شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران: تواضع، فروتني و مردم‌داري سه خصيصه اصلي مسئول روابط‌عمومي
یکشنبه، 23 مرداد 1401 - 13:44     کد خبر: 50219

با توجه به اين جايگاه رفيع، تواضع، فروتني و مردم‌داري اصلي‌ترين خصيصه مسئول روابط‌عمومي در كنار ارتباطات اجتماعي قوي است. داشتن احاطه عملي و علمي به مجموعه محل خدمت نيز يكي از ويژگي‌هاي يك مسئول روابط‌عمومي شايسته، محسوب مي‌گردد.

شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| مسئول اين دايره چشم بيناي مدير مجموعه و مشاور امين اوست. مديران موفق، مديراني هستند كه بين آنان و مسئولين دواير روابط‌عمومي مجموعه تحت مديريت شان علاوه بر ارتباط رسمي، ارتباطي بر مبناي اعتماد و صداقت وجود دارد. تنها يكي از وظائف مسئولين روابط‌عمومي نظارت دقيق بر اخبار ، آمار و اطلاعاتي است كه از يك مجموعه به بيرون صادر و در نشريات، فضاي حقيقي (مانند سمينارها و جلسات منطقه اي و بين بخشي) و مجازي انتشار داده مي شود.

هرگونه محتواي منتشر شده در فضاي حقيقي و مجازي بدون داشتن نظارت و تاييد دايره روابط‌عمومي، تحت هر عنوان و توسط هر مقام اداري بجز مدير مجموعه نمي تواند مورد تاييد ارگان نهاد يا همان روابط‌عمومي باشد. بي ترديد روابط‌عمومي آينه تمام نماي يك مجموعه بوده، اختصاص به انعكاس فعاليت يك بخش از مجموعه ندارد و اعضاء سازمان نبايد به ارگان روابط‌عمومي به چشم ابزار تبليغاتي دايره خود نگريسته، شرح وظيفه روابط‌عمومي را انعكاس چهره كلي يك مجموعه، اصطلاحا انعكاس آيينه اي و نه انعكاس ذره بيني بدانند.

گذشته از ارتباط با رسانه ها و نشر خبر از ديگر وظايف دايره
روابط‌عمومي ارتباط با ديگر ادارات و نهادها ، همچنين شركت در جلسات، همايش ها و مراسمات به نيابت از مدير مجموعه مي باشد. تنها عضو يك نهاد كه بصورت عمومي حق شركت در جلسات خارج از مجموعه به نيابت از مدير مجموعه و نهاد را دارد مسئول دايره روابط‌عمومي است.

با توجه به اين وظيفه خطير، مسئول روابط‌عمومي در حقيقت نماينده ويژه مدير مجموعه محسوب شده و نظرات رسمي، همچنين آمارها و مستندات ارائه شده توسط مسئول روابط‌عمومي به عنوان سخنگوي مجموعه، نظرات رسمي مدير و كليت نهاد مي باشند.

بنابراين و با توجه به اين جايگاه رفيع، تواضع، فروتني و مردمداري اصلي ترين خصيصه مسئول روابط‌عمومي در كنار ارتباطات اجتماعي قوي است. داشتن احاطه عملي و علمي به مجموعه محل خدمت نيز يكي از ويژگي هاي يك مسئول روابط‌عمومي شايسته، محسوب مي گردد؛ ليكن اين خصيصه به تنهايي و بدون فاكتور فروتني، سمي مهلك در انجام وظايف دايره روابط‌عمومي خواهد بود. غرور و خود بزرگ بيني در هر جايگاه و با هر نگاه مردود و غيرقابل پذيرش بوده و در روابط‌عمومي سمي كشنده جهت كل سيستم خواهد بود.

 

منبع: رويش زاگرس

 

 

 

 

 

 

 

 


پیامک - فیس بوک - تویتر
نسخه اصلی - برگشت به خبرها