی می شود. البته نتایج بدست آمده ممکن است تنها مرتبط با یک فرهنگ خاص،زمان یا ناحیه جغرافیایی خاص باشد.به دلیل پیچیدگی رفتار خرید سبز مصرف کننده،اکثر یافته ها با فرهنگ ها یا نواحی جغرافیایی دیگر تطابق ندارد.

 

دریافت فایل کامل مقاله

 

http://marketingarticles.ir/marketing/929-اثر-ابزارهای-بازاریابی-سبز-بر-روی-رفتار-خرید-مصرف-کننده.html

 

 

 

 

 

 

   
  

اخبار مرتبط: