شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : كارآمدترين افراد در روابط‌عمومي‌هاي همدان منصوب شوند
پنجشنبه، 20 مهر 1402 - 17:50 کد خبر:53507
دكتر عليرضا قاسمي‌فرزاد استاندار همدان در نشست صميمي با اعضاي هيأت رئيسه‌ي شوراي هماهنگي روابط‌عمومي‌هاي استان، گفت: روابط‌عمومي سخنگوي هر سازمان است و بايد جايگاه ويژه‌اي در مجموعه داشته باشد.شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي‌ ايران (شارا) || دكتر عليرضا قاسمي‌فرزاد استاندار همدان گفت: روابط‌عمومي سخنگوي هر سازمان است و بايد جايگاه ويژه‌اي در مجموعه داشته باشد.

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر عليرضا قاسمي‌فرزاد استاندار همدان در نشست صميمي با اعضاي هيأت رئيسه‌ي شوراي هماهنگي روابط‌عمومي‌هاي استان، گفت: روابط‌عمومي سخنگوي هر سازمان است و بايد جايگاه ويژه‌اي در مجموعه داشته باشد.

او تاكيد كرد: نگاه در دولت مردمي و انقلابي به جايگاه
روابط‌عمومي رفيع است. روابط‌عمومي بايد در شوراي اصلي و اول دستگاه‌هاي اجرايي حضور داشته و از رويدادها مطلع شود و نسبت به اقدامات و اتفاقات دستگاه بي‌تفاوت نباشد.

وي اظهار داشت: كارآمدترين افراد بايد در روابط‌عمومي‌ها منصوب شوند.

 

انتهاي پيام/