شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : نشريه نظامي وزارت دفاع آمريكا تعطيل شد.
چهارشنبه، 4 دی 1392 - 15:50 کد خبر:8121
شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- اين روزنامه چاپ آمريكا در پايگاه اينترنتي خود نوشت: وزارت دفاع آمريكا به مجموعه گزارشهاي خبري و مقالات نظامي روزانه خود به نام «ارلي برد» به نفع يك سرويس محدودتر گردآوري مطالب مطبوعات، آن هم فقط براي مقامات بلندپايه، پايان داد.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- اين روزنامه چاپ آمريكا در پايگاه اينترنتي خود نوشت: وزارت دفاع آمريكا به مجموعه گزارشهاي خبري و مقالات نظامي روزانه خود به نام «ارلي برد» به نفع يك سرويس محدودتر گردآوري مطالب مطبوعات، آن هم فقط براي مقامات بلندپايه، پايان داد.


پايان انتشار «خواندني هاي ضروري» با شمارگان ميليوني براي صاحب منصبان، سياستمداران، صنعتگران و روزنامه نگاران شكايت هايي در پي داشته است.

صدها هزار خواننده وفادار يك نگاه خلاصه بامدادي را به آنچه در امنيت ملي روي مي دهد از دست داده اند. آنها نمي توانند مشترك مورنينگ نيوز جايگزين آن كه فقط به دست سيصد مقام قدرتمند پنتاگون مي رسد شوند.


سرهنگ استيون وارن مدير عمليات مطبوعاتي پنتاگون كه تصميم توقف انتشار ارلي برد را گرفته است فهرستي از دلايل ضعف اين نشريه در عصر اينترنت را بيان كرد.

اعضاي اين سرويس و كارمندان چه در پنتاگون نشسته يا در پايگاهي در افغانستان باشند مي توانند همه مطالب ارلي برد را در اينترنت بيابند.

وارن گفت فرماندهان رزمي چهار ستاره خارج از پنتاگون از قبيل فرماندهي مركزي آمريكا در تامپا در ايالت فلوريدا و فرماندهي نيروهاي آمريكا در اقيانوس آرام در هاوايي، كاركناني براي گردآوري اخبار دارند.

برخي نشريات شكايت كردند كه ارلي برد آنها را از ميليون ها بازديد آنلاين (اصل طلايي حرفه خبررساني) محروم مي كرد چون اين نشريه نسخه هايي از اخبار و مقالات منتشر مي كرد و پيوندهايي كه خواننده را به ارائه دهنده مطلب هدايت كند در اختيار نمي گذاشتند.

سرهنگ وارن در نامه اي به كارشناسان روابط عمومي پنتاگون براي توضيح دادن درباره تصميم خود نوشت: من طي ماه گذشته دريافتم كه ارلي برد به هر گوشه اي از مجتمع صنعتي نظامي مي رسد. اين نشريه به دست صنعتگران، دانشگاهيان و اتاق هاي فكر مي رسد. اين نشريه مجددا در شبكه هاي محرمانه منتشر و براي سازمانهاي دولتي ارسال مي شود و حتي رسانه هاي خصوصي مجددا آنها را بسته بندي مي كنند و مي فروشند. من به راحتي برآورد مي كنم كه ماهانه چيزي بين يك و نيم تا دو مليون نفر ارلي برد را مطالعه مي كنند.

وي گفت ارلي برد انرژي تشكيلات دفاعي را كه مشغول جنگ و بودجه ها هستند مي گرفت. تحليل و خلاصه كردن ارلي برد و سپس برنامه ريزي راهبرد براي چگونگي واكنش نشان دادن به هر خبر، ساعات كاري و نيروي فكري بيشتري را مي طلبيد.

سرهنگ وارن گفت: احساس كردم هزينه ارلي برد خيلي بالا رفته است. منظورم از هزينه، هزينه مالي نيست بلكه انرژي سازماني است كه اختصاص مي يافت. پويايي عجيبي در ارلي برد بود. ارلي برد اين توانايي را داشت كه برخي اوقات خبري بسيار محلي و كوچك را به مسئله اي ملي تبديل مي كرد.