شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : روابط عمومي پست البرز مقام برتر كشوري را كسب كرد
شنبه، 30 آذر 1392 - 08:56 کد خبر:8052
مديركل پست استان البرز گفت: روابط عمومي اين اداره كل مقام برتر كشوري را دربين روابط عمومي پست كشور كسب كرد.


شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- غلامرضا حميدي افزود: تدوين برنامه شش ماهه دوم سال جاري و موفقيت در انجام وظايف موجب شد تا روابط عمومي پست البرز با كسب 100 امتياز برتركشوري شود. وي ادامه داد: تلاش مي شود تا بخش هاي مختلف پست استان البرز با ارتقاي سطح خدمات بتوانند در كشور برتر شوند.

 

منبع: ايرنا