شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : برترين آموزشگاه هاي زبان انگليسي در ايران بر اساس الگوي سئو پي آر
سه شنبه، 29 بهمن 1392 - 15:13 کد خبر:9113
در اين نوشتار بر اساس آمارهاي بدست آمده از اين نرم افزارها، 10 آموزشگاه زبان انگليسي برتر كشور را در سه بازه زماني كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت ارائه مي كنيم. در صورت تمايل مي توانيد صنف خود را براي ارزيابي به شارا معرفي كنيد تا اين ارزيابي در مورد صنف شما نيز منتشر شود.

برترين آموزشگاه هاي زبان انگليسي در ايران بر اساس الگوي سئو پي آر
شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)، عادل ميرشاهي (مشاور سئو پي آر)- جوئل لي دن كه همه او را با نام پدر علم سئو پي آر مي شناسند، اصولي را براي شناسايي برترين سايت ها در اينترنت مشخص كرده است. اين شاخص ها كه تعداد زيادي از آنها در نرم افزارهاي تخصصي گردآوري شده اند مي توانند فعاليت هاي سايت هاي مختلف را در دوره هاي زماني مشخص ارائه كنند.


بر اين اساس، سايت هايي كه در اين شاخص ها بتوانند امتياز بيشتري را كسب كنند، توانسته اند مخاطبان بيشتري را به سوي خود جذب كرده و موفقيت بيشتري را در فضاي مجازي به دست آورده باشند.


در اين نوشتار بر اساس آمارهاي بدست آمده از اين نرم افزارها، 10 آموزشگاه زبان انگليسي برتر كشور را در سه بازه زماني كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت ارائه مي كنيم. در صورت تمايل مي توانيد صنف خود را براي ارزيابي به شارا معرفي كنيد تا اين ارزيابي در مورد صنف شما نيز منتشر شود.
گفتني است هيچ آموزشگاه زباني در ايران نمره كامل سئو پي آر را نمي گيرد و اين طبقه بندي صرفا ارزيابي نسبي است.


• 10 آموزشگاه برتر زبان انگليسي ايران در بازه زماني كوتاه مدت بر اساس شاخص هاي سئو پي آر
1. آموزشگاه زبان انگليسي توبي
2. آموزشگاه زبان انگليسي قطب راوندي
3. آموزشگاه زبان ايران آكسفورد
4. آموزشگاه زبان سفير دانش
5. آموزشگاه زبان آريان پور
6. آموزشگاه زبان كرايه چيان
7. موسسه آموزشي علوم و فنون كيش
8. كانون زبان ايران
9. آكادمي زبان سفير
10. آموزشگاه زبان آويد

• 10 آموزشگاه برتر زبان انگليسي برتر ايران در بازه زماني ميان مدت بر اساس شاخص هاي سئو پي آر
1. كانون زبان ايران
2. آموزشگاه زبان اينترنتي
3. آكادمي زبان سفير
4. آموزشگاه زبان ايران آكسفورد
5. آموزشگاه زبان توبي
6. آموزشگاه زبان قطب راوندي
7. موسسه آموزشي زبان نصير كرج
8. مركز زبان انگليسي آريان پور
9. موسسه علوم و فنون كيش
10. آموزشگاه دانيال

• 10 آموزشگاه برتر زبان انگليسي برتر ايران در بازه زماني بلند مدت بر اساس شاخص هاي سئو پي آر
1. كانون زبان ايران
2. آكادمي زبان سفير
3. آموزشگاه زبان معرفت نو
4. موسس فرهنگي آموزشي سروش دانش صبا
5. آموزشگاه زبان ايران آكسفورد
6. آموزشگاه زبان ايران ترجمان
7. آموزشگاه زبان قطب راوندي
8. آموزشگاه زبان كرايه چيان
9. موسسه فرهنگي آموزشي كوثر
10. موسسه زبان بيان برتر


در مقايسه ارائه شده، جامعه آماري از ميان تمام آموزشگاه هاي زبان انگليسي كشور به عمل آمده و كار مقايسه بدون اعمال نظر شخصي و تنها توسط نرم افزارهاي سئو پي آر اجرا شده است.


در صورتي كه آموزشگاه زبان انگليسي بخواهند در رده بندي در مقابل رقباي خودش پيشرفت كنند، بايد اصول سئو پي آر را كه در شارا، مندرج شده، به دقت مطالعه و تغييرات لازم را براي بهينه سازي سايت آموزشگاه خود اعمال كنند.


گفتني است كه پس از مارس 2012، اعمال سئو بر روي سايت نتايج عكس مي دهد و شركت ها و سازمان ها بايستي به شدت مراقب تبليغات موسسات سئو براي بهينه سازي سايت هايشان باشند. همچنين در اين طبقه بندي مراد از كوتاه مدت فعاليت 2 ماهه سايت، ميان مدت فعاليت 4 ماهه و بلند مدت فعاليت 6 الي 10 ماهه سايت است.
 

http://www.shara.ir/view-9113.htmlمنبع مرجع: