شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : يكصدوشصت و سومين گردهمايي انجمن‌روابط‌عمومي‌ايران
دوشنبه، 4 آذر 1392 - 12:22 کد خبر:7387
يكصدو شصت و سومينگردهمايي ماهانه انجمن روابط عمومي ايران، با حضور كارشناسان، صاحب‌نظران و انديشمندان روابط‌عمومي برگزار خواهد شد.


شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- بر اساس اين خبر، در اين گردهمايي آقاي دكتر تربتي استاد دانشگاه،پيرامون موضوع "مديريت روابط مشتري و رسانه‌هاي اجتماعي"سخنراني خواهد كرد.
گفتني است اين جلسهدر روز چهارشنبه مورخ6آذر سال1392، از ساعت 16 در محل فرهنگسراي شفق واقع در خيابان سيدجمال‌الدين اسدآبادي (يوسف‌آباد)، خيابان 21، پارك شفقبرگزار خواهدشد.
حضوراساتيدروابط‌عمومي، كارشناسان و اصحاب رسانه در اين گردهمايي آزاد است.

 

منبع: ايستا نيوز