شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : زماني كه كارشناش روابط عمومي وجود نداشت
دوشنبه، 4 فروردین 1393 - 22:41 کد خبر:9688
شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- كارنامك نوشيروان- امروز زادروز روزنامه نگار كاظم چايچيان است كه پنجم فروردين 1312 (25 مارس 1933) به دنيا آمده است. چايچيان كار روزنامه نگاري را در سال 1333 از خبرنگاري در روزنامه اطلاعات آغاز كرد

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- كارنامك نوشيروان- امروز زادروز روزنامه نگار كاظم چايچيان است كه پنجم فروردين 1312 (25 مارس 1933) به دنيا آمده است. چايچيان كار روزنامه نگاري را در سال 1333 از خبرنگاري در روزنامه اطلاعات آغاز كرد و به اين پيشه تا به امروز (سال 1389) ادامه داده است. وي در دهه 1330 خبرنگار شهري، امور مخابرات و بهداشت روزنامه اطلاعات بود و حوزه خبري شهرداري تهران در روزنامه ها با آغاز كار او بوجودآمد كه اين موسسه اينك خود داراي روزنامه اي به نام «همشهري» است. كاظم مدتي هم اخبار وزارت كشوررا پوشش مي داد. در زمان خبرنگارشدن چايچيان داشتن تلفن در تهران يك مسئله بود كه وي اين مسئله را از ديد انتقادي مي شكافت و گزارش مي كرد. در آن زمان هنوز كارشناش روابط عمومي وجود نداشت كه اخبار دولتي را تنظيم و به روزنامه ها برساند و بنابراين، چايچيان خبرهاي حوزه كار خودرا همه جانبه (نه، دولتي يكجانبه كه دستپخت دفاتر روابط عمومي است) تهيه و تنظيم مي كرد. از اخبار خبرگزاري پارس (آژانس ملي وقت) تنها به صورت «سرنخ و يادآوري» يادداشت برمي داشت تا شخصا دنبال و تحقيق كند و اگر ازرش انتشار داشت، آنگاه برنگارد.


    ازآنجا كه چايچيان بر زبان عربي و ادبيات عرب كاملا و تمام عيار مسلط بوده است به موازات كار خبر به ترجمه مطالب مطبوعات كشورهاي عربي براي نشريات روزنامه اطلاعات مي پرداخت و ترجمه مقالات حسنين هيكل روزنامه نگار معروف مصري و سردبير وقت الاهرام او در روزنامه اطلاعات معروف است و راديو ايران و تلويزيون غير دولتي وقت گاهي آنها را نقل مي كردند.


    چايچيان سپس به سناتور مسعودي (بنيادگذار روزنامه قديمي اطلاعات و ناشر ساير نشريات اين موسسه) كمك كرد تا «الاخاء» ـ نشريه عربي زبان اطلاعات را منتشر كند و سالها به موازات نوشتن خبر، مقاله و ترجمه در نشريات اطلاعات، براي الاخاء نيز مقاله مي نوشت و اخبار ايران را براي آن به عربي ترجمه مي كرد. همين شهرت او سبب شد كه در دهه 1370، دكتر فريدون وردي نژاد براي ايجاد روزنامه عربي زبان «الوفاق» وابسته به ايرنا (خبرگزاري ملي) از وي دعوت به همكاري كند. در آن زمان، وردي نژاد در سمت مدير عامل ايرنا سرگرم ايجاد روزنامه ايران، ايران ديلي، مجله هفتگي جوانان، ايران ورزشي و ... و نيز دانشكده خبر و يك مركز نشر كتاب بود. وي «الوفاق» را با هدف ايجاد دوستي و تفاهم ميان ايرانيان و همسايگان عرب تاسيس كرد و چايچيان در ايجاد اين نشريه سهم بسزا داشت.


    چايچيان كه به روزنامه نگاري عشق مي ورزد در عين حال يك مولف و مترجم كتاب است و تا سال 1389 (2010 ميلادي) هفت كتاب از او منتشر شده است كه معروفترينشان كتاب انقلاب عراق (انقلاب دهه 1920 برضد انگلستان) است. وفاداري چايچيان به موسسه اطلاعات و كاركنان آن مشهور و زبانزد است و در همه ديدارهاي دوستانه كاركنان قديمي اين موسسه شركت مي كند. به قول علي باستاني معاون پيشين سردبيري روزنامه اطلاعات، عشق به روزنامه نگاري و ادامه اشتغال به اين حرفه است كه چايچيان را جوان تر از سن و سالش نشان مي دهد و در 76 سالگي به نظر 50 ساله مي آيد.