شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : اينجا پادگان نيست آقاي مديرعامل !
پنجشنبه، 11 مهر 1392 - 04:27 کد خبر:5669

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- مديرعامل محترم شركت مخابرات ايران اخيراً مطالبي گفته است كه احتمالاً نشان دهنده بي اطلاعي وي از حقوق شهروندي و ماهيت سياستهاي كلي اصل۴۴ است.

به گزارش شاراب به نقل از الف، ايشان روز شنبه در نشست با خبرنگاران گفته است: «مخالفت با خصوصي سازي، مخالفت با اصل ۴۴ قانون اساسي و منويات رهبري است و احدي حق مخالفت با خصوصي‌سازي را ندارد... فروش شركت مخابرات ايران طي معامله‌اي كه بين سازمان خصوصي‌سازي و سهامدار شركت (شركت توسعه اعتماد مبين) منعقد شده انجام شده است و در طي اين توافق، كالايي با يك پروانه به سهامدار فروخته شده است...»

درباره جملات نقل شده از مديرعامل محترم شركت مخابرات تذكر نكاتي ضروري است:
برخلاف تصور مديرعامل محترم شركت مخابرات، مخالفت با خصوصي سازي، حق هر شهروند در نظام جمهوري اسلامي است. مخالفت، انتقاد و حتي اعتراض در چارچوب قانون، به سياست هايي كه از نظر شهروندان اشتباه به نظر مي رسد، هم حق و هم وظيفه شهروندان در نظام اسلامي است.

نه فقط مخالفت با اصل خصوصي سازي حق شهروندان است، بلكه مخالفت و اعتراض به واگذاري ناهنجار شركت ملي مخابرات ايران در سال ۱۳۸۸ نيز حق همه شهروندان است. حق شهروندان ايراني و نمايندگانشان در مجلس شوراي اسلامي است تا فروش سهام شركت مخابرات را پيگيري و واگذاري آنرا لغو كنند.

مديرعامل محترم شركت مخابرات ايران نبايد فراموش كند جامعه اسلامي، پادگان نيست كه بخواهد با ادبيات "احدي حق ندارد..." درآن صحبت كند. ايشان همچنين نبايد فراموش كند واگذاري شركت مخابرات درسال ۸۸ اقدامي پر از ابهام در روند خصوصي سازي و اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ است.

مديرعامل محترم شركت مخابرات ايران بايد بداند صاحبان فعلي مخابرات، «مدعي» خصوصي سازي و سياستهاي كلي اصل۴۴ نيستند، بلكه «متهم اند» با بزرگترين و زشت ترين خصولتي سازي تاريخ ايران، اجراي سياستهاي كلي اصل۴۴ را به بيراهه و شكست كشانده اند.