شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : رشد چشمگير آثار در بخش روابط عمومي الكترونيك در جشنواره روابط عمومي هاي برتر
جمعه، 6 دی 1392 - 21:04 کد خبر:8174
مجيد نوش زاده مدير اجرايي جشنواره روابط عمومي هاي برتر ايران از رشد چشمگير آثار روابط عمومي هاي شركت كننده در بخش رقابتي روابط عمومي الكترونيك خبر داد. به گزارش خبرنگار شارا، مجيد نوش زاده ضمن بيان اين مطلب افزود: در يازدهمين جشنواره شاهد حضور بيش از 150 سازمان و نهاد دولتي و غيردولتي در دو بخش ملي و استاني هستيم و تاكنون بيش از دو هزار و سيصد اثر به دبيرخانه جشنواره واصل شده است.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- مجيد نوش زاده مدير اجرايي جشنواره روابط عمومي هاي برتر ايران از رشد چشمگير آثار روابط عمومي هاي شركت كننده در بخش رقابتي روابط عمومي الكترونيك خبر داد.


به گزارش خبرنگار شارا، مجيد نوش زاده ضمن بيان اين مطلب افزود: در يازدهمين جشنواره شاهد حضور بيش از 150 سازمان و نهاد دولتي و غيردولتي در دو بخش ملي و استاني هستيم و تاكنون بيش از دو هزار و سيصد اثر به دبيرخانه جشنواره واصل شده است.


نوش زاده بيشترين آثار ارسالي از سوي روابط عمومي ها را مربوط به بخش هاي انتشارات، تبليغات، ارتباطات رسانه اي و روابط عمومي الكترونيك دانست و خاطرنشان ساخت: رشد رو به تزايد آثار ارسالي به ويژه در بخش روابط عمومي الكترونيك گوياي اين مطلب است كه حركت روابط عمومي ها به سوي استفاده از فناوري هاي ارتباطي و اطلاعاتي رشد چشمگيري داشته و نشان دهنده قرابت و نزديكي مجموعه سازمان ها و نهادهاي فعال كشور به سوي تحقق دولت الكترونيك است.


مدير اجرايي يازدهمين جشنواره روابط عمومي هاي برتر كشور با بيان اين كه نحوه ارسال آثار نسبت به سال گذشته در قالب و فرم بندي هاي مرتب تري بوده است اظهار داشت: عدم تفكيك آثار و نحوه ارسال هنوز موضوعي قابل بحث و اعتناست كه روابط عمومي ها بايد اهتمام بيشتري به اين موضوع داشته باشند.