شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : او، هنوز در جمع ماست
سه شنبه، 21 آبان 1392 - 12:07 کد خبر:7065

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- فكر كنيد هيچ نسبتي با او ندارم، بايد كسي باشد يادش بكند يا كه نه؟! بين خودمان باشد خبركشي نيست، خبردادن است. او هنوز در جمع ماست ولي ناپيداست. سراغ او را از چه كسي بايد گرفت كه نگران نشود و با خيالي آسوده شب را به صبح و صبح را به شب رساند؟ از سوپر، پارك و خيابان – كه گذرش نبود و نيست – يا فلان كتابفروشي كه در قفسه‌اي، كتابش جاي باقي كتاب‌ها را تنگ كرده و هر روز با فروشش، حجمي را خالي و به آني با همان كتابش پر مي‌كند؟ يا نمي‌دانم از دانشكده‌اي كه اتاقش تسخير شده و دانشي را به يغما بردند، از نمره تلفني كه تو را به 118 حواله دهد و پشت خط بگويند: «يادداشت كن» و تو زنگ بزني و جوابي از پشت سيم به گوشت نرسد، و از نگهبان ساختماني كه بگويد: ديرزماني است از اينجا رفته و باز تو سرگردان به كوچه و خيابان با سماجتي كه بايد پيدايش كرد؛ از خودت مي‌پرسي قبل‌تر‌ها مي‌شد در سميناري، در اتاقي كه برايش در كتابخانه ملي تعبيه بود، او را ديد ولي حالا كجا؟ گويند، جوينده يابنده است، مي‌جويي و مي‌يابي اما امكان ديدارش نيست. هيچ‌كس از او خبر ندارد، ليك هنوزش خبرساز است اما خبري بي‌صدا و بي‌تصوير كه قاب گيرنده خانه و محل كاري چشم به راه ديدار اوست. دلت مي‌گيرد كه او را حتي در سطوري ننگاشته‌اند و يا در كادري نينداخته‌اند، مگر او خود ميهمان ويژه هر روزنامه نيست؟ مگر او اصلا خود روزنامه نيست؟ مگر او پدر علوم ارتباطات نيست كه روزنامه هم جزيي از آن؟ پس كو خبري كه تيتر شود: «او هنوز مي‌خندد و همه را به سوي خود مي‌خواند» پس چرا سوي او رفت‌وآمدي در كار نيست، مگر او معلم اخلاق نيست؟ مگر او هميشه استاد نيست؟ شايد همه‌اش از سر تعارف بوده است كاينچنين دوروبرش خالي شده است! گيريم كه پزشكي به اجبار و از سر ترحم و توهم او را به قرنطينه سپرد، عكسش، نامش و يادش كه در قرنطينه نيست! او هنوز در كوچه‌هاي شهر از سه راه ضرابخانه تا ميدان كتابي كه قرار است به نامش تغيير دهند و از خيابان‌هاي دگر و الان كه نداني كجاست؛ در خيال خود قدم مي‌زند و به سلامتي خود مي‌انديشد و به سلامتي تو و به آينده‌اي كه چه خواهد آمد بر سر روزنامه و روزنامه‌نگار!
اما با اين حال چرا همه‌مان نگرانيم؟ http://sharghdaily.ir/?News_Id=25028