شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران :  چهار دوره آموزشي روابط عمومي با رويكرد جديد برگزار مي شود
دوشنبه، 1 مهر 1392 - 00:50 کد خبر:5317
در جهان امروز، سازمان هاي پويا با محيط پيراموني خود پيوسته در تعامل اند؛ از آنها تاثير مي پذيرند و بر آنها تاثير مي گذراند. آن بخش از سازمان كه در تنظيم اين روابط نقش اساسي ايفا مي كند، روابط عمومي است. براي آن كه اين بخش به درستي بتواند وظايف خود را انجام داده و پيوند عقلايي سازمان را با محيط پيرامون خود برقرار كند، آشنايي مديران، كارشناسان و كاركنان آن با اصول اساسي ارتباطات و روابط عمومي و بروزآوري دانش ايشان در اين زمينه الزامي و ضروري است.


 

 چهار دوره آموزشي روابط عمومي با رويكرد جديد برگزار مي شود

 شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران(شارا)- در جهان امروز، سازمان هاي پويا با محيط پيراموني خود پيوسته در تعامل اند؛ از آنها تاثير مي پذيرند و بر آنها تاثير مي گذراند. آن بخش از سازمان كه در تنظيم اين روابط نقش اساسي ايفا مي كند، روابط عمومي است. براي آن كه اين بخش به درستي بتواند وظايف خود را انجام داده و پيوند عقلايي سازمان را با محيط پيرامون خود برقرار كند، آشنايي مديران، كارشناسان و كاركنان آن با اصول اساسي ارتباطات و روابط عمومي و بروزآوري دانش ايشان در اين زمينه الزامي و ضروري است. در همين راستا موسسه كارگزار روابط عمومي در راستاي انجام رسالت خود مبني بر توسعه ظرفيت و تقويت بدنه كارشناسي و تخصصي روابط عمومي كشور، دوره هاي آموزشي ذيل را برگزار مي نمايد:

 

رديف

عنوان دوره

استاد

1

استراتژي ارتباطات موفق روابط عمومي‏ ها با رسانه ‏هاي جديد

دكتر علي اكبر جلالي

2

استاندارد سازي فعاليت هاي روابط عمومي

دكتر احمديحيايي ايله اي

3

اينفوگرافيك و كاربردهاي آن در روابط عمومي

منصور ميرطاهري

4

سئو پي آر

عادل ميرشاهي

 

علاقمندان جهت ثبت نام با شماره تلفن هاي 88617576 و 88617577 تماس حاصل نمايند