شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران: نقش رهبران سازمان در سلامت ذهني كاركنان
یکشنبه، 28 اسفند 1401 - 15:33     کد خبر: 51752

تحقيق بر روي ۳۴۰۰ نفر از ۱۰كشور مختلف انجام شد و نشان داد كه بسياري از كاركنان تحت‌تاثير استرس قرار دارند. ۴۳درصد از آنها احساس مي‌كردند به كلي خسته و وامانده شده‌اند. ۷۸درصد عقيده داشتند كه استرس روي عملكرد شغلي آنها اثر منفي گذاشته است.

شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي ايران (شارا) || در‌باره سلامت ذهني (Mental Health) بيانگر آن است كه مدير يك فرد بيش از پزشك يا درمانگر او روي سلامت ذهني شخص اثر‌گذار است. اين اثر چيزي معادل اثرگذاري شريك زندگي اوست. اين نتيجه‌گيري در مورد ۷۰درصد از شركت‌كنندگان در تحقيق صادق بوده است. تحقيق بر روي ۳۴۰۰ نفر از ۱۰كشور مختلف انجام شد و نشان داد كه بسياري از كاركنان تحت‌تاثير استرس قرار دارند. ۴۳درصد از آنها احساس مي‌كردند به كلي خسته و وامانده شده‌اند. ۷۸درصد عقيده داشتند كه استرس روي عملكرد شغلي آنها اثر منفي گذاشته است.

 

همچنين ۷۱درصد گفتند كه استرس محيط كار روي زندگي خانوادگي‌شان اثر نامطلوب داشته و ۶۲درصد نيز كاهش كيفيت ارتباطاتشان را ناشي از استرس محيط كار مي‌دانستند. ۶۳درصد از كاركناني كه از سلامت ذهني خوبي در محيط كار برخوردار بودند اظهار كردند كه نسبت به كار خود تعهد بيشتري دارند و ۸۰درصد نيز احساس پرانرژي بودن داشتند. رويكردهاي زير مي‌تواند براي بهبود سلامت ذهني در سازمان مفيد باشد.


خود را مديريت كنيد

رهبران سازماني نقش مهمي در وضع سلامت ذهني خود و ديگران ايفا مي‌كنند. بسياري از رهبران سازمان براي آنكه اعضاي تيم خود را از استرس محافظت كنند سخت‌ترين كارها را خود به عهده مي‌گيرند. در اين فرآيند آنها ممكن است با صرف زمان كاري طولاني مرزهاي زندگي شخصي خود را نيز خدشه‌دار كنند. طبق تحقيقات بالا ۳۵درصد از مديران اظهار كردند كه دچار استرس در محيط كار هستند و ۴۳درصد عقيده داشتند كه اين استرس توسط خودشان ايجاد شده است. شما به عنوان يك رهبر بايد در برابر شتابي كه شما را وادار به تقبل سخت‌ترين و بيشترين كارها توسط خودتان مي‌كند مقاومت كنيد. كاركنان شما را مي‌بينند و شيوه‌تان را در مديريت فشار كاري براي خود الگو قرار مي‌دهند. بنابراين سرتان را بيش از اندازه شلوغ نكنيد، ديگران را آموزش دهيد، كارها را واگذار كنيد، اختيار بدهيد و مطمئن شويد كه هماهنگي كار تيمي و همكاري همه گروه‌هاي كاري به گونه‌اي است كه لازم نباشد شما هر كاري را انجام دهيد.


نسبت به تاثير خود شناخت پيدا كنيد

بر اساس تحقيقات بالا، يك‌سوم كاركنان عقيده داشتند كه مدير آنها نمي‌تواند اثري را كه بر رفاه ديگران دارد درك كند. كاركنان تحت‌تاثير هركسي در اطراف‌شان قرار مي‌گيرند اما نفوذ رهبران سازمان در كاركنان بيش از حد معمول است. آنها رهبران سازمان را زير ميكروسكوپ مي‌گذارند و به‌ويژه به آنچه او مي‌گويد و انجام مي‌دهد به دقت توجه مي‌كنند. مراقب ليزر رهبري سازماني باشيد. برهمدلي تاكيد كنيد زيرا بر نوآوري، جلب مشاركت و نگهداشت كاركنان و نيز بر شادي و بهره‌وري آنها اثر مثبت مي‌گذارد.


