شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : برندهاي شركتي در حركت ۲۰۲۳
شنبه، 27 آبان 1402 - 09:07 کد خبر:53864
اين يافته‌ها نشان مي‌دهد كه برندها بايد در مورد استفاده مسئولانه از فناوري شفاف باشند. مصرف‌كنندگان نگران تأثير فناوري بر مشاغل و زندگي خود هستند و مي‌خواهند بدانند كه برندها چگونه از داده‌هاي آنها استفاده مي‌كنند.

شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي‌ ايران (شارا) || اين يافته‌ها نشان مي‌دهد كه برندها بايد در مورد استفاده مسئولانه از فناوري شفاف باشند. مصرف‌كنندگان نگران تأثير فناوري بر مشاغل و زندگي خود هستند و مي‌خواهند بدانند كه برندها چگونه از داده‌هاي آنها استفاده مي‌كنند.

همچنين اين يافته‌ها نشان مي‌دهد كه شفافيت كليد جلب‌اعتماد مصرف‌كنندگان است. مصرف‌كنندگان مي‌خواهند بدانند كه برندها چه كاري انجام مي‌دهند و چرا.

برخي يافته‌هاي پژوهش


- مصرف‌كنندگان از برندها مي‌خواهند كه در مورد چگونگي رسيدگي به هزينه‌هاي زندگي در حال افزايش صحبت كنند.
- روابط قوي كارفرما و كارمند براي شهرت شركت ضروري است.
- استفاده مسئولانه از فناوري، مانند هوش مصنوعي يا داده‌هاي مشتري، در حال تبديل‌شدن به يك عامل مهم‌تر در شهرت شركت است.
- شفافيت، كليد جلب‌اعتماد مصرف‌كنندگان است.


اقدامات بعدي براي برندها


بر اساس يافته‌هاي اين گزارش، برندها بايد اقدامات زير را انجام دهند تا شهرت خود را در سال ۲۰۲۳ و فراتر از آن تقويت كنند:
- در مورد مسائل اجتماعي موضع بگيرند و به تعهدات خود عمل كنند.
- در مورد چگونگي رسيدگي به هزينه‌هاي زندگي در حال افزايش صحبت كنند.
- براي ايجاد روابط قوي با كارمندان خود تلاش كنند.
- در مورداستفاده مسئولانه از فناوري شفاف باشند.
- به طور مداوم و صادقانه با مصرف‌كنندگان خود ارتباط برقرار كنند.


آمارها

- ۶۰ درصد از پاسخ‌دهندگان گفتند كه برندها بايد بيشتر در مورد چگونگي رسيدگي به هزينه‌هاي زندگي در حال افزايش صحبت كنند.
- ۹۲ درصد از پاسخ‌دهندگان گفتند كه روابط قوي كارفرما و كارمند كليدي براي شهرت بزرگ شركت است.
- ۶۴ درصد از پاسخ‌دهندگان گفتند كه استفاده مسئولانه از فناوري، مانند هوش مصنوعي يا داده‌هاي مشتري، در حال تبديل‌شدن به يك عامل بزرگ‌تر در شهرت شركت است.
- ۷۶ درصد از پاسخ‌دهندگان گفتند كه معتبرترين راه براي شركت‌ها براي نشان‌دادن اهميت آنها اين است كه با داده‌ها شفاف باشند و به دنبال آن شفاف‌بودن با اظهارات يا نظرات مشتريان (۶۱٪) و محتوايي كه توضيح مي‌دهد شركت چه كاري انجام مي‌دهد و چرا (۵۳ درصد.
اين آمارها نشان مي‌دهد كه مصرف‌كنندگان انتظار دارند كه برندها در زمينه‌هاي مختلفي مانند مسائل اجتماعي، هزينه‌هاي زندگي، روابط با كارمندان و استفاده از فناوري مسئوليت‌پذير باشند. برندهايي كه به اين انتظارات پاسخ دهند، شانس بيشتري براي تقويت شهرت خود و جذب و حفظ مشتريان خواهند داشت.


نويسنده: WE Communications
منبع: instituteforpr

انتهاي پيام/

<div id="div_eRasanehTrustseal_24429"></div>
<script src="https://trustseal.e-rasaneh.ir/trustseal.js"></script>
<script>eRasaneh_Trustseal(24429, false);</script>