شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : بالندگي سازمانها در گرو دانايي و هوشمندي آنها است
سه شنبه، 19 آذر 1392 - 12:26 کد خبر:7824
مدير كل روابط عمومي و اطلاع رساني كميته امداد امام خميني(ره) با بيان اينكه در عصر كنوني بالندگي سازمانها در گرو سرمايه هوشمند و دانش آنها است،گفت:آموزش و بهسازي منابع انساني نوعي سرمايه گذاري مفيد و به عنوان يك عامل كليدي در امر توسعه محسوب مي شود وچنانچه آموزش و بهسازي منابع انساني به درستي و شايستگي برنامه ريزي و اجرا شود،مي تواند بازده اقتصادي قابل ملاحظه اي داشته باشد.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-به گزارش اداره كل روابط عمومي و اطلاع رساني كميته امداد امام خميني(ره)،عباس دارائي در نخستين روز از دوره آموزشي شناخت افكار عمومي و افكارسنجي ويژه روساي ادارات روابط عمومي و اطلاع رساني استانهاي اين نهاد كه در سالن شهيد مدني كميته امداد برگزار شد،با بيان اينكه آموزش به عنوان وسيله اي مطمئن در جهت بهبود كيفيت عملكرد و حل مشكلات مديريت مورد نظر قرار مي گيرد،اظهار كرد:به منظور تجهيز و بهسازي منابع انساني سازمان و بهره گيري هرچه موثرتر از اين منابع،آموزش يكي از مهمترين و موثر ترين تدابير براي بهبود امور سازمان و كاركنان است.

عضو شوراي معاونان كميته امداد امام خميني(ره) با تاكيد بر اينكه آموزش يك وظيفه انساني در سازمانها و يك فرآيند مداوم و هميشگي است،تصريح كرد:كاركنان در هر سطحي از سطوح سازماني اعم از مشاغل ساده و يا پيچيده،محتاج آموزش و يادگيري و كسب دانش و مهارتهاي جديد هستند و برنامه هاي آموزشي متداوم نيز مي تواند نياز به نيروي انساني متخصص در آينده را رفع كند و تضميني براي حل مشكلات كاركنان باشد.

دارائي در ارتباط با ضرورت وجود آموزشهاي تخصصي در هر سازمان،خاطر نشان كرد:آموزش سازماني ابزاري كارآمد در نظام مديريت است كه منجر به حركت هوشمندانه و ارائه خدمات بيشتر،با كيفيت و مفيدترخواهد شد.

وي با بيان اينكه آموزش سازماني استفاده بهينه از سرمايه مالي است،ادامه داد:آموزش سازماني،خلاقيت،تنوع توليد و فضاي رقابتي ايجاد مي كند و منجر به شكوفايي استعدادهاي فردي و سازماني مي شود.

وي توانمندي سرمايه انساني و بهره وري،الگوي مديريت مصرف در سازمانها و همگام شدن با فناوريهاي نوين را از ديگر ضروريات وجود آموزشهاي تخصصي در هر سازمان عنوان كرد.

مدير كل روابط عمومي و اطلاع رساني كميته امداد امام خميني(ره) با اشاره به همكاري مناسب ميان حوزه روابط عمومي و اطلاع رساني و مركز آموزش و پژوهش اين نهاد،اظهار كرد: اميد است با استمرار اين برنامه هاي هدفمند آموزشي،گام موثرتري در جهت تعالي سازمان و دستيابي به اهداف برنامه پنج ساله پنجم برداشته شود.

 

رئيس مركز آموزش و پژوهش كميته امداد امام خميني(ره):

آموزشهاي اين نهاد در جهت توانمندي و افزايش مهارت و بينش كاركنان طراحي مي شود

همچنين عليرضا چگيني،رئيس مركز آموزش و پژوهش اين نهاد نيز در نخستين روز از اين دوره آموزشي با اشاره به سياستهاي جديد اين مركز و توجه به زماندار و هدفمند بودن آموزشها،گفت:آموزشهاي اين مركز در جهت توانمندي،افزايش مهارت و دانش و بينش كاركنان برنامه ريزي مي شود.

وي با اشاره به اينكه آموزشها در كميته امداد امام خميني(ره) به عنوان يك نهاد اجتماعي بايد منطبق با شرايط متغير  و متفاوت اجتماعي ارائه شود،ادامه داد:با توجه به رسالت حوزه روابط عومي و تعاملات برون سازماني در حوزه اطلاع رساني،تلاش مي شود آموزشهاي اين حوزه با توجه به تغييرات اجتماعي،سياسي،فرهنگي و ... در سطح جامعه طراحي شود كه در اين زمينه نياز به همفكري با حوزه روابط عمومي هستيم.

وي همچنين به توفيقات جديد حوزه روابط عمومي اين نهاد طي سه سال اخير در ارتباط دو سويه با جامعه و رشد فزاينده تغيير در نوع نگاه جامعه نسبت به جايگاه اين نهاد با توجه به اطلاع رساني صورت گرفته نيز اشاره كرد.

گفتني است روشهاي سنجش افكار عمومي،تحليل محتواي رسانه ها،طراحي پرسشنامه،مديريت افكار عمومي  و رهبران فكري،رسانه هاي جمعي و افكار عمومي،اينترنت و افكار عمومي و تبيين سياستها و برنامه هاي حوزه روابط عمومي و اطلاع رساني از جمله مباحثي است كه توسط اساتيد برجسته در اين دوره آموزشي شناخت افكار عمومي و افكارسنجي ويژه روساي ادارات روابط عمومي و اطلاع رساني استانهاي كشور ارائه مي شود.

اين دوره آموزشي صبح امروز آغاز شد و چهارشنبه 20آذرماه به كار خود پايان خواهد داد.

                                                                                                                                         

منبع: اداره كل روابط عمومي و اطلاع رساني كميته امداد امام خميني(ره)