اعضاء شارا - شارا - شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران https://www.shara.ir/ fa ویژه اعضا/ سند هویت بصری سازمان http://www.shara.ir/view/6071/ویژه-اعضا-سند-هویت-بصری-سازمان 2013-10-14 19:18:00 سند هویت بصری سازمان 0 36 ویژه اعضاء/ برنامه و بودجه جامع سالانه روابط عمومی پتروشیمی کارون http://www.shara.ir/view/5954/ویژه-اعضاء-برنامه-و-بودجه-جامع-سالانه-روابط-عمومی-پتروشیمی-کارون 2013-10-11 15:17:00 برنامه و بودجه جامع سالانه روابط عمومی پتروشیمی کارون 0 36 http://www.shara.ir/media/image/7/134.jpg هوش تجاری،مفاهیم،کلیات واهمیت آن از دید مدیران سازمان http://www.shara.ir/view/5112/هوش-تجاری،مفاهیم،کلیات-واهمیت-آن-از-دید-مدیران-سازمان 2013-09-10 16:06:00 0 36