آخرین رویدادهای روابط عمومی - شارا - شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران https://www.shara.ir/ fa هزینه های کمپین تبلیغاتی کلینتون 40 برابر بیشتر از هزینه های ترامپ http://www.shara.ir/view/24321/هزینه-های-کمپین-تبلیغاتی-کلینتون-40-برابر-بیشتر-از-هزینه-های-ترامپ- 2016-06-21 11:03:00 شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- هزینه های صورت گرفته از سوی دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه امریکا ده ها برابر کمتر از هزینه هایی است که رقیب او هیلاری کلینتون متحمل شده است. 0 27 http://www.shara.ir/media/image/PR/pr-1395/1616424.jpg