شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : كتاب روابط عمومي دولتي منتشر شد
شنبه، 16 فروردین 1393 - 16:13 کد خبر:9817
شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- كتاب روابط ‏عمومي دولتي تاليف مهدي باقريان، هادي كمرئي و محد حمدان بن حاجي عدنان از سوي انتشارات كارگزار روابط عمومي به بازار كتاب عرضه شده است.


 

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- كتاب روابط ‏عمومي دولتي تاليف مهدي باقريان، هادي كمرئي و محد حمدان بن حاجي عدنان از سوي انتشارات كارگزار روابط عمومي به بازار كتاب عرضه شده است.

 اين كتاب در دو بخش و هشت فصل تدوين شده است. اين كتاب بر حرفه روابط ‏عمومي در دولت و توسعه و اهميت تاريخي آن در ايران متمركز است. عوامل مؤثر در رشد آن و عناصر تشكيل‌دهنده‌اش مورد بحث قرار مي‌گيرد؛ عوامل عمومي كه سبب تقويت حرفه روابط‏ عمومي در دولت مي‌شود، در نظر گرفته مي‌شود.

در واقع، كتاب استدلال مي‌كند كه هر مدنيت و دولتي اگر قرار است شكل بگيرد و استمرار يابد، ملزم است كه از همان ابتدا «روابط ‏عمومي» را معمول سازد. اگر بخواهيم روابط ‏عمومي مؤثر و كارآمد باشد، بايد در محدوده محيطي خودش اجرا گردد. به علاوه، هر تماسي كه با ملل خارج از خود دارد، به خصوص كشورهايي كه ارتباط بيشتري وجود دارد، تأثيرگذار است. سير سريع جهاني شدن نيز بر حرفه روابط ‏عمومي دولتي بسيار مؤثر است. مطمئناً با سير سريع جهاني شدن، حرفه روابط ‏عمومي به ميزان فزاينده‌اي، دشوار و هيجان‌انگيز مي‌شود.

انتشارات كارگزار روابط‌عمومي با مبادرت به نشر اين كتاب ارزشمند، چارچوبي براي تفكر و عمل حول مسايل و موضوعاتي كه بين موسسات دولتي و مردم وجود دارد، فراهم مي‌آورد. اين كتاب زمينه را براي بحث سازنده و تفاهم هدفمندتر درباره عملكرد روابط‌عمومي در دولت آماده مي‌سازد.

اين كتاب براي همه طبقات اجتماعي، اعم از دولتمردان يا كاركنان دولت، رهبران صنايع، انديشمندان، متخصصان يا استادان و دانشجويان در مراحل عاليه تحصيلي و شاغلان روابط‌عمومي، بازاريابي و تبليغات بسيار ارزشمند خواهد بود. اين كتاب راهنمايي‌هاي بسيار ارزشمندي جهت ايجاد پيوندي محكم بين موسسات دولتي و مردم ارايه مي‌دهد.

كتاب «روابط ‏عمومي دولتي» با توجه به روي كار آمدن دولت دكتر حسن روحاني، ابزار بسيار سودمندي براي تفاهم و همكاري نزديك در عرصه‌هاي داخلي و خارجي است و از اين جهت كتابي براستي كاملا به موقع است. به ويژه دولت، در اين هنگامه پرخطر و مخاطرات بين ‏المللي، مي‌تواند از روابط‌عمومي براي بهبود تصوير، ايجاد وحدت ملي و توسعه اجتماعي- اقتصادي استفاده نمايد.

اين كتاب با سبك صريح و صادقانه و ارايه راهنمايي‌هاي كاربردي و علمي، ضمن ارايه تصويري نسبتا كامل از تاريخ روابط‌عمومي كشور و بررسي ساختارهاي روابط‌عمومي در دوره‌هاي مختلف، به برداشت و درك شاغلان روابط‌عمومي از روابط‌عمومي دولتي كمك مي‌كند و مطالب كاربردي مهمي براي بهبود تفاهم بين سازمان‌هاي دولتي و مردم فراهم مي‌آورد.

