شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : برترين سايت شركت هاي هواپيمايي ايران بر اساس الگوي سئو پي آر
چهارشنبه، 16 بهمن 1392 - 09:34 کد خبر:8831
جوئل لي دن كه همه او را با نام پدر علم سئو پي آر مي شناسند، اصولي را براي شناسايي برترين سايت ها در اينترنت مشخص كرده است. اين شاخص ها كه تعداد زيادي از آنها در نرم افزارهاي تخصصي گردآوري شده اند مي توانند فعاليت هاي سايت هاي مختلف را در دوره هاي زماني مشخص ارائه كنند.

 شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)، عادل ميرشاهي (مشاور سئو پي آر)- جوئل لي دن كه همه او را با نام پدر علم سئو پي آر مي شناسند، اصولي را براي شناسايي برترين سايت ها در اينترنت مشخص كرده است. اين شاخص ها كه تعداد زيادي از آنها در نرم افزارهاي تخصصي گردآوري شده اند مي توانند فعاليت هاي سايت هاي مختلف را در دوره هاي زماني مشخص ارائه كنند.


بر اين اساس، سايت هايي كه در اين شاخص ها بتوانند امتياز بيشتري را كسب كنند، توانسته اند مخاطبان بيشتري را به سوي خود جذب كرده و موفقيت بيشتري را در فضاي مجازي به دست آورده باشند.


در اين نوشتار بر اساس آمارهاي بدست آمده از اين نرم افزارها، 10سايتبرترشركت هاي هواپيمايي كشور را در سه بازه زماني كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت ارائه مي كنيم. در صورت تمايل مي توانيد صنف خود را براي ارزيابي به شارا معرفي كنيد تا اين ارزيابي در مورد صنف شما نيز منتشر شود.


گفتني است هيچ سايت شركت هاي هواپيمايي در ايران نمره كامل سئو پي آر را نمي گيرد و اين طبقه بندي صرفا ارزيابي نسبي است.


• 10شركت هاي هواپيمايي برتر ايران در بازه زماني كوتاه مدت بر اساس شاخص هاي سئو پي آر
1. شركت هواپيمايي ماهان
2. شركت هواپيمايي ايران اير
3. شركت هواپيمايي آتا
4. شركت هواپيمايي آسمان
5. شركت شركت كيش اير
6. شركت هواپيمايي زاگرس
7. شركت هواپيمايي اطلس جت
8. شركت هواپيمايي تابان ايرلاين
9. شركت هواپيمايي نفت ايران
10. شركت هواپيمايي هما

• 10 شركت هاي هواپيمايي برتر ايران در بازه زماني ميان مدت بر اساس شاخص هاي سئو پي آر
1. شركت هواپيمايي كيش
2. شركت هواپيمايي ماهان
3. شركت هواپيمايي ايران اير
4. شركت هواپيمايي آسمان
5. شركت هواپيمايي آتا
6. شركت هواپيماييت ابان ايرلاين
7. شركت هواپيمايي ايران ايرتور
8. شركت هواپيمايي قشم
9. شركت هواپيمايي معراج
10. شركت هواپيمايي اترك

• 10شركت هاي هواپيمايي برتر ايران در بازه زماني بلند مدت بر اساس شاخص هاي سئو پي آر
1. شركت هواپيمايي ايران اير
2. شركت هواپيمايي كيش
3. شركت هواپيمايي ماهان
4. شركت هواپيمايي آسمان
5. شركت هواپيمايي نفت ايران
6. شركت هواپيمايي تابان ايرلاين
7. شركت هواپيمايي آتا
8. شركت هواپيمايي زاگرس
9. شركت هواپيمايي قشم
10. شركت هواپيمايي ايران ايرتور


در مقايسه ارائه شده، جامعه آماري از ميان تمامشركت هاي هواپيمايي كشور به عمل آمده و كار مقايسه بدون اعمال نظر شخصي و تنها توسط نرم افزارهاي سئو پي آر اجرا شده است.


در صورتي كهشركت هاي هواپيمايي مذكور بخواهند در رده بندي در مقابل رقباي خودشان پيشرفت كنند، بايد اصول سئو پي آر را كه در شارا، مندرج شده، به دقت مطالعه و تغييرات لازم را براي بهينه سازي سايت شركت هاي هواپيمايي شان اعمال كنند.


گفتني است كه پس از مارس 2012، اعمال سئو بر روي سايت نتايج عكس مي دهد و شركت ها و سازمان ها بايستي به شدت مراقب تبليغات موسسات سئو براي بهينه سازي سايت هايشان باشند.همچنين در اين طبقه بندي مراد از كوتاه مدت فعاليت 2 ماهه سايت، ميان مدت فعاليت 4 ماهه و بلند مدت فعاليت 6 الي 10 ماهه سايت است.
 

منبع مرجع: شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)