شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : انتشار كتاب مهارت هاي ارتباطي موثر
جمعه، 22 فروردین 1393 - 12:48 کد خبر:9944
موسسه كارگزار روابط عمومي روابط عمومي، كتاب مهارت هاي ارتباطي موثر را در 100 صفحه و در قطع وزيري منتشر كرد.