روابط عمومي دولتي/ تاليف مهدي باقريان، هادي كمرئي، محد حمدان بن حاجي عدنان /ناشر: كارگزار روابط عمومي؛ چاپ اول زمستان 1393/قطع وزيري/قيمت:25 هزار تومان/424 صفحه
 

فهرست مطالب

         

بخش اول

فصل 1: زمينه‌هاي مطالعه روابط‏عمومي دولتي

مقدمه  

1. ايران باستان 

2. مصر

3. عراق

4. يونان باستان 

5. روم 

6. هندوستان    

7. بريتانيا        

8. آمريكا        

نقش برخي الگوها و شخصيت ‏هاي اثرگذار        

1. كوروش كبير

2. هرودوت    

3. اسكندر كبير 

4. آسوكا        

5. صلاح‌الدين ايوبي    

6. كنفوسيوس  

7. مهاتما گاندي

8. مهاتير محمد 

9. امام خميني (ره)      

عامل تبليغات مذهبي در روابط ‏عمومي دولتي     

آغازي نو        

 

فصل 2: روابط ‏عمومي دولتي: مفاهيم و تعاريف

مقدمه  

جايگاه روابط ‏عمومي در سازمان ‏هاي دولتي        

سهم روابط ‏عمومي در سطوح مختلف سازمان ‏هاي دولتي  

نقش متخصصان روابط ‏عمومي در سازمان‌‏هاي دولتي       

مهارت‌هاي متخصصان روابط ‏عمومي دولتي       

تعريف روابط ‏عمومي دولتي      

1. نقش روابط ‏عمومي دولتي     

2. عوامل متمايز فعاليت‌هاي روابط ‏عمومي دولتي 

2-1- سياست و رسانه‌ها

2-2- محيط    

2-3- نقش     

2-4- تدبير ملي

2-5- مردم     

3. نياز فزاينده به روابط‏ عمومي دولتي     

3-1- افزايش شهرنشيني

3-2- افزايش پيچيدگي جامعه و دولت  

3-3- افزايش حركت و جابه‌جايي        

3-4- افزايش خواسته‌هاي شهروندان     

3-5- افزايش دقت و موشكافي مردم    

3-6- افزايش آشكارسازي و اطلاع‌رساني

3-7- افزايش جهاني شدن       

3-8- افزايش رقابت    

3-9- افزايش شفافيت  

3-10- افزايش تخصصي شدن  

4. مخاطبان اصلي روابط ‏عمومي دولتي   

4-1- روابط‏ عمومي مؤثر

4-2- تعريف امور همگاني       

4-3- برقراري ارتباط با دولت  

4-3-1- دولت و حكم روايي مطلوب   

4-3-2- هشت ويژگي حكمروايي مطلوب        

4-3-3- نتايج برقراري ارتباط با دولت  

4-4- برقراري ارتباط با نمايندگان مجلس         

4-5- برقراري ارتباط با مقامات محلي   

روابط عمومي دولتي و مديريت مطلوب  

مراعات اصول اخلاقي و حرفه ‏اي در روابطعمومي دولتي 

آغازي نو        

 

فصل 3: نظريه‌هاي روابط‏ عمومي دولتي

مقدمه  

نظريه‏ هاي روابط‏عمومي 

1. نظريه‌هاي ترغيب، انگيزش و رفتار    

2. نظريه‌هاي ارتباطات  

3. نظريه‌هاي سازماندهي و ارتباطات سازماني     

4. الگوي گرونيگ و هانت       

4-1- الگوي تبليغ يا كارگزاري مطبوعاتي

4-2- الگوي اطلاع‌رساني و اطلاع عمومي (1900 م)      

4-3- الگوي دو سويه ناهمسنگ (عدم تقارن دو طرفه)   

4-4- روابط ‏عمومي يا الگوي دو سويه همسنگ   

الگوي روابط ‏عمومي دولتي در ايران      

1. خاستگاه شيوههاي ارتباطي در ايران   

2. شكل گيري روابط ‏عمومي نوين در ايران        

3. دورههاي رشد و تعالي روابط عمومي در ايران

3-1- دوره اول

3-2- دوره دوم

3-3- دوره سوم

3-4- دوره چهارم       

3-5- دوره پنجم        

3-6- دوره ششم        

4. از نظريه تا عمل      

آغازي نو        

 

