شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : برپايي بزرگترين رخداد آموزشي كشور
سه شنبه، 5 آذر 1392 - 13:28 کد خبر:7417

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- ششمين همايش ملي آموزش توسط دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي در ارديبهشت‌ماه 1393 در تهران با اهداف بهبود سطح كيفي فرايند آموزش، معرفي طرح‌هاي كاربردي در حوزه آموزش و ترويج فرهنگ پژوهشگري در دانشجويان برگزار مي‌گردد. از آنجا كه قشر بزرگي از فعالان عرصه آموزش كشور در اين همايش حضور خواهند يافت، فرصت مغتنمي براي آگاهي از آخرين دستاوردهاي علمي كشور در اين زمينه فراهم مي‌باشد. مزيد امتنان خواهد بود تا اطلاع رساني لازم از طريق آن رسانه در خصوص برپايي همايش مذكور مبذول گردد. لازم به ذكر است كليه اساتيد و دانش پژوهان گرامي كه تمايل به ارسال مقاله و شركت در همايش مذكور را دارند مي توانند اصل مقالات خود را بر اساس فرمت تعيين شده حداكثر تا اول بهمن ماه 1392 از طريق سايت همايش به آدرس  www.6theducation.ir به دبيرخانه ارسال نمايند. لازم به ذكر است فرمت ارائه مقالات به فارسي و انگليسي در سايت همايش قرار داده شده است.

 

منبع: دانشگاه شهيد رجايي