کتاب های برگزیده - شارا - شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران https://www.shara.ir/ fa دایره المعارف روابط عمومی؛ کتاب همراه ارتباط‌گران http://www.shara.ir/view/9943/دایره-المعارف-روابط-عمومی؛-کتاب-همراه-ارتباط‌گران 2022-07-18 06:22:00 چنانچه حرفه روابط عمومی برای شما مهم است این کتاب را برای همدمی و همراهی خود تهیه نمایید. 0 84 http://www.shara.ir/media/image/1401/04/27/photo_2022-07-18_10-55-00.jpg