شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : انقلاب در عصر ديجيتال توسط هوش مصنوعي
شنبه، 6 اسفند 1401 - 15:55 کد خبر:51581
درصورتي‌كه بخش روابط‌عمومي بخواهد خود را در بالاترين سطح قرار دهد، لازم است با يادگيري هميشگي با انقلاب هوش مصنوعي منطبق شود. در نظرگيري اين نكته كه هوش مصنوعي هنوز مراحل اوليه كار خود را مي‌گذارند، مهم است، چراكه اكنون براي صنعت روابط‌عمومي زمان مطلوبي است تا بتواند همگام‌سازي مناسبي انجام دهد. 

شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| هرچه عصر ديجيتال پيشرفت كند، هوش مصنوعي نيز پيشرفت خواهد كرد. لازم است كه تحت عنوان يك صنعت، آماده‌سازي‌هاي لازم را براي يك انقلاب انجام دهيم. هرچند اطلاعات به‌دست‌آمده حاكي از آن است كه علاوه بر دستاوردهاي متعدد در اين زمينه، مواردي نظير درك نادرست از توانايي‌هاي هوش مصنوعي و وحشت از دست دادن كار نيز به چشم مي‌خورد. لذا، چه راه‌حلي دراين‌باره انديشيده مي‌شود؟ باوجوداين نكته كه اكثر مهارت‌هاي اصلي در شغل روابط‌عمومي از طريق هوش مصنوعي رو به خودكار شدن مي‌روند، متخصصان روابط‌عمومي براي جبران اين روند نيازمند چه توانايي‌هايي هستند؟


متخصصان اين رشته، براي توليد محتوا زمان زيادي مي‌گذارند و براي برجسته‌سازي يك برند، استراتژي‌هاي مختلفي را مورداستفاده قرار مي‌دهند. آن‌ها كارهاي مشابهي در روزهاي مختلف انجام نمي‌دهند، به‌طوري‌كه يك روز مشغول نگارش متن يك سخنراني هستند و روز ديگر مشغول جمع‌آوري مطالب تبليغاتي. لذا، لازم است اين متخصصان قوه تخيل قوي داشته باشند و با تمامي شرايط تطبيق پيدا كنند. همچنين پژوهشگراني نظير مارك وينر، اشاره مي‌كنند كه متخصصان روابط‌عمومي با تركيب‌سازي خلاقيت، استراتژي و همدلي مي‌توانند به اهداف بي‌نظير دست يابند. تنها مشكلي كه اين عقيده دارد، عدم در نظرگيري توانايي‌هاي هوش مصنوعي در آينده است.


برخي نظرسنجي‌هاي انجام‌شده در رابطه با مهارت‌هاي هوش مصنوعي، به ارائه حقيقت آشكاري در رابطه با توانايي‌ها، طرز فكر و تخصص اين صنعت مي‌پردازد. مطابق آمار منتشرشده از اين نظرسنجي‌ها، حدود 43% از افراد ابراز كردند كه اطلاعات كافي در رابطه با هوش مصنوعي ندارند و 31% از اين افراد، اعتقادي به موضوع مالكيت هوش مصنوعي ندارند. تنها درصد اندكي از افراد هوش مصنوعي را مورداستفاده قرار مي‌دهند. مطابق نظر جامعه عمومي، لازم است در سرتاسر جهان مهارت‌هاي هوش مصنوعي بازگو شود و مورداستفاده قرار گيرد.

تأثيرات مثبت و منفي اين امر چيست؟


مبحث را با بررسي تأثيرات مثبت هوش مصنوعي آغاز مي‌كنيم. طبق بيانيه هدر ياكسلي، اعتقاد ايشان بر اين موضوع است كه با خودكار سازي برخي وظايف معمول توسط هوش مصنوعي، زندگي راحت‌تر شده و زمان آزاد بيشتري در اختيار افراد قرار مي‌گيرد. طبق آماري كه مركز آمار ملي بريتانيا گزارش كرده است، حدود 27% از مشاغل صنعت روابط‌عمومي، توانايي خودكارسازي از طريق هوش مصنوعي را دارند كه در ادامه به برخي از اين كارها اشاره خواهد شد: توليد محتوا، بررسي و ارزيابي، رسانه جمعي و اجتماعي، كنترل و مديريت، اندازه‌گيري نمونه. اين موضوع سبب مي‌شود كه متخصصان زمان كافي براي تمركز بر رضايت بخشي برخي ديگر از جنبه‌هاي شغلي خود را داشته باشند. اين موضوع سبب مطرح سازي سؤال مهمي مي‌شود: آيا زمان اختصاص جايگاه صنعت روابط‌عمومي در اتاق هيئت‌مديره فرارسيده است؟


اعتقاد من بر اين موضوع است كه ديدگاه نوين ارتباطات از طريق هوش مصنوعي، باعث مي شود مشاوران آگاه از چگونگي بهينه سازي فناوري هوش مصنوعي، روش كار خود را تغيير دهند. همچنين استفاده از هوش مصنوعي مي تواند باعث شود افراد كارآمد تر شوند. استفاده از هوش مصنوعي سبب مي شوند ارزيابي و تحليل اطلاعات با دقت و سرعت بيشتري انجام شود. به كارگيري سيستم هايي كه توسط هوش مصنوعي ايجاد شده اند از مزايايي همچون نظارت بر رسانه و تجزيه و تحليل احساسات برخورداند كه هر دوي اينها در مديريت اعتبار اهميت ويژه اي دارند. هرچه به سمت تأثيرات منفي پيش مي‌رويم، بايد سعي در كنترل ترس خود از هوش مصنوعي داشته باشيم و به اين موضوع فكر نكنيم كه هوش مصنوعي ممكن است به اخراج شدن ما يا غالب شدن توليد محتواي ماشيني منجر شود. امي مك گيدي در اين رابطه بيان مي‌كند: «مفهوم هوش مصنوعي با هدف مشاركت انسان و ماشين مطرح‌شده است و هيچ‌كدام جايگزين ديگري نخواهد شد.»


چه كسي به‌جز صنعت روابط‌عمومي مي‌تواند مالكيت هوش مصنوعي را در اختيار داشته باشد؟ اگر اين كار را به يك متخصص در رشته فناوري اطلاعات بسپريم، مسئوليت بزرگي به شمار مي‌رود. لذا، لازم است ميان صنايع مختلف همكاري صورