شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : اقدامات جديد يوتيوب براي اطلاع‌رساني به بينندگان در مورد محتواي هوش مصنوعي
شنبه، 27 آبان 1402 - 10:31 کد خبر:53867
اقدامات جديد بخشي از تلاش يوتيوب براي مقابله با چالش‌هاي ناشي از محتواي هوش مصنوعي است. محتواي هوش مصنوعي مي‌تواند براي اهداف مثبت مانند توليد محتواي آموزشي يا سرگرمي استفاده شود. بااين‌حال، همچنين مي‌تواند براي اهداف منفي مانند انتشار اطلاعات نادرست يا گمراه‌كننده يا توليد محتواي مضر استفاده شود.شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي‌ ايران (شارا) || يوتيوب اعلام كرد كه اقدامات جديدي را براي اطلاع‌رساني به بينندگان زماني كه محتوا حاوي مواد مصنوعي يا تغييريافته است، به‌ويژه در مورد موضوعات حساس، معرفي خواهد كرد. اين اقدامات شامل موارد زير است:


الزام سازندگان به افشاي زماني است كه ويدئوها حاوي محتواي واقعي تغييريافته يا ايجاد شده توسط هوش مصنوعي هستند. اين اطلاعات بايد در عنوان، توضيحات ويدئويي يا در قالب برچسب در بالاي صفحه ويدئويي ارائه شود.


افزودن برچسب‌هايي براي توصيف محتواي تغييريافته/تركيبي. اين برچسب‌ها به بينندگان كمك مي‌كنند تا محتوايي را كه ممكن است حاوي اطلاعات نادرست يا گمراه‌كننده باشد، شناسايي كنند.


دادن توانايي به افراد براي درخواست حذف محتواي توليد شده توسط هوش مصنوعي با استفاده از تصوير يا صداي خود بدون رضايت. اين امر به افراد كمك مي‌كند تا از سوءاستفاده از تصوير يا صداي خود در محتواي مضر جلوگيري كنند.


يوتيوب همچنين اعلام كرد كه از فناوري هوش مصنوعي نيز براي بهبود تعديل محتوا استفاده خواهد كرد. اين شركت از يادگيري ماشيني براي شناسايي سريع‌تر سوءاستفاده‌هاي در حال ظهور استفاده خواهد كرد.


يوتيوب بر رويكرد مسئولانه خود براي توسعه ابزارهاي هوش مصنوعي تأكيد كرد. اين شركت با صنعت موسيقي مشاركت دارد تا از استفاده غيرقانوني از محتواي موسيقي در محتواي توليد شده توسط هوش مصنوعي جلوگيري كند. همچنين، يوتيوب تركيب حفاظتي را براي جلوگيري از محتواي مضر توليد شده توسط هوش مصنوعي توسعه داده است.


اين اقدامات جديد بخشي از تلاش يوتيوب براي مقابله با چالش‌هاي ناشي از محتواي هوش مصنوعي است. محتواي هوش مصنوعي مي‌تواند براي اهداف مثبت مانند توليد محتواي آموزشي يا سرگرمي استفاده شود. بااين‌حال، همچنين مي‌تواند براي اهداف منفي مانند انتشار اطلاعات نادرست يا گمراه‌كننده يا توليد محتواي مضر استفاده شود.


يوتيوب با اتخاذ اين اقدامات جديد، تلاش مي‌كند تا به كاربران خود كمك كند تا محتواي هوش مصنوعي را به طور دقيق تشخيص دهند و از سوءاستفاده از آن جلوگيري كنند.

منبع: يوتيوب

 

انتهاي پيام/