شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : انتصاب جديد در سازمان بنادر
یکشنبه، 10 آذر 1392 - 14:16 کد خبر:7559
مشاور و مديركل دفتر حوزه مديرعامل، روابط عمومي و ارزيابي عملكرد سازمان بنادرو دريانوردي منصوب شد.


شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- براساس حكم محمد سعيد نژاد مديرعامل سازمان بنادرو دريانوردي ،مهندس حمزه علي بخشي به عنوان مشاور و مديركل دفتر حوزه مديرعامل، روابط عمومي و ارزيابي عملكرد اين سازمان انتخاب شد.

 

منبع: تين نيوز