به كاركنان دليلي براي «اهميت دادن» بدهيد

هنگامي كه كاركنان به يك مقصد و تصوير بزرگ‌تري وصل شوند، نسبت به كارشان احساس بهتري پيدا مي‌كنند. چشم‌انداز و ماموريت سازمان را به كاركنان يادآور شويد و در‌باره اينكه كارشان تا چه مايه براي كل سازمان و مقصد آن اهميت دارد به وضوح صحبت كنيد. طبق تحقيقات اخيرموسسه گالوپ، به‌ويژه كاركناني كه به صورت هيبريدي (تركيبي از حضوري و دوركاري) كار مي‌كنند ممكن است با احساسات مربوط به مقصد سازمان، فرهنگ آن و نيز معنادار بودن شغل‌شان دچار كشمكش دروني باشند. شما مي‌توانيد با دميدن روحيه هدفمندي در آنها و ايجاد حس واضح راجع به اينكه موفقيت در كار آنها به چه معناست و اينكه چگونه كارشان به كار ساير همكاران و مشتريان ارتباط دارد به آنها كمك كنيد.


با كاركنان ارتباط برقرار كنيد

براي ايجاد اثر مثبت بر رفاه كاركنان لازم است كه دست‌يافتني و پاسخگو باشيد. در دسترس باشيد و به وضوح به اطلاع كاركنان برسانيد كه چگونه و كي مي‌توانند با شما ارتباط بگيرند. هر چه رهبران سازمان حضور بيشتر داشته و دست‌يافتني‌تر باشند، اعتماد و فرهنگ مثبت سازماني بهبود مي‌يابد و كاركنان نسبت به اهميت خود در سازمان احساس بهتري پيدا مي‌كنند. همچنين اعضاي تيم را به بقيه سازمان ارتباط دهيد و كمك كنيد كه اعضاي تيم بين خود روابط مبتني بر رايزني خردمندانه (Mentoring) برقرار كنند. همچنين سازماندهي را به گونه‌اي انجام دهيد كه به هماهنگي بين بخش‌ها منجر شود و حامي تلاش‌هاي داوطلبانه‌اي باشيد كه افراد تيم را در راستاي خدمت به كل سازمان به يكديگر پيوند مي‌دهد.


چالش‌آفرين باشيد

يكي از سوءتفاهم‌ها در باره استرس آن است كه هر چه كمتر باشد بهتر است اما واقعيت آن است كه كاركنان به نوع درستي از استرس و به يك مقدار طلايي از آن نياز دارند. همان‌گونه كه وجود چالش‌هاي بيش از حد نامطلوب است، در غياب هرگونه چالشي نيز كاركنان انگيزه خود را از دست مي‌دهند و منفعل مي‌شوند. بنابراين مطمئن شويد كه به كاركنان فرصت‌هايي براي يادگيري و توسعه مي‌دهيد. از آنها بپرسيد كه براي نقش فعلي و نقش آتي خود چه مي‌خواهند. فرض را برآن نگذاريد كه هر فرد به دنبال ارتقا پيدا كردن در دپارتمان خود است. براي برخي ممكن است رشد شامل به دست آوردن نقش‌هايي در ساير دپارتمان‌ها يا مشاركت در يك پروژه بزرگ باشد.


به كاركنان قدرت انتخاب بدهيد

هنگامي كه كاركنان داراي حق انتخاب و آزادي عمل باشند، احتمالا احساس رفاه بيشتري مي‌كنند. مطابق مطالعات موسسه‌Atlassian، انعطاف‌پذيري كاري برآيندهاي مثبتي چون نوآوري و نگهداشت كاركنان را در پي دارد. بنابراين در حد امكان كاركنان را از طريق دادن حق انتخاب اينكه كار را كجا، كي و چگونه انجام دهند توانمند سازيد. البته برخي كارها از انعطاف‌پذيري كمي برخوردارند. اما دادن آزادي عمل در هر كجا كه مقدور باشد نقش قابل‌توجهي در رفاه كاركنان دارد.


به كاركنان احساس «ديده شدن» بدهيد

ديده نشدن به سلامتي ذهني ربط دارد اما مي‌تواند دربروز افسردگي و اضطراب موثر باشد. تحقيقات جديد موسسه Joblist نشان مي‌دهد كه كاركناني كه احساس «ديده نشدن» دارند مستعد دچار شدن به سطوح بالايي از احساس تنهايي، احساس انفعال و سندروم خود‌ويراني (Imposter Syndrome) هستند. به كاركنان و نظرات آنها ارزش بدهيد، كمك كنيد در محيط سازمان جا بيفتند، ارتباط با آنها را بهبود دهيد و براي موفقيت‌هايشان بزرگداشت بگيريد. بهترين رهبران كسب و كار آنهايي هستند كه مواظب سلامتي ذهني خود و اعضاي تيم‌شان هستند.

مترجم: كامران اكبري

منبع: Forbes تحقيقات جديد موسسه نيروي كارمستقر درUKG) Ultimate Kronos Group)
donya-e-eqtesad

 

 

 

 

 


پیامک - فیس بوک - تویتر
نسخه اصلی - برگشت به خبرها