فصل 4: وظايف روابط‏ عمومي دولتي

مقدمه  

اهداف روابط ‏عمومي دولتي      

فعاليت‌هاي جاري روابط‏ عمومي دولتي   

وظايف اصلي روابط ‏عمومي دولتي        

1. مديريت نوآوري و خلاقيت (ارائه راه‌حل‌هاي نو و خلاق)      

2. مديريت روابط با دولت       

2-1- اقدامات لازم براي هدايت روابط با دولت 

3. مديريت امور عمومي و اجتماعي      

4. مديريت ارتباطات سياسي     

4-1- افكار عمومي سياسي      

4-2- روابط ‏عمومي سياسي      

5. مديريت تبليغات دولتي       

5-1- آگهي خدمات عمومي     

5-2- اعلان خدمات عمومي     

6. مديريت ارتباطات درون سازماني      

7. مديريت ارتباطات برون‌سازماني       

8. مديريت ارتباطات بين سازماني        

9. مديريت ارتباط با افراد ذي‌نفع

10. مديريت ارتباطات ريسك   

11. مديريت پاسخگويي

12. مديريت مشاركتي   

13. مسئوليت اجتماعي  

13-1- تعريف مسئوليت اجتماعي شركتي         

13-2- روابط ‏عمومي براي مسئوليت اجتماعي     

13-3- تنظيم برنامه‌ ارتباط جمعي        

13-4- نتايج مسئوليت اجتماعي 

14. مديريت روابط رسانه‌اي     

15. مديريت جنگ رواني و اطلاعاتي    

16. مديريت ارتباطات بحران    

17. مديريت ارتباطات اينترنتي   

18. مديريت روابط ‏عمومي يكپارچه       

18-1- ارتباطات يكپارچه        

18-2- تبليغات به عنوان ابزاري براي ارتباطات يكپارچه  

18-3- ديدگاهي يكپارچه به روابط ‏عمومي        

19. مديريت شهرت و اعتبار     

19-1- توجه رسانه ‏ها   

19-2- وجهه خارجي سازمان   

19-3- ارتباطات خارجي سازمان

19-4- تيم مديران عالي سازمان 

19-5- مديريت منابع انساني    

19-6- ارتباطات داخلي سازمان 

19-7- عمليات سازمان 

آغازي نو        

 

بخش دوم

فصل 5: قدمت روابط ‏عمومي دولتي در ايران

مقدمه  

تاريخ اجمالي روابط ‏عمومي در جهان     

روابط ‏عمومي در ايران باستان    

روابط ‏عمومي در دوره ساسانيان  

انجمن مغان؛ آغازگر روابط ‏عمومي علمي در ايران

روابط ‏عمومي در دوره پهلوي    

روابط ‏عمومي پس از پيروزي انقلاب اسلامي (1357 هـ.ش)       

الف) روابط ‏عمومي و قانون      

1. برخي اصول قانون اساسي ايران        

2. جايگاه وسايل ارتباط جمعي در قانون اساسي 

3. حقوق رسانه‌ها در برنامه توسعه ايران  

4. جايگاه اطلاع رساني در اجراي سياست‏ هاي كلي اصل"44" قانون اساسي        

5. مروري بر بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي روابط ‏عمومي در ايران     

ب) بررسي دو دوره مهم و متفاوت روابط ‏عمومي در ايران

1. جايگاه روابط ‏عمومي در دولت اصلاحات      

2. جايگاه روابط ‏عمومي در دولت مهر    

3. از هاشمي تا احمدي‌نژاد      

4- چشمانداز روابط ‏عمومي در دولت تدبير و اميد

ج) آغاز روابط ‏عمومي در ايران و بررسي چند نظر

د) عوامل مؤثر بر پيدايش و توسعه روابط ‏عمومي در ايران 

1. نقش ايرانيان ترقي‌خواه در توسعه روابط ‏عمومي

2. نقش روابط‏عمومي در توسعه برنامه‌هاي عمراني و نقش برنامههاي عمراني  در توسعه روابط ‏عمومي و علمي شدن آن      

