شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران: نشست شوراي هماهنگي روابط‌عمومي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي برگزار شد
یکشنبه، 23 مرداد 1401 - 12:13     کد خبر: 50215

«علي بهادري‌جهرمي» در نشست شوراي هماهنگي روابط‌عمومي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اشاره به حساسيت كار در روابط‌عمومي‌ها اظهار داشت: روابط‌عمومي دستگاه‌هاي اجرايي و زيرمجموعه‌ها بايد بتوانند به‌صورت لحظه‌اي فعاليت كنند و ارتباط بين آنها با يكديگر به صورت «شبكه و لحظه‌اي» باشد.

شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| سخنگو، دبير و رئيس شوراي اطلاع‌رساني دولت گفت: يكي از رسالت‌هاي مهم روابط‌عمومي‌ها اين است كه بتوانند طعم شيرين دستاوردهاي دولت را به مردم بچشانند.

به گزارش خبرگزاري رضوي، «علي بهادري‌جهرمي» در نشست شوراي هماهنگي روابط‌عمومي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اشاره به حساسيت كار در روابط‌عمومي‌ها اظهار داشت: روابط‌عمومي دستگاه‌هاي اجرايي و زيرمجموعه‌ها بايد بتوانند به‌صورت لحظه‌اي فعاليت كنند و ارتباط بين آنها با يكديگر به صورت «شبكه و لحظه‌اي» باشد.


وي با تأكيد بر كنشگري رسانه‌اي خاطرنشان كرد: روابط‌عمومي‌ها بايد در لحظه وارد ميدان شوند و اقدامات مناسب انجام شود تا هم‌افزايي كه وظيفه ذاتي ماست به صورت جدي رخ دهد.


سخنگوي دولت بر اقدامات فرادستگاهي تأكيد كرد و گفت: در اين زمينه تمامي وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي بايد به صورت هماهنگ عمل و دستاوردهاي يكديگر را اطلاع‌رساني كنند.


وي بلوغ اجتماعي و همكاري را در اين زمينه بسيار مهم دانست و افزود: بايد در حملات رسانه‌اي دشمنان بتوانيم به يكديگر كمك كنيم و نبايد فقط نقش تماشاچي را داشته باشيم.


سخنگو، دبير و رئيس شوراي اطلاع‌رساني دولت با اشاره به تأكيدات مقام معظم رهبري مبني بر جهاد تبيين خاطرنشان كرد: تمامي مديران روابط‌عمومي دستگاه‌هاي زير مجموعه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بايد جهاد تبيين را در حوزه فعاليت‌ها سرلوحه كار خود قرار دهند.


بهادري‌جهرمي با اشاره به درپيش بودن هفته دولت بيان كرد: در اين هفته بايد مجموعه اقدامات و عملكردي كه براي مردم شيرين و مهم باشد مطرح و ارائه شود.


وي اين هفته را فرصتي مغتنم دانست تا با ارائه درست دستاوردهاي دولت علاوه بر تقويت عملكرد رسانه‌اي ميزان هم‌افزايي و مشاركت نيز ارتقا يابد.


بهادري‌جهرمي بر ارائه گزارش مقايسه‌اي در اين هفته تأكيد كرد و در اين‌باره توضيح داد: مديران روابط‌عمومي بايد عملكرد دولت را در مقايسه با شرايط آغاز به كار دولت ارائه كنند.


سخنگو، دبير و رئيس شوراي اطلاع‌رساني دولت تصريح كرد: بايد بتوانيم با عملكرد درست، جايگاه روابط‌عمومي و رسانه را در بخش‌هاي مختلف حفظ و ارتقا دهيم و در عين حال ارزيابي عملكرد جدي نيز داشته باشيم.


در اين نشست، «سيدمرتضي موتورچي» رئيس مركز روابط‌عمومي و اطلاع‌رساني وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گزارشي از دستاوردهاي روابط‌عمومي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و دستگاه‌هاي زيرمجموعه ارائه كرد.


وي گفت: در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي حدود ۶۰۰ دستگاه روابط‌عمومي و يا رابط روابط‌عمومي وجود دارد كه اقدامات بزرگي در حوزه رسانه‌اي در دولت سيزدهم انجام داده‌اند كه برخي به نتيجه رسيده و برخي در حال تكميل است.


موتورچي از بروكراسي اداري و كمبود بودجه به عنوان چالش‌هاي مراكز روابط‌عمومي ياد كرد و گفت: علي‌رغم مشكلات توانستيم بهترين ركوردها را در حوزه توليد محتوا و انتشار ثبت كنيم كه تاكنون سابقه نداشته است.


رئيس مركز روابط‌عمومي و اطلاع‌رساني وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تأكيد كرد: خدا را براي تشكيل دولت سيزدهم شاكرم چرا كه توانسته حركت انقلاب را به ريل اصلي بازگرداند و در باب عملكرد رسانه‌اي با وجود تنگناهاي فراوان عملكرد خوبي داشته‌ايم.


در ادامه اين نشست تعدادي از مديران روابط‌عمومي دستگاه‌هاي زير مجموعه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به بيان مشكلات و چالش‌هاي موجود و ارائه گزارش عملكرد دستگاه‌ها و شركت‌هاي متبوع خود پرداختند.
 

 

 

 

 

 

 


پیامک - فیس بوک - تویتر
نسخه اصلی - برگشت به خبرها