شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : انجمن متخصصان روابط عمومي/ معرفي، اقدامات و فعاليت ها
چهارشنبه، 28 اسفند 1392 - 12:35 کد خبر:9635
انجمن متخصصان روابط عمومي نهادي تخصصي، غيرسياسي و غيراعتنفاعي است كه توسط جمعي از استادان، مديران و كارشناسان روابط عمومي تاسيس شده و با مجوز كميسيون ماده 10 احزاب فعاليت خود را در سال 1378 آغاز كرده است.

مقدمه

انجمن متخصصان روابط عمومي نهادي تخصصي، غيرسياسي و غيراعتنفاعي است كه توسط جمعي از استادان، مديران و كارشناسان روابط عمومي تاسيس شده و با مجوز كميسيون ماده 10 احزاب فعاليت خود را در سال 1378 آغاز كرده است.

 

      اهداف

   ايجاد ارتباط نزديك و تنگاتنگ بين مدرسان، محققان و متخصصان روابط عمومي

   كمك به توسعه ادبيات، تحقيقات و پژوهش هاي بنيادين روابط عمومي

   تبادل نظر در مورد تغيير و اصلاح برنامه ها و مواد آموزشي دوره هاي كوتاه مدت و بلند مدت روابط عمومي با برقراري هماهنگي و تماس و همكاري با دستگاه هاي مسوول ذيربط

   تهيه، تدوين و انتشار كتب و نشريات ادواري و غيرادواري تخصصي روابط عمومي

   كمك به توسعه علمي روابط عمومي در ايران و تلاش براي ترسيم الگوي روابط عمومي بومي و ملي

   كمك به طراحي و اجراي نظام هاي اطلاع رساني و بانك هاي اطلاعاتي كشور

  همكاري با تشكل هاي ملي و بين المللي روابط عمومي و مبادلات فكري، علمي و فرهنگي ميان متخصصان ايراني و غيرايراني

   تبيين و تدوين مباني و اصول اخلاقي روابط عمومي

 

     وظايف/خدمات

   ارايه خدمات مشاوره اي در حوزه روابط عمومي

    اقدام و همكاري براي انجام تحقيقات علمي و تخصصي در زمينه روابط عمومي در سطوح ملي و بين المللي

   اقدام و همكاري در جهت تدوين اصول و منشور اخلاق حرفه اي

   برگزاري گردهمايي هاي علمي مرتبط با روابط عمومي در سطح ملي، منطقه اي و بين المللي

  معرفي و تقدير از متخصصان، پيشكسوتان و استادان ممتاز و نهادهاي فعال و تاثيرگذار در زمينه روابط عمومي

    انتشار كتب و نشريات علمي در زمينه روابط عمومي

   برگزاري نشست ها و كارگاه هاي علمي آموزشي روابط عمومي

    برقراري ارتباط با انجمن ها و مجامع ذيربط ملي، منطقه اي و بين المللي

 

     اصول اخلاقي

   احترام به قانون

  احترام به حقوق تخصصي و موازين اخلاق حرفه اي شامل: صداقت، راستگويي، انصاف، برابري و امانت داري

   احترام به آزادي و استقلال حرفه اي و تخصصي و دسترسي آزاد و برابر به اطلاعات و دانش

  رعايت احترام متقابل و حفظ تشريك مساعي با اعضاء و متخصصان روابط عمومي

   ترويج رويكرد علمي و تخصصي و حمايت از استفاده از فناوري هاي نوين در جهت پيشبرد اهداف حرفه اي

  ترويج روحيه وفاداري و احساس مسووليت اجتماعي

  احترام به ضوابط و مقررات و دفاع از حقوق و اهداف انجمن

 

     ساختار سازماني

اركان و سازمان انجمن طبق اساسنامه عبارتند از :

   مجمع عمومي

   هيات مديره

   بازرس يا بازرسان

 

     كميته ها

   كميته آموزش

  كميته پژوهش

   كميته انتشارات

   كميته اطلاع رساني

   كميته ارتباطات الكترونيك

  كميته بين الملل

   كميته ارتباطات

   كميته پشتيباني و رفاه

 

     شرايط عضويت و انواع آن

عضويت در انجمن متخصصان روابط عمومي به صورت هاي پيوسته، وابسته، دانشجويي، افتخاري و حقوقي است كه پس از پذيرش اصول اخلاقي انجمن، براساس اساسنامه و با تصويب هيات مديره به شرح زير تحقق مي يابد:

 

     انواع عضويت در انجمن

الف) عضويت پيوسته

الف: اعضاي هيات موسس انجمن، هيات علمي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كه در زمينه روابط عمومي و ارتباطات به تدريس و تحقيق اشتغال دارند.

ب: كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد در يكي از رشته هاي روابط عمومي و ارتباطات هستند.

 ج: كليه افرادي كه داراي كارشناسي روابط عمومي يا ارتباطات با حداقل سه سال تجربه مفيد باشند.

د: مديران و كارشناسان روابط عمومي با حداقل پنج سال سابقه كار مفيد، مي توانند به عضويت پيوسته انجمن درآيند.

 

ب) عضويت وابسته

افرادي كه داراي شرايط ذيل هستند مي توانند به عضويت وابسته انجمن درآيند:

الف: كليه افرادي كه داراي درجه كارشناسي روابط عمومي و ارتباطات هستند.

ب: كليه افرادي كه به نحوي با روابط عمومي و ارتباطات و رشته هاي مرتبط در ارتباط و داراي سابقه كار دراين حوزه مي باشند.

 

ج) عضويت دانشجويي

كليه دانشجوياني كه در يكي از رشته هاي روابط عمومي و ارتباطات در سطح كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا در يكي از دانشگاه ها يا مراكز آموزش عالي به تحصيل اشتغال دارند.

 

د) عضويت افتخاري

شخصيت هاي ايراني و خارجي كه مقام علمي آنان در زمينه هاي روابط عمومي و ارتباطات حايز اهميت خاص باشد يا در پيشبرد اهداف انجمن كمك هاي موثر و ارزنده اي نموده باشند.

 

 ه) عضويت حقوقي

موسسات و سازمان هايي كه در زمينه هاي مندرج در آيين نامه عضويت حقوقي فعاليت دارند مي توانند به عضويت حقوقي انجمن درآيند.

 

ز) مزاياي عضويت ها

   عضويت حقيقي(پيوسته)

   همكاري دوجانبه اعضاي انجمن براي اجراي خدمات آموزشي، پژوهشي و مشاوره اي

   شركت رايگان در گردهمايي هاي فصلي و تخصصي

   شركت در جشنواره ملي انتشارات روابط عمومي

   تخفيف ويژه جهت شركت در برنامه هاي آموزشي

   ارسال خبرنامه انجمن در دو قالب الكترونيكي و چاپي

  ارسال دو جلد كتاب منتشرشده   (در صورت انتشار)

   معرفي كارشناسان روابط عمومي به سازمان ها و موسسات مرتبط

  اختصاص پست الكترونيك با نشاني اينترنتي انجمن

 

      عضويت حقوقي

   عضويت رايگان 10 نفر از كارشناسان واجد شرايط موسسه يا شركت عضو

  انتشار مقالات و گزارش هاي ارسالي مرتبط از طرف موسسه يا شركت در خبرنامه و وب سايت

   افزايش و تبادل تجربيات و اطلاعات

  ارايه مشاوره در برپايي سمينارها و همايش هاي ملي، منطقه اي يا بين المللي

  تخفيف ويژه جهت شركت در دوره هاي آموزشي

  معرفي اعضاء براي شركت در مجامع علمي بين المللي

   ارايه اطلاعات تخصصي به اعضاء با استفاده از فعاليت هاي انتشاراتي و مشاوره

   ارسال خبرنامه در دو قالب چاپي و الكترونيك

  دادن اولويت به استفاده از كارشناسان اعضاي حقوقي در پروژه هاي مطالعاتي و تحقيقاتي

   بهينه سازي نظام هاي روابط عمومي از طريق جلسات بحث و گفتگو

    ايجاد بسترهاي مناسب براي بهره گيري مطلوب سازمان هاي دولتي و خصوصي از خدمات هريك از اعضاء

  ارسال انتشارات انجمن

 

     شرايط عضويت

1. طبق اساسنامه انجمن، فقط اعضاي پيوسته داراي حق راي هستند.

2. حق عضويت سالانه براي اعضاي پيوسته (400 هزار ريال)، وابسته (200 هزارريال)، دانشجويي(100 هزارريال) مي باشد.

3. حق عضويت مي بايست به شماره حساب 8001008 بانك اقتصاد نوين شعبه اسفنديار تهران كد 147 به نام انجمن متخصصان روابط عمومي واريز شود و اصل رسيد آن به همراه فرم درخواست عضويت حقيقي به دفتر انجمن ارسال شود.

4. در صورت تغيير پاسخ هر مورد از پرسش هاي مندرج در اين فرم درخواست، لطفاًٌ فوراً دفتر انجمن را مطلع فرماييد.

5. مدارك مورد نياز جهت عضويت يا تمديد آن در انجمن:

الف) يك برگ كپي شناسنامه و كارت ملي و عضويت

ب) يك برگ كپي آخرين مدرك تحصيلي و يا كپي كارت دانشجويي

ج) گواهي سابقه فعاليت در روابط عمومي

د) اصل فيش بانكي مربوط به پرداخت حق عضويت

ه) دو قطعه عكس براي صدور كارت عضويت

و) مدارك مربوط به يكي از انواع عضويت ها

 

لطفا پس از تكميل فرم درخواست عضويت آن را به آدرس تهران: صندوق پستي 4189ـ   14155 انجمن متخصصان روابط عمومي ايران يا نشاني الكترونيكي info@iaprs.ir ارسال فرمايند.

 

   اهم فعاليت هاي انجمن متخصصان روابط عمومي

انجمن متخصصان روابط عمومي با همكاري و تلاش اعضاي هيات مديره و ساير اعضا ومديران وكارشناسان روابط عمومي سازمان ها و شركت ها، فعاليت هاي مختلفي انجام داده كه بخشي از آن به مرحله اجرا رسيده و برخي فرآيند طراحي و اجرا را طي مي كند كه در ذيل به اهم آن اشاره مي شود:

      

فعاليت هاي ساختاري و مديريتي

   تهيه و تدوين برنامه راهبردي انجمن

  تهيه و تدوين برنامه سالانه انجمن

   تهيه بسته اعتلاي دانش روابط عمومي درايران و ارسال آن به دولت

   دريافت پروانه جديد انجمن با اعتبار تا سال 95 از سوي وزارت كشور

  برگزاري مجمع عمومي و فوق العاده انجمن

  تشكيل كميته هاي اطلاع رساني، آموزش و پژوهش، ارتباط با استادان و محققان روابط عمومي، ارتباط با مديران و كارشناسان روابط عمومي، پشتيباني و رفاه و تعاون، بين الملل، هماهنگي و ارتباطات، انتشارات و عضوگيري و تهيه و يكسان سازي آيين نامه هاي مربوطه

   بررسي، اصلاح و تدوين انواع عضويت در انجمن شامل اعضاي پيوسته، وابسته، دانشجويي، حقوقي و افتخاري

   تهيه آيين نامه ايجاد شعب انجمن

  طراحي مجدد، بهينه سازي و بروز   رساني سايت انجمن

   برگزاري نشست هاي مختلف شامل جلسات هيات مديره، نشست هاي كارشناسي و ارزيابي عملكرد

   برگزاري نشست هاي مشاوره اي با سازمان ها

 

      فعاليت هاي آموزشي 

   تهيه تقويم آموزشي انجمن

   برگزاري 9 دوره جشنواره ملي انتشارات روابط عمومي

  برگزاري 3  دوره همايش ملي توليد محتوا در روابط عمومي ها

   برگزاري نشست هاي تخصصي با موضوعات "روابط عمومي و مسئوليت هاي اجتماعي"، "فرايندگرايي در روابط عمومي"، "نقش ربان انگليسي در ارتباطات"

   مشاركت در برگزاري همايش و جشن روز ملي روابط عمومي

   تهيه طرح برگزاري دوره هاي آموزشي استاني

  برگزاري سمينار يكروزه "نشر الكترونيك در روابط عمومي"

   برگزاري دوره هاي آموزشي ويژه براي سازمان ها و شركت هاي دولتي و خصوصي درتهران و شهرستان ها

   برگزاري كارگاه هاي ملي آموزشي شيوه هاي نوين خبرنويسي و انتشارات در روابط عمومي

   شركت و ارايه سخنراني در همايش ها و گردهمايي هاي روابط عمومي با حضور اعضاي هيات مديره

  داوري آثار روابط عمومي در جشنواره ها و همايش هاي برگزار شده

   برنامه ريزي براي بازديدهاي هدفمند

 

     فعاليت هاي انتشاراتي 

   تهيه و انتشار كتاب سال روابط عمومي

   تهيه و انتشار كتاب راهنماي ارتباطات

  چاپ سالنامه تخصصي روابط عمومي

   چاپ بروشور معرفي انجمن

   چاپ خبرنامه انجمن

  مشاركت درانتشار4جلدكتاب كاربردي "فنون رسانه اي درنشريه"، "پوستر"، "بروشور" و"برنامه ريزي درانتشارات" 

   طراحي و چاپ كارت جديد عضويت اعضاي انجمن

  طراحي گواهينامه جديد انجمن

  طراحي و صدور كارت عضويت اعضاي هيات مديره و اعضاي انجمن

   طراحي و صدور گواهي عضويت اعضاي هيات مديره

 

     ساير فعاليت ها 

   راه اندازي سامانه پيامك انجمن

  تهيه گواهي نامه دوره هاي آموزشي انجمن

  سر  و  سامان دادن به فضا و محيط كاري دفتر انجمن

  برگزاري جلسات آموزشي، مشورتي و مديريتي با دانشگاه ها، تشكل ها و انجمن هاي استاني

  انتشار بيانيه در مناسبت هاي مختلف

 بررسي پرونده اعضا، بهينه سازي، ثبت نام از اعضاي جديد و صدور كارت جديد عضويت براي همه اعضاء

 

منبع: شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)