شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران: تلاش هاي تاجيكيان براي بازگشت به اصل ـ نوروز
دوشنبه، 29 اسفند 1401 - 09:06     کد خبر: 9658

نوشيروان كيهاني زاده- تاجيكيان روزهاي ملي كه ميراث مشترك هزاران ساله نياكان است به ويژه نوروز را بسيار گرامي مي دارند.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- - نوشيروان كيهاني زاده- امامعلي رحمان رئيس جمهوري تاجيكستان در مارس 2007 حذف پسوندهاي روسي از اسامي خانوادگي تاجيكيان را اعلام كرد كه در ايام نوروز اين سال، هديه اي بزرگ تلقي شده بود. به اين ترتيب، از آن پس نام او «امامعلي رحمان» خطاب مي شود كه قبلا رحمانوف بود. ممكن است بعدا يك پسوند پارسي نسبت هم بر آن افزوده شود، و بشود: رحمانيان، رحمان زاده و يا رحمان پور. وي در طول حكومت خود براي پالايش و تقويت زبان و ادبيات فارسي و تحكيم و گسترش فرهنگ نياكان (پارسيان) و پيوندهاي كشورهاي پارسي زبان (ايرانزمين) تلاش هاي چشمگير به عمل آورده است. روس ها در طول استيلاي خود بر ناحيه فرارود، كوشش بسيار كردند كه مردم ناحيه را از فرهنگ نياكان (فرهنگ پارسي) دور سازند تا به انديشه احياء امپراتوري خود ـ با كمك ساير ايراني تبارها نيافتند و گرد هم جمع نشوند و در حساس ترين منطقه جهان يك قدرت معارض نسازند.
    تاجيكيان روزهاي ملي كه ميراث مشترك هزاران ساله نياكان است به ويژه نوروز را بسيار گرامي مي دارند. در ايام نوروز، دختران تاجيك (پارسي تبار) در پارك هاي ملي به اين گونه (عكس زير) از همگان استقبال و احترام مي كنند:


    

    تاجيكيان (پارسيان ـ ايراني تبارها) در نوروز باستاني كه كهنسالترين عيد ملي در جهان است، نخست از نياكان، گذشتگان و گذشته ياد مي كنند (شاهنامه مي خوانند) و به ديدار آثار قديم كه تلاش و انديشه و هنر نياكان در آن منعكس است مي روند. آنان به گونه اي با عشق تمام به ديدار آثار نياكان مي روند كه گويي مي خواهند با آنان راز و نياز و درددل و ساعاتي را در هوايشان تنفس كنند. تاجيكيان كه در افغانستان و كشورهاي منطقه فرارود زندگي مي كنند حدود سي ميليون نفرند. نيمي از آنان از 14 قرن پيش عنوان «پارسيبان» را براي خود همچنان حفظ كرده اند. آنان پس از سلطه عرب، اين عنوان را بر خود گذاردند تا نشان دهند كه زبان پارسي و فرهنگ ايراني خودرا پاسداري، محفوظ و پس از احياء استقلال وطن به سراسر ايران منتقل خواهند كرد. آنان به اين تعهد وفا كردند و زبان پارسي كنوني همان زباني است كه آنان براي ما حفظ كرده بودند. عكس زير مربوط به اين نوع ديدار از يك بناي قديمي در نوروز 2007 است:
    


    در آستانه نوروز، (نيمه مارس2007) بود كه در تاجيكستان، انجمن جهاني روزنامه نگاران پارسي نگار تاسيس شد، به همان گونه كه در آنجا، قبلا انجمن اديبان زبان پارسي تشكيل شده بود. عكس زير گوشه اي از اين نشست را در 12 مارس 2007 نشان مي دهد:


    

 

 

 

 


پیامک - فیس بوک - تویتر
نسخه اصلی - برگشت به خبرها