شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : رئيس مركز اطلاع رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي يك مديريت موفق در روابط عمومي ها، احتياج به نيروي پويا دارد
یکشنبه، 12 آبان 1392 - 12:43 کد خبر:6756
به گزارش شارا به نقل از روابط عمومي و امور بين املل سازمان اوقاف و امور خيريه، دكتر «بابك در بيكي» روز يكشنبه 12 آبان در جمع مسئولان روابط عمومي و دفاتر ادارات اوقاف و امور خيريه سراسر كشور اظهار داشت: ما به گفت و گو و هم فكري به عنوان يك ابزار تفاهم و راهبردي براي پيشبرد اطلاع رساني باور داريم.


شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- مشاور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، نظم در امور، اطلاع رساني صحيح و به موقع و دقيق را ويژگي مهم روابط عمومي هاي سازمان اوقاف و امور خيريه عنوان كرد.
 
 به گزارش شارا به نقل از  روابط عمومي و امور بين املل سازمان اوقاف و امور خيريه، دكتر «بابك در بيكي» روز يكشنبه 12 آبان در جمع مسئولان روابط عمومي و دفاتر ادارات اوقاف و امور خيريه سراسر كشور اظها رداشت: ما به گفت و گو و هم فكري به عنوان يك ابزار تفاهم و راهبردي براي پيشبرد اطلاع رساني باور داريم.
 وي گفت: براين اساس سعي كرده ايم كه گفت و گوها را فارغ از هر چيز ديگري به عنوان يك محور اصلي دنبال كنيم.
 دربيكي همكاري جمعي را رمز موفقيت در اطلاع رساني و كاركرد روابط عمومي ها دانست و گفت: همكاري جمعي مي تواند به عنوان يك الگو در تقابل با فعاليت جزيره اي عمل كند و مدنظر مسئولان روابط عمومي قرار بگيرد.
 به گفته رئيس مركز اطلاع رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي يك مديريت موفق در روابط عمومي ها، احتياج به نيروي پويا دارد چرا كه در اين صورت توانايي ايجاد ساختارهاي جديد را خواهد داشت.