کنفرانس روابط عمومی - شارا - شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران https://www.shara.ir/ fa نمونه دعوتنامه: آیین تجلیل http://www.shara.ir/view/41065/نمونه-دعوتنامه:-آیین-تجلیل 2019-12-12 05:59:00 نمونه دعوتنامه: آیین تجلیل 0 27 http://www.shara.ir/media/image/1398/09/21/3575023-photo_۲۰۱۹-۱۲-۱۲_۰۹-۱۳-۲۶.jpg دکتر محمد مهدی مظاهری رییس کنفرانس روابط عمومی آینده پژوهی روابط عمومی، مسئولیت پذیری اجتماعی و اعتمادسازی عمومی http://www.shara.ir/view/19766/آینده-پژوهی-روابط-عمومی،-مسئولیت-پذیری-اجتماعی-و-اعتمادسازی-عمومی 2015-11-21 06:26:00 روابط عمومی در کشور ما نیاز به پویایی، برنامه ریزی و نگرش استراتژیک دارد. بر این اساس از منظر مدیریت استراتژیک هر سازمان باید ماموریت خود را تعریف کند و در راستای ماموریت تعریف شده اهدافش را مشخص و برای تحقق اهداف باید استراتژی خاص خود را تعیین نماید 0 102 http://www.shara.ir/media/image/PR/1394-3/in889999898dex.jpg