شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : تمديد ۳ ساله فعاليت كرسي ارتباطات علم و فناوري يونسكو در دانشكده علوم ارتباطات
چهارشنبه، 2 فروردین 1402 - 23:45 کد خبر:51760
كرسي ارتباطات علم و فناوري يونسكو، در سال ۱۳۹۶ با مشاركت دانشگاه علامه طباطبائي و سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو)، در دانشكده علوم ارتباطات دانشگاه، فعاليت خود را آغاز كرد. اين كرسي علميِ ميان رشته اي، با هدف كلي ارتقاي يك نظام يكپارچه در زمينه آموزش، پژوهش، اطلاع رساني و مستند‌سازي در زمينه ارتباطات در علم و فناوري و تسهيل همكاري ميان پژوهشگران برتر دنيا با مدرسان دانشگاه‌ها و ساير نهاد‌هاي آموزشي داخل كشور، كشور‌هاي منطقه آسيا و اقيانوسيه، اروپا و ساير مناطق جهان ايجاد شد.




 شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي ايران (شارا) || سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو) با توجه به ارزيابي موفقيت‌آميز فعاليت‌هاي كرسي ارتباطات علم و فناوري يونسكو در دانشگاه علامه طباطبائي، با تمديد سه ساله اين كرسي تا ۹ تيرماه ۱۴۰۴ (۳۰ ژوئن ۲۰۲۶) موافقت كرد.
 
 گفتني است كرسي ارتباطات علم و فناوري يونسكو، در سال ۱۳۹۶ با مشاركت دانشگاه علامه طباطبائي و سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو)، در دانشكده علوم ارتباطات دانشگاه، فعاليت خود را آغاز كرد. اين كرسي علميِ ميان رشته اي، با هدف كلي ارتقاي يك نظام يكپارچه در زمينه آموزش، پژوهش، اطلاع رساني و مستند‌سازي در زمينه ارتباطات در علم و فناوري و تسهيل همكاري ميان پژوهشگران برتر دنيا با مدرسان دانشگاه‌ها و ساير نهاد‌هاي آموزشي داخل كشور، كشور‌هاي منطقه آسيا و اقيانوسيه، اروپا و ساير مناطق جهان ايجاد شد.
 
 ايجاد نهادي پويا براي ارتقاي پژوهش، آموزش و تسهيل همكاري بين مراكز علمي، پژوهشگران و كنشگران در زمينه ارتباطات علم و فناوري براي تسهيل در روند عمومي‌سازي و دموكراتيك‌سازي علم و فناوري، تسهيل ارتباطات آكادميك داخلي و بين‌المللي با استفاده از شبكه ارتباطي يونسكو با هدف ارتقاي آموزش در زمينه ارتباطات علم و فناوري در ايران و تسهيم تجربيات در سطح منطقه‌اي و بين‌المللي، برگزاري دوره‌هاي آموزشي كوتاه‌مدت روزنامه‌نگاري علم براي ارتقاي مهارت‌هاي روزنامه‌نگاري تكنسين‌هاي رسانه‌اي و ارتقاي سواد رسانه‌اي متخصصان و دانشمندان، انجام پژوهش‌هاي مختلف و ميان‌رشته‌اي در حوزه ارتباطات علم و فناوري براي ارتقاي پوشش رسانه‌اي علم و فناوري و ساير فعاليت‌هاي مرتبط با ترويج علم و ايجاد دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكترا در حوزه ارتباطات علم و فناوري با توجه به نياز جامعه ايراني به ارتقاي كمي و كيفي عمومي‌سازي علم و فناوري، اهداف بلندمدت و كوتاه مدت تاسيس اين كرسي علمي و آموزشي است.