3. نقش آموزش در توسعه روابط ‏عمومي 

4. نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه روابط ‏عمومي     

5. نقش تشكل‌ها و موسسات در توسعه روابط ‏عمومي     

آغازي نو        

 

فصل 6: سطوح روابط ‏عمومي دولتي در ايران

مقدمه  

الف) روابط ‏عمومي جهاني       

1. روابط ‏عمومي دولتي بين‌المللي

1-1- تأثير گذاشتن بر كشورهاي ديگر   

1-2- ديپلماسي عمومي 

1-2-1- تئوريسازي و نظريهپردازي     

1-2-2- ديپلماسي يكپارچه و نرمش قهرمانانه    

1-3- تلاش‌هاي اطلاعاتي پخش و تاكتيك ‏هاي مداخله   

2. سازمان‌هاي غير دولتي         

3. سازمان‌هاي روابط‏عمومي خارجي     

4. استفاده از فرصت‌هاي بين ‏المللي       

5. مبارزه اطلاعاتي و جنگ نرم  

ب) روابط ‏عمومي در سطح ملي 

1. روابط عمومي در قوه مجريه  

1-1- مركز ارتباطات مردمي رياست جمهوري    

1-2- ساختار نظارتي و پاسخگويي ارتباطات مردمي در كشور     

1-3- ارتباطات مردمي رئيس جمهور     

2. شوراي اطلاعرساني دولت    

2-1- تشكيل شوراي هماهنگي تبليغات دولت    

2-2- تشكيل شوراي اطلاعرساني دولت 

2-3- تشكيل شوراي اطلاعرساني در هر دستگاه دولتي   

2-4- اصلاح آييننامه چگونگي تعيين و حدود وظايف سخنگوي دولت و تشكيل شوراي اطلاعرساني دولت        

2-5- تشكيل مجمع مديران كل روابط عمومي و شوراي هماهنگي روابط‏ عمومي دستگاههاي اجرايي

3. روابط‏ عمومي در قوه مقننه     

3-1- تقويت روابط بين مجلس و جامعه

3-2- ديوان محاسبات  

4. روابط ‏عمومي در قوه قضائيه  

4-1- اختصاصات روابط ‏عمومي در دستگاه قضائي        

4-2- مركز ارتباط مردمي قوه قضائيه     

4-3- رسيدگي به شكايات مردمي از سازمان‌هاي دولتي   

ج) روابط عمومي در سطح دستگاهي    

د) روابط ‏عمومي در سطح استان 

1. شرح وظايف مركز روابط ‏عمومي و اطلاعرساني وزارت كشور  

2. شرح وظايف اداره كل روابط‏ عمومي استانداري‌ها       

3. شوراي هماهنگي روابط ‏عمومي‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي در استانداري‌ها 

4. شوراي اطلاع‌رساني استان     

هـ) روابط ‏عمومي در سطح محلي

1. فرمانداري‏ ها 

2. شوراهاي اسلامي و ساير مراجع محلي

آغازي نو        

 

فصل 7: ساختار روابط ‏عمومي دولتي در ايران

مقدمه  

ساختار روابط ‏عمومي دولتي      

عمليات و وظايف كلي روابط ‏عمومي دولتي       

الف) جايگاه روابط ‏عمومي در سازمان‌هاي دولتي قبل از انقلاب اسلامي    

نخستين تشكيلات روابط عمومي در ايران         

روابط عمومي دولتي: خشت اول

ب) جايگاه روابط ‏عمومي در سازمان‏ هاي دولتي پس از پيروزي انقلاب اسلامي     

اول: ساختارها و وظايف پيشنهادي روابط ‏عمومي‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي  

1. شرح وظايف پيشنهادي هماهنگ درباره‌ روابط ‏عمومي‌ها

2. ابلاغيه اداره كل تبليغات معاونت مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در مورد وظايف و ساختار روابط ‏عمومي وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي

