شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : مشاوره روابط عمومي
جمعه، 16 اردیبهشت 1401 - 08:28 کد خبر:8015
بحث مشاوره روابط عمومي در ايران طي يك دهه گذشته رونق قابل توجهي پيدا كرده است. هر روزه موسسات زيادي براي فعاليت هاي خود از مشاوران روابط عمومي استفاده مي كنند.

شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| بحث مشاوره روابط عمومي در ايران طي يك دهه گذشته رونق قابل توجهي پيدا كرده است. هر روزه موسسات زيادي براي فعاليت هاي خود از مشاوران روابط عمومي استفاده مي كنند.


عموما اين شركت ها در 4 مرحله فعاليت سازماني به مشاوره نياز دارند:


1. تحقيق و پژوهش: براي روابط عمومي هر سازمان، مهمترين فعاليت، تحقيق است. يك روابط عمومي بايد شرايط را به خوبي بشناسد و از مخاطبان و رقبا آگاهي كامل داشته باشد. همچنين براي الگوگيري از رقبا بايد تحقيقاتي انجام شود كه در تمامي اين موارد به دليل ضعف تخصص در روابط عمومي هاي سازمان هاي كشور، آنها نيازمند مشاوره هستند.


2. برنامه ريزي و نگارش نظام نامه ارتباطي: برنامه ريزي صحيح و اصولي نصف مسير هر فعاليت روابط عمومي است و در اين بخش نيز روابط عمومي مي تواند از مشاوران روابط عمومي استفاده كند. گفتني است كه در اين مورد بايد حتي الامكان سعي كنيد، مشاوراني را انتخاب كنيد كه غير از توانايي و صلاحيت علمي، در اجراي برنامه هاي ارتباطي نيز تجربه داشته باشند.


3. اجراي برنامه: طي اجراي برنامه هاي ارتباطي، مخصوصا در دفعات اول، حتما نياز به مشاوره وجود دارد. روابط عمومي با بهره گيري از نيروي اجرايي كه توان مشاوره دارد، در پيشبرد برنامه ها در محيط عملي، مي تواند خود را براي شرايط بهينه سازي كند.


4. ارزيابي: پس از اجراي هر برنامه ارتباطي، بايستي با روش هاي پيمايشي و تحليل محتوا، برنامه روابط عمومي و اثربخشي آن مورد ارزيابي قرار گيرد. بالطبع در اين خصوص استفاده از آخرين دستاوردهاي علمي ارزيابي كه توسط مشاوران روابط عمومي ارائه مي شود، مي تواند به روابط عمومي در اجراي وظايفش كمك كند.

هزينه مشاور روابط عمومي در ايران


عموما مشاوران روابط عمومي بر مبناي حوزه فعاليت هاي تخصصي طبقه بندي مي شوند و هر كدام از آنها حوزه خاصي را پوشش مي دهند. افراد بر مبناي تحصيلات، ميزان تجربه و فعاليت هاي اجرايي كه انجام داده اند و برخي نيز به واسطه شهرت هزينه هاي متفاوتي را در نظر مي گيرند.


علاوه بر اين موارد نوع قرارداد با مشاوران روابط عمومي نيز در مبلغ قرارداد تاثيرگزار است. اما به طور معمول قرار دادها با افراد رقمي حدود يك روز تدريس آن مشاور در مراكز آموزش روابط عمومي محاسبه مي شود.


مدت زمان مشاوره


بهترين نوع مشاوره اين است كه مشاور علاوه بر ارائه مشاوره، بر فعاليت مورد نظر نظارت كند. به اين ترتيب مي توان از تجربيات و دانش مشاور، ضمن برنامه روابط عمومي نيز بهره مند شد. اما در مواردي كه سازمان از لحاظ بودجه مشاوره محدوديت دارد، مي توانيد از مشاوره ساعتي استفاده كنيد.


زمينه هاي تخصصي مشاوره روابط عمومي


امروزه حوزه روابط عمومي به شكل بي بديلي تخصصي شده است. به نحوي كه ابزارها، روش ها و كاركردهاي بخش روابط عمومي، هر كدام در قالب يك حوزه تخصصي ارائه مي شود.


اگرچه در كشور ما هنوز اين تخصصي شدن آشكار نيست، اما در دنيا آژانس هاي روابط عمومي در زمينه هاي خاصي متمركز شده اند و تنها به ارائه خدمات در همان زمينه خاص مي پردازند.
 

برخي اين از اين حوزه ها عبارتند از:
1. امور فرهنگي
2. روابط عمومي اقتصادي
3. روابط عمومي كسب و كارهاي كوچك
4. روابط عمومي صنعتي
5. روابط عمومي تجاري
6. روابط عمومي سازمان هاي مالي
7. روابط عمومي ديجيتال
8. روابط عمومي سياسي
9. و...

 

به طبع در تمام اين حوزه ها مشاوران خاصي وجود دارند كه به طور تخصصي بحث را پوشش مي دهند. اما در كشور ما اين حوزه هاي روابط عمومي اگرچه در برخي موارد به طور علمي تفكيك شده اند، اما هنوز ذيل عنوان روابط عمومي فعاليت مي كنند.


مشاوره ابزارهاي روابط عمومي


ابزارهاي مختلفي در اختيار روابط عمومي قرار دارد كه برخي از آنها عبارتنداز:
1. تلويزيون
2. راديو
3. مطبوعات
4. سايت خبري و شبكه هاي اجتماعي
5. شبكه اجتماعي
6. ماهواره
7. گردهمايي
8. نمايشگاه
9. و...


هر كدام از اين ابزارها به طور تخصصي در دنيا متخصصاني دارد كه آژانس هاي مشاوره روابط عمومي از آنها براي ارائه مشاوره استفاده مي كنند. بنابراين كسي كه مي خواهد همايش بزرگداشت يا جشنواره برگزار كند، از متخصصان روابط عمومي در هر يك از اين حوزه ها استفاده مي كند.


مشاوره در زمان بحران


معمولا روابط عمومي ها در زمان بحران فعاليت هاي گسترده تري را بر عهده دارند و سازمان ها نيز بيشتر مايلند در اين زمان ها كارآمدي روابط عمومي را مشاهده كنند. از طرف ديگر ممكن است روابط عمومي به دليل عدم دانش كافي يا تجربه نيازمند كمك يك مشاور در زمان بحران باشد.


در اين زمان ها روابط عمومي بايد سعي كند از تمام رسانه هاي ممكن براي پوشش گزارش هاي خبري اش استفاده كند و پاسخگويي به مخاطبان را در اولويت قرار دهد.


بويژه اينكه روابط عمومي بايد به رهبران فكري و رسانه هاي جمعي به درستي پاسخ دهد، تا اينكه بتواند با كمترين خسارت به شهرت سازمان بحران را پشت سر بگذارد.


حضور يك مشاور مي تواند در شرايط بحراني به شما كمك بسزايي كند.

 

 

منبع مرجع: شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)