شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : مدير گروه ارتباطات دانشكده علوم اجتماعي علامه طباطبايي: روابط عمومي با برآوردن نيازها به منزلت انسان احترام مي گذارد
شنبه، 7 دی 1392 - 09:34 کد خبر:8177
دكتر رحمان سعيدي با اشاره به برگزاري دهمين كنفرانس بين المللي روابط عمومي گفت: "روابط عمومي نبايد صرفا جنبه دولتي داشته باشد و فقط در مواقع سمينار و كنفرانس ها با دانشگاه ها، مراكز علمي و سازمان ها ارتباط برقرار كنند. در پايان مدير گروه ارتباطات دانشكده علوم اجتماعي علامه طباطبايي از جدا شدن و مستقل شدن دانشكده علوم ارتباطات علامه طباطبايي از دانشكده علوم اجتماعي اين دانشگاه در آينده نزديك خبر داد.

 مدير گروه ارتباطات دانشكده علوم اجتماعي علامه طباطبايي: روابط عمومي با برآوردن نيازها به منزلت انسان احترام مي گذارد

 به گزارش خبرنگار شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)، "رحمان سعيدي" با بيان اين مطلب اظهار داشت:"روابط عمومي همان طور كه مي تواند وسيله اي براي تسهيل در امور اقتصادي باشد،به همين ميزان مي تواند با پاسخ به نياز انسان ها به منزلت آنها ها نيز احترام بگذارد."


مدير گروه ارتباطات دانشكده علوم اجتماعي علامه طباطبايي افزود: "در عصري كه انسان ها به عنوان يك ابزار و يا شئ ديده مي شوند، روابط عمومي مي تواند با در نظر گرفتن جايگاه والاي انساني و با پاسخ به نياز آنها براي اين گوهر انساني اهميت قائل شود. تنها در اين صورت است كه اين شعار گسترش مي يابد ."


اين استاد دانشگاه عنوان كرد: "ما نيازمند تحول در روابط عمومي هستيم. دست اندر كاران بايد از افراد متخصص انتخاب شوند و در برنامه ريزي هاي صحيح نقش فعالي داشته باشند. ما در روابط عمومي به لحاظ كمي توسعه پيدا كرده ايم و به لحاظ كيفي هم بايد از همين سطح برخوردار شويم كه لازمه اين كار مشخص شدن جايگاه قانوني روابط عمومي در كشور است."


اين كارشناس حقوق قضايي با اشاره به برگزاري دهمين كنفرانس بين المللي روابط عمومي گفت: "روابط عمومي نبايد صرفا جنبه دولتي داشته باشد و فقط در مواقع سمينار و كنفرانس ها با دانشگاه ها، مراكز علمي و سازمان ها ارتباط برقرار كنند. اگر اين ارتباط با مراكز علمي و تخصصي در داخل و تازه هاي علمي در خارج مستمر باشد مي تواند از غناي مطلوبي برخوردار شود."


در پايان مدير گروه ارتباطات دانشكده علوم اجتماعي علامه طباطبايي از جدا شدن و مستقل شدن دانشكده علوم ارتباطات علامه طباطبايي از دانشكده علوم اجتماعي اين دانشگاه در آينده نزديك خبر داد.