شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : فرمول مهم «جامعه»
شنبه، 23 بهمن 1400 - 08:08 کد خبر:8970
شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)، نوشيروان كيهاني زاده- امروز سالمرگ رنه دكارت Rene Descartes فيلسوف فرانسوي است كه 11 فوريه 1650 در سوئد فوت شد.


شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)، نوشيروان كيهاني زاده- امروز سالمرگ رنه دكارت Rene Descartes فيلسوف فرانسوي است كه 11 فوريه 1650 در سوئد فوت شد. وي به دعوت دربار سوئد به استكهلم رفته بود. دكارت 31 مارس 1596 به دنيا آمده بود. Discours de la Methode مهمترين اثر اين فيلسوف و رياضي دان فرانسوي است كه روش تازه اي براي «يافتن حقيقت» را به دست مي دهد. در همين كتاب است كه مي گويد: تا فكر مي كنم (مي توانم فكر كنم) زنده هستم، و يك انسان زنده بايد به جامعه فايده برساند.


      عقايد و نظريه هاي دكارت كه از مهمترين فلاسفه اروپا در قرون جديد بشمار مي رود بيش از هرانديشمند ديگر در دوران معاصر مورد استفاده بوده است. دكارت نخستين انديشمندي بود كه روش ارسطو را دنبال نكرد و براي تحقيق و اثبات، يك روش علمي در پيش گرفت كه به انقلاب در فلسفه تعبير شده است. تعريف او از جامعه كه به صورت يك فرمول رياضي عرضه شده هميشگي و جاويدان خواهد بود و هر روز به آن استناد و بر پايه اش قانون نوشته مي شود.


     اين فرمول كه در مدارس تدريس و تشريح مي شود در مورد هرجامعه از كوچكترين آن (خانواده = زن و شوهر) تا احزاب، جوامع ملي و جامعه بين المللي صدق مي كند و شامل مي شود. دانستن مفهوم فرمول دكارت براي هركس از فرد عادي تا سياستمدار و دولتمرد لازم است كه بدون در نظر داشتن آن و بكاربردنش در انتخاب همسر و همكار، و رفتار در زندگاني خانوادگي و عمومي موفق نخواهد شد. اگر در فرمول جامعه كه دكارت آن را به دست داده است تغييري حاصل شود معادله برهم خواهد خورد و ديگر، جامعه اي وجود نخواهد داشت. اين فرمول بسيار مهم از اين قرار است:


      جمع (دو نفر يا بيشتر) + هدف مشترك + كمك به هم براي رسيدن به هدف مشترك = جامعه
      اگر در طرف اول اين فرمول، يكي از سه عنصر لنگ بزند معادله به وجود نخواهد آمد، يعني جامعه اي نخواهد بود، و در اين صورت جامعه تبديل به «اجتماع» مي شود (جمع شدن چند نفر در گوشه اي با هدف هاي مختلف و يا بدون همكاري باهم).      مثال: زن و مرد + هدف مشترك كه همانا رفع نياز و تامين سعادت است + همدلي و همياري براي رسيدن به هدف مشترك = جامعه خانواده. به همين ترتيب ساير جوامع. طبق اين فرمول؛ اگر زن و شوهر داراي يك هدف نباشند و اگر داراي يك هدف باشند ولي براي رسيدن به اين هدف به يكديگر كمك نكنند و هميار و همدل نباشند، جامعه خانواده وجود نخواهد داشت. فلسفه طلاق همين است.