شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : مشاور ارشد وزير ارشاد : اگر درروابط عمومي سازمان ها و نهادها كليشه اي عمل كنيم دچار عقب ماندگي مي شويم
شنبه، 3 اسفند 1392 - 14:26 کد خبر:9181
محمد مهدي مظاهري مشاور ارشد وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي كه صبح امروز در همايش سالانه ي روابط عمومي هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در هتل ارم سخن مي گفت ضمن بيان اين مطلب افزود: روابط عمومي كه با اخلاق و حرفه مفهوم پيدا مي كند موجب رشد و توسعه  در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي محسوب مي شود.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- مشاور ارشد وزير ارشاد گفت : اميدورام روابط عمومي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان هاي تابعه آن با مولفه ها و آسيب شناسي آن در آينده شاهد تحولات عميق و ژرفي شود و اين نهاد تاثير گذار جايگاه و نقش خود را در ارتقاي اين حوزه باز يابد.
 

به گزارش شارا به نقل از مركز روابط عمومي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي محمد مهدي مظاهري مشاور ارشد وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي كه صبح امروز در همايش سالانه ي روابط عمومي هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در هتل ارم سخن مي گفت ضمن بيان اين مطلب افزود: روابط عمومي كه با اخلاق و حرفه مفهوم پيدا مي كند موجب رشد و توسعه  در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي محسوب مي شود.

 

وي گفت: روابط عمومي با تكرار  حرف هاي گذشته رشد نمي كند و اگر درروابط عمومي سازمان ها و نهادها كليشه اي عمل كنيم دچار عقب ماندگي مي شويم زيرا جهان در حال گذار است و ضروري است از فرصت هاي پيش رو بهتر استفاده كنيم.

 

مظاهري با اشاره به مشكلات فرهنگي جامعه افزود: بر خلاف خيلي كه معتقدند مشكلات جامعه اقتصادي و سياسي است اما آن چيزي كه موجب عقب ماندگي هر جامعه اي مي شود مسايل فرهنگي است.

 

وي افزود: اگر باورها ي ما صادق نباشد و عواطف ما به جا  و معقول نباشد دچار مشكلات فرهنگي مي شويم. و نقش بي بديل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در اينجا روشن مي شود كه بايد روابط عمومي آن و روابط عمومي هاي سازمان هاي تابعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مسايل اصلي را تشخيص دهند و اجازه ندهند برخي مساله نماها و شبهه نماها موجب كنار گذاردن وظايف اصلي وزارتخانه شوند و آن را دچار تنش كنند.

 

مشاور ارشد وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي ضمن اشاره به برخي وظايف روابط عمومي ها ادامه داد: روابط عمومي ها بايد در جامعه نسبت به سازمان خود اعتماد آفريني كنند تا ارتباط محيط و مخاطب را در ايجاد رابطه آسان افزايش دهند.

 

وي با اشاره به حرفه اي و اخلاقي بودن روابط عمومي ها گفت: روابط عمومي يكپارچه مي تواند با تلاش علمي و نظام مند خود وضعيت اخلاقي سازمان را از نامطلوب به مطلوب و از خوب به عالي جهت دهد.

مظاهري افزود: بايد براي توسعه يافتگي اخلاق در روابط عمومي هاي يكپارچه , پيوند مديريت روابط عمومي با مراكز علمي و دانشگاهي توجه شود .

 

وي با اشاره به ضرورت هماهنگ و يكپارچه عمل كردن روابط عمومي ها در حوزه پيام و ابزار گفت: روابط عمومي ها بايد در قالب هاي متنوع با يكديگر همنوا باشند به طوري كه همزمان در تمام كشور يك صداي واحد از روابط عمومي ها به گوش برسد و از ايجاد تفرقه و چند صدايي شدن پرهيز  و در حوزه ابزار از همه تاكتيك ها و برنامه هاي به روز براي رسيدن به اهداف سازمان استفاده شود.

 

مشاور ارشد وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي تفاهم و درك مشترك از مفاهيم و وظايف روابط عمومي، يكپارچگي، تعريف فرآيند مرتبط با عمده ترين فعاليت هاي سازمان و ... را از جمله وظايف روابط عمومي ها دانست و افزود: روابط عمومي نهادي است كه ضمن انجام رسالت خود در اطلاع رساني براي مخاطبان خود بايد با آخرين دستآوردهاي روز آشنايي داشته باشد.

 

وي گفت: روابط عمومي ها علاوه بر انجام وظايف خود ضروري است به دنبال ايجاد روابط عمومي الكترونيك، هوشمند، مجازي و ديجيتالي باشند و ديگران را نيز به آن ترغيب كنند.

 

مظاهري در پايان تفاهم، صداقت، داشتن منافع مشترك، امانت داري، حفاظت از كرامت و شخصيت انساني و داشتن انصاف را از جمله مولفه هاي اخلاق در روابط عمومي ها برشمرد و اظهار كرد: اميدوارم با ايجاد بسترهاي مناسب به پويايي حرفه روابط عمومي در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان هاي تابعه آن باشيم.