شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : پاي سخن اهالي رسانه
شنبه، 20 مهر 1392 - 21:30 کد خبر:5982
اين دولت نقطه اميد جامعه است و همه ما بايد تلاش كنيم كه به خواسته هاي مردم جامه عمل بپوشانيم.


فيسبوك: اسحاق جهانگيري معاون اول دولت حسن روحاني و مدير مسئول ماهنامه صنعت و توسعه- هفته گذشته فرصتي شد تا با تعدادي از مديران رسانه ها ديدار و گفت و گو داشته باشم. فضاي صميمي بر جلسه حاكم بود و دوستان در عين همدلي انتقادهايشان را هم مطرح كرده و با توجه به دستاوردهاي سفر دكتر روحاني به سازمان ملل اظهار اميدواري مي كردند كه هم صداي مظلوميت ايران به جهان رسيده باشد و هم اينكه ملت به حقوق حقه خودش برسد.
 در اين جلسه بحث هاي مختلفي شد از جمله اينكه صدا و سيما هنوز در فضاي دولت قبلي عمل مي كند و بسياري از سايت ها و خبرگزاري ها توسط عوامل پررنگ دولت قبلي اداره مي شوند. تعدادي از حاضران در جلسه از تاخير در برخي انتصاب ها گلايه داشتند و در عين حال استفاده از افراد باتجربه جناح هاي سياسي مختلف را نشانه بلوغ سياسي مي دانستند.
 همچنين در اين جلسه از كم توجهي به رسانه ها سخن گفته شد؛ هم كم توجهي در رسانه ملي و هم در زندگي روزمره مردم.
 در اين گفت و گو دست اندركاران مطبوعات بر ضرورت تعادل بين انتظارات جامعه و عملكرد دولت تاكيد داشتند و از همين زاويه به موقعيت منحصر به فردي كه رسانه ها مي توانند داشته باشند اشاره كردند و گفتند كه مطبوعات مي توانند از يك طرف به عنوان كانال ارتباطي بين مردم و مسولين عمل كرده و همچون آئينه اي خواسته هاي مردم را به دولت منتقل كند و از طرف ديگر مشكلات و محدوديت هاي دولت را براي مردم بازگو كنند.
 در اين ديدار دوستانه من هم شرايط كشور را تشريح كردم و گفتم كه اين دولت نقطه اميد جامعه است و همه ما بايد تلاش كنيم كه به خواسته هاي مردم جامه عمل بپوشانيم.