شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران: ارايه توضيحات كافي جايگزين در ارتباطات
جمعه، 30 مهر 1400 - 20:02     کد خبر: 47992

اطلاعات غلط مي تواند تأثير مداوم بر نگرش و اعتقادات افراد داشته باشد حتي پس از آنكه از اين موقعيت سوء برداشت خارج شدند. اگر مردم هنوز جايگزين مناسبي براي پر كردن شكاف در فهم خود از يك موضوع يا وضعيت نداشته باشند، به اين معنا در نظر مي‌گيرند كه اطلاعاتي كه به آنها گفته شده است، صحت ندارد.

متخصصان روابط‌عمومي‌ هنگام تلاش براي اصلاح سوء برداشت، بايد توضيحات كافي جايگزين را در ارتباطات خود درج كنند. اگر اصلاحيه‌ها باعث ايجاد شك در آنها شود، ممكن است هنگام ارزيابي يك وضعيت به شايعات يا ادعاهاي گمراه كننده ديگر اعتماد كنند. حتي ارايه منابع معتبر با شواهد موجود كه مويد انكار است، به نظر كافي نمي‌رسد. انكار شايعات يا اتهامات براي از بين بردن تأثير اين ادعاها بر روي برداشت افراد كافي نيست. ارتباطات اصلاحي بايد به توضيح آنچه در واقع اتفاق افتاده است بجاي تقويت نفي ادعا بپردازند.


اطلاعات غلط مي تواند تأثير مداوم بر نگرش و اعتقادات افراد داشته باشد حتي پس از آنكه از اين موقعيت سوء برداشت خارج شدند. اگر مردم هنوز جايگزين مناسبي براي پر كردن شكاف در فهم خود از يك موضوع يا وضعيت نداشته باشند، به اين معنا در نظر مي‌گيرند كه اطلاعاتي كه به آنها گفته شده است، صحت ندارد.


نيهان و ريفلر بررسي كردند كه آيا ارايه توضيح كافي جايگزين به عنوان يك استدلال به اطلاعات نادرست سياسي مي‌تواند تأثير ادعاهاي دروغين را بيشتر كند. آنها به شركت‌كنندگان سناريويي در مورد بازنشستگي يك سياستمدار با اطلاعات مختلفي، از جمله شايعات رشوه دادن (اطلاعات غلط)، تكذيب چنين شايعات (تصحيح) و شفاف سازي درباره بازنشستگي براي گرفتن موقعيت جديد در جاي ديگر ارايه كردند.


يافته‌هاي اين بررسي از اين عقيده پشتيباني مي‌كند كه تلاش براي اصلاح اطلاعات غلط بايد نادرستي ادعاي مطرح شده را نشان دهد و شك حاصل از آن را از بين ببرد. بدون توضيح جديد، مردم به احتمال زياد اعتقادات خود را تجديدنظر نخواهند كرد و به جاي آن به اطلاعات نادرست مي‌پردازند.

يافته هاي كليدي


• انكار ادعاهاي گمراه كننده مي تواند سوء برداشت را كاهش دهد، اما اغلب تاثير محدودي دارد زيرا در صورت عدم ارايه توضيحات كافي جايگزين، افراد به اطلاعات غلط غيرقابل انكار دست مي‌يابند.
• ارايه يك توضيح كافي جايگزين، مؤثرتر از انكار ادعاهاي دروغين است.

اين پست توسط دكتر تري فلين و تيم لي بر اساس مقاله تحقيقاتي توسط برندا نيهان از كالج دارتموت و جيسون ريفلر از دانشگاه اكستر نوشته شده است.

منبع انگليسي: https://instituteforpr.org
 منبع فارسي: انتشارات كارگزار روابط‌عمومي‌

 

 

 


پیامک - فیس بوک - تویتر
نسخه اصلی - برگشت به خبرها