شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : انتخاب هيئت رئيسه جديد شوراي هماهنگي روابط‌عمومي‌هاي فارس برگزار شد
چهارشنبه، 3 خرداد 1402 - 12:01 کد خبر:52331
بر اساس آراي مأخوذه اعظم‌سادات موسوي، فاطمه هاشمي‌نيك، گل‌آفرين زارع، سيد علي‌اصغر محدث، محمدرضا فتوت، محمد‌‎امين احمدي و مهدي كشاورزي به عنوان اعضاي اصلي، محسن جوادي‌آزاد و محمدرضا اوجي به عنوان خزانه‌دار و بازرس اين شورا انتخاب شدند.شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي‌ ايران (شارا) || سومين انتخابات شوراي هماهنگي روابط‌عمومي‌هاي استان فارس برگزار و اعضاي جديد هيئت رئيسه اين شورا، انتخاب شدند.


به گزارش روابط‌عمومي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اداره كل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان استان فارس، با برگزاري انتخابات در استانداري فارس 7 عضو اصلي، بازرس و خزانه‌دار هيئت رييسه شوراي هماهنگي روابط‌عمومي‌هاي استان فارس معرفي شدند.

بر اساس آراي مأخوذه اعظم‌سادات موسوي، فاطمه هاشمي‌نيك، گل‌آفرين زارع، سيد علي‌اصغر محدث، محمدرضا فتوت، محمد‌‎امين احمدي و مهدي كشاورزي به عنوان اعضاي اصلي، محسن جوادي‌آزاد و محمدرضا اوجي به عنوان خزانه‌دار و بازرس اين شورا انتخاب شدند.