شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : رفع فيلتر فيس‌بوك هنوز مطرح نيست
دوشنبه، 20 آبان 1392 - 09:48 کد خبر:7006
كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه به صورت مرتب هر دو هفته تشكيل جلسه داده و به پرونده‌هاي مختلف رسيدگي مي‌كند ولي تا اين لحظه رفع فيلتر سايت‌هاي اجتماعي در دستور كار قرار نگرفته است.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- يك عضو ناظر مجلس در كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه گفت: با وجودي كه برخي از مسوولان دولتي صحبت‌هايي مبني بر رفع فيلتر سايت‌هاي اجتماعي مطرح كرده‌اند ولي تا اين لحظه موضوع رفع فيلتر از سايت‌هاي اجتماعي به ويژه فيس‌بوك در دستور كار قرار نگرفته است.
به گزارش ايسنا، رمضانعلي سبحاني‌فرد گفت: كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه به صورت مرتب هر دو هفته تشكيل جلسه داده و به پرونده‌هاي مختلف رسيدگي مي‌كند ولي تا اين لحظه رفع فيلتر سايت‌هاي اجتماعي در دستور كار قرار نگرفته است.
نماينده مردم سبزوار افزود: جلسات كارگروه براي رسيدگي به عملكرد سايت‌هاي خبري و غيره خبري و تعيين مجرمانه بودن يا نبودن اقدامات اين سايت‌ها در فضاي مجازي به صورت مرتب برگزار مي‌شود.
وي از تشكيل جلسه كارگروه در چهارشنبه هفته آينده خبر داد.

 

منبع: قانون آنلاين