2-1- جايگاه تشكيلاتي روابط‏عمومي    

2-2- وظايف اساسي روابط‏عمومي       

2-3- بودجه و اعتبارات

2-4- تشكيلات سازماني         

3. آيين‌نامه نحوه فعاليت، وظايف و اختيارات روابط ‏عمومي دستگاه‌هاي اجرايي     

4. اصلاح آيين‌نامه نحوه فعاليت، وظايف و اختيارات روابط ‏عمومي دستگاه‌هاي اجرايي      

دوم: شرح كلي وظايف روابط ‏عمومي دولتي در ايران      

1. فعاليت ‏هاي مديريتي 

2. فعاليتهاي مشاورهاي

3. مطالعات و تحقيقات 

4. ارتباطات رسانه‌اي    

4-1- ابتكارات رسانه‌اي

4-2- مشكلات و چالش‌ها      

4-3- برنامه‌هاي آينده   

5. ارتباطات مردمي      

6. ارتباطات كارمندي    

7. ارتباطات اينترنتي     

8. انتشارات     

9. تبليغات      

10. سمعي و بصري     

11. امور دفتري و پشتيباني       

سوم: ساختار پيشنهادي مركز روابط ‏عمومي و اطلاع‌رساني 

چهارم: اشكالات ساختار فعلي روابط ‏عمومي سازمان‌هاي دولتي    

سه نكته منفي   

1. نام «مركز روابط ‏عمومي و اطلاع‌رساني»         

2. گستره        

3. ساختار و تشكيلات  

پنجم: دو ساختار پيشنهادي      

ششم: چهار پيشنهاد براي طراحي ساختار روابط ‏عمومي وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي بزرگ دولتي     

1. يكپارچه‌سازي فعاليت‌ها و اقدامات    

2. برون‌سپاري و كوچك‌سازي   

3. ايده‌پردازي، جوان‌سازي و خلاقيت    

4. مهندسي مجدد        

آغازي نو        


فصل 8: آينده روابط عمومي دولتي

مقدمه  

پيامبر اسلام (ص) الگويي از روابط‌عمومي و ارتباطات    

روابط‏ عمومي دولتي در دولت اسلامي    

موانع و محدوديت‌هاي روابط ‏عمومي دولتي       

1. مردم بي‌تفاوت       

2. قانون‌گذاران ناسازگار

3. موقعيت متوسط و بعضاً پايين

4. عزت نفس اندك     

5. برداشت منفي         

موانع اثربخشي روابط ‏عمومي دولتي در ايران      

راهكـارها: نقش روابط‏ عمومي دولتي در اثربخشي سازمان

1. نيرومندسازي ساختار روابط ‏عمومي دولتي      

2. توانمندسازي كاركنان روابط عمومي دولتي      

3. توسعه مهارت‏ هاي تحليلي كاركنان روابط ‏عمومي دولتي

4. حرفهاي شدن/ حرفهاي‏گرايي 

آغازي نو        

 

پيوستها

طرح استقرار نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در دستگاه‏هاي دولتي       

دستورالعمل نحوه استقرار و تداوم نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها  در دستگاههاي اجرايي

طرح ‏تكريم مردم ‏و ‏جلب‏ رضايت ‏ارباب ‏رجوع ‏درنظام اداري        

نظامنامه مديريت پاسخگويي به شكايات مردم     

قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان 

نظامنامه مديريت ارتباطات مردمي در بستر سامد  

بخشنامه‏ ها و آئين نامه ‏هاي روابط عمومي

آيين نامه واحد‏هاي اطلاعات و انتشارات

متن تصويبنامه شماره 30446 مورخ 7/4/1361 هيئت وزيران     

بخشنامه مربوط به جايگاه روابط‌‌عمومي‌ها

ابلاغيه هيئت دولت      

آيين‌نامه نحوه فعاليت، وظايف و اختيارات روابط عمومي دستگاه ‏هاي اجرايي       

اصلاح آيين‌نامه نحوه فعاليت، وظايف و اختيارات روابط عمومي دستگاه هاي اجرايي       

بسته پيشنهادي اعتلاي روابط‌عمومي در ايران     

 

منابع و مأخذ

الف- كتب      

ب- مقالات     

ج- سايت‌هاي اينترنتي