شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران
شايستگي روابط‌عمومي در سازمان‌ها و سندروم شيشه خيارشور
برگزاري آيين تقدير از برگزيدگان جشنواره ها و مسابقات روابط‌عمومي و آموزش همگاني در سال 1402
حامد بلخاري مدير روابط‌عمومي سنديكاي بيمه‌گران ايران شد
تكرار يك تحديد؛ «پروانه روزنامه‌نگاري»
رونالدو و ديپلماسي ورزشي
فراخوان ارسال آثار به هجدهمين جشنواره ملي انتشارات روابط‌عمومي منتشر شد
‍ انتشار شماره ۱۶۰ «مديريت ارتباطات»
گزارش نشست دو روزه روابط‌عمومي‌هاي شركت‌هاي تابعه شركت ملي گاز ايران
هجدهمين جشنواره ملي انتشارات روابط‌عمومي‌: تا 10 مهر فرصت ارسال آثار باقي است
كاربردهاي بازخورد ساندويچي در روابط‌عمومي
صفحه قبل - صفحه بعد - نسخه اصلی