شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : 4 نكته براي ساخت روابط با بلاگرها در روابط عمومي
پنجشنبه، 14 فروردین 1393 - 12:28 کد خبر:9771
به عنوان متخصصان روابط عمومي، چشم انداز رسانه اي در جهان ديجيتال را تنظيم كنيد. اين مهم است كه به خاطر بسپاريد كه براي كسب پوشش وبلاگي از موضوع مورد علاقه تان بايد از اصولي تبعيت كنيد كه بسيار مشابه اصولي است كه در ساخت روابط براي انتشار يادداشت در نيويورك تايمز وجود دارد

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)، برايان گرين- به عنوان متخصصان روابط عمومي، چشم انداز رسانه اي در جهان ديجيتال را تنظيم كنيد. اين مهم است كه به خاطر بسپاريد كه براي كسب پوشش وبلاگي از موضوع مورد علاقه تان بايد از اصولي تبعيت كنيد كه بسيار مشابه اصولي است كه در ساخت روابط براي انتشار يادداشت در نيويورك تايمز وجود دارد و اگرچه جهان ديجيتال روابطي را ساخته است كه گاهي اوقات كمتر شخصي تلقي مي شوند، همچنين اين مساله به كارگزاران روابط عمومي اجازه مي دهد كه به تحقيق و دركي از اهداف رسانه ها برسند.


و اگرچه هنوز براي برقراري ارتباطات و اثرگذاري بر روي همكاران خبرنگاران، يك ناهار يا ارسال يادداشتي دستي جواب مي دهد، متخصصان روابط عمومي هنوز مي مي توانند براي درك، حمايت و احترام كارهايي را انجام دهند، اقداماتي را در دستور كار خود قرار دهند. كسب پوشش خبري بيشتر از هر چيز بستگي به توانايي شما در پيچ كردن دارد.


در اينجا چند نكته در خصوص نحوه موفقيت در ساخت روابط با بلاگرها و كسب حسن نيت توسط آنماري والورث، متخصص روابط عمومي ديجيتال در شبكه اجتماعي ام ايكس ام و همكار پي آر نيوز در نگارش كتاب راهنماي روابط عمومي ديجيتال و رسانه اجتماعي ارائه مي شود:


• اگرتحقيقاتي از طريق بررسي محتواي آنها و تعقيبشان در رسانه هاي اجتماعي انجام مي دهيد. اين به شما اجازه مي دهد كه ببنيد آنها چه نوع نويسنده است هستند و چه نوع رويكردي را پذيرا هستند و چه چيزي آنها را شاخص مي كند. گوش سپردن به صداي آنها يكي از مهمترين قطعات پازل روابط رسانه اي است.


• يكي از اعضاي فعال جامعه آنها باشيد. محتوايشان را به اشتراك بگذاريد و به آنها اعتبار بدهيد، اين كار در توييتر به راحتي قابل انجام است. شما همه چيز را براي زندگي ترويج مي كنيد؛ به همين منظور اين كار را به عنوان كاري كه چند ثانيه از وقت شما را مي گيرد و در عوض به شما پاداشي بزرگ مي دهد تلقي كنيد.


• دوست شويد. مساله چيزي بيش از «لايك» است. تعامل با آنها به طور مستقيم از طريق صنعتشان و به اشتراك گذاري ديالوگ هايي كه مرتبط با برند شما هستند مي تواند به اين مساله كمك كند. به آنها نشان دهيد كه نگران صنعتي كه آن را ترويج مي كنيد هستيد. زيرا آن چيزي است كه آنها نيز نگران آن هستند، در غير اين صورت شما نمي توانيد آنها را در وهله اول هدف قرار دهيد.


• هميشه به خاطر داشته باشيد كه پيچ هاي خود را با منافع آنها هماهنگ كنيد. هر گاه كاري را انجام مي دهيد در وهله اول به اين فكر كنيد كه آيا اين كار در تضاد با منافع و خواست هاي آنها نباشد.


منبع: http://www.prnewsonline.com/water-cooler/2014/03/13/looking-for-blog-coverage-it-takes-more-than-a-good-pitch/?hq_e=el&hq_m=2851713&hq_l=10&hq_v=472ca672b1
منبع مرجع: شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)