شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : فعاليت هاي انجمن علمي روابط عمومي كرمانشاه
یکشنبه، 4 اسفند 1392 - 10:48 کد خبر:9205
شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- فعاليت هاي انجمن علمي روابط عمومي كرمانشاه

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- فعاليت هاي انجمن علمي روابط عمومي كرمانشاه


برگزاري جلسات مستمر با حضور اعضاء انجمن و پيگيري مصوبات و برنامه هاي اجرايي.
ساخت و راه اندازي وبلاگ با هدف اطلاع رساني و تعامل اساتيد و دانشجويان و ارائه گزارش فعاليت ها و اخبار برنامه هاي انجمن.
ارسال نامه تاسيس انجمن روابط عمومي به استانداري، اداره ارشاد اسلامي، واحد استاني و كليه ي دانشگاه هاي استان.
ارسال گزارش تاسيس انجمن روابط عمومي به مطبوعات محلي استان و خبرگزاري ها به منظور معرفي و اطلاع رساني بيشتر.
معرفي انجمن و عضويت دانشجويان كارداني و كارشناسي روابط عمومي دانشگاه در انجمن و صدور كارت براي اعضا.
طراحي لوگوي انجمن و اختصاص تابلو اعلانات در دانشگاه و به روز رساني تابلو اعلانات و وبلاگ انجمن با درج اخبار و مطالب مرتبط.
تقسيم كار و وظايف براي كميته هاي انجمن روابط عمومي و برنامه ريزي براي حضور فعال كليه دانشجويان روابط عمومي مركز.
برگزاري همايش "هنر هشتم نياز امروز" بمناسبت روز ارتباطات و روابط عمومي در دانشگاه و دعوت از مديران روابط عمومي ادارات.
هماهنگي با روساي ادارات جهت بازديد دانشجويان روابط عمومي از واحدهاي روابط عمومي ادارات در قالب درس كارآموزي.
راه اندازي و برگزاري سلسله كارگاه هاي آموزشي و تخصصي مرتبط با رشته روابط عمومي ويژه دانشجويان در دانشگاه.
تنظيم بيانيه دانشجويي توسط انجمن روابط عمومي بمناسبت هاي مختلف و انتشار در نشريات و خبرگزاري هاي استان.
همكاري در تشكيل انجمن فيلم و عكاسي و برگزاري نمايشگاه مطبوعات ويژه عكس ها و مطالب چاپ شده دانشجويان روابط عمومي در نشريات و..
همكاري با روابط عمومي و امور بين الملل استانداري در برگزاري پنجمين و ششيمن جشنواره تجليل از روابط عمومي هاي برتر استان.
هماهنگي و برنامه ريزي جهت شركت دانشجويان در جشنواره مطبوعات و تجليل از روابط عمومي هاي برتر استان.
تعامل با صدا و سيما، نشريات داخلي و خبرگزاري هاي استان در پوشش خبري برنامه هاي انجمن.
برگزاري همايش گراميداشت زنده ياد پرفسور كاظم معتمد نژاد در دانشگاه فرهنگ و هنر با دعوت از مسئولين استاني و مديران روابط عمومي.
تشكيل كتابخانه تخصصي،كلاس هاي مشاوره اي، تريبون آزاد و كانون دانش آموختگان و فارغ التحصيلان رشته روابط عمومي توسط انجمن در دانشگاه.
ارسال پيام تبريك در مناسبت هاي روز روابط عمومي و روز خبرنگار به مسئولين روابط عمومي ادارات، خبرنگاران خبرگزاري ها و نشريات استان.
جمع بندي و مستند سازي گزارش فعاليت ها و بايگاني كليه فعاليت هاي انجمن.