شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : آيا حاكميت روش‌هاي كمي در علوم ارتباطات خواهدشكست؟
پنجشنبه، 7 آذر 1392 - 20:57 کد خبر:7492

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)، كاظم مزيناني- بررسي پايان‌نامه‌هاي دانشجويي در مقاطع ارشد و دكتري و همچنين پژوهش‌هاي صورت گرفته در حوزه‌هاي فرهنگي و اجتماعي نشان از آن دارد كه هنوز در كشور ما حاكميت پژوهش به روش هاي كمي اختصاص دارد و آن‌چنان كه بايد و شايسته است به سمت پژوهش‌هاي كيفي سوق پيدا نكرده‌است.


شايد مهم‌ترين علل اين موضوع را بتوان در كيفيت پايين آموزش در دانشگاه‌ها، نبود منابع مناسب در ارتباط با پژوهش‌هاي كيفي و عدم انگيزه‌هاي لازم و لختي سيستم آموزشي كشور(اساتيد و دانشجويان)؛ جستجو كرد.


به‌نظر مي‌رسد فقدان روش‌هاي كيفي و غفلت از آن در حوزه مسائل فرهنگي و اجتماعي كاملاَ محسوس و نيازمند توجه جدي است.


انتشار كتاب "روش‌هاي تحقيق كيفي در علوم ارتباطات" يكي از معدود منابعي است كه در اين حوزه هر چند با تأكيد بر اتنوگرافيك و روش مردم نگارانه با ترجمه دكتر عبدالله گيويان توسط انتشارات همشهري به چاپ دوم خود رسيده‌است و اميد مي‌رود كه حداقل اساتيد و دانشجويان با بهره‌مندي از اين كتاب، تلاش بيشتري در حركت به سوي انجام پژوهش‌هاي كيفي داشته باشند.