شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران: اولين دوره انتخابات "شوراي هماهنگي روابط‌عمومي هاي هياتهاي ورزشي استان اردبيل برگزار شد
دوشنبه، 13 تیر 1401 - 12:51     کد خبر: 49931

سيد خليل حسيني مدير روابط‌عمومي اداره كل ورزش و جوانان استان اردبيل از برگزاري اولين دوره انتخابات "شوراي هماهنگي روابط‌عمومي هاي هياتهاي ورزشي استان" خبر داد و گفت: اين مجمع با هدف انسجام بخشي در بين روابط‌عمومي هيات هاي ورزشي استان اردبيل و تعامل و هم افزايي بين روابط‌عمومي هيات ها برگزارشد.

شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| سيد خليل حسيني از برگزاري اولين دوره انتخابات "شوراي هماهنگي روابط‌عموميهاي هياتهاي ورزشي استان" خبر داد.


به گزارش خبرگزاري برنا از اردبيل، سيد خليل حسيني مدير روابط‌عمومي اداره كل ورزش و جوانان استان اردبيل از برگزاري اولين دوره انتخابات "شوراي هماهنگي روابط‌عمومي هاي هياتهاي ورزشي استان" خبر داد و گفت: اين مجمع با هدف انسجام بخشي در بين روابط‌عمومي هيات هاي ورزشي استان اردبيل و تعامل و هم افزايي بين روابط‌عمومي هيات ها برگزارشد.


مدير روابط‌عمومي اداره كل ورزش و جوانان استان افزود: در اين انتخابات ميلاد آتشگاه روابط‌عمومي هيات دو و ميداني، سيدامين موسوي ووشو ، سميه درازي بدمينتون و رشيد عبدالحسيني از هيات واليبال بعنوان اعضاي اصلي و آقايان بهمن شعاع از هيات دوچرخه سواري و امين مولاخواه از هيات سه گانه بعنوان علي البدل انتخاب شدند.


حسيني اضافه كرد: ايرج عزيزي از هيات بوكس بعنوان بازرس اصلي و خانم مهدي نيا از هيات ورزش هاي همگاني بعنوان علي البدل بازرس انتخاب شدند.


وي تصريح كرد: فعاليت اعضاي اين مجمع براي 2 سال و به رياست روابط‌عمومي اداره كل ورزش وجوانان مي باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


پیامک - فیس بوک - تویتر
نسخه اصلی - برگشت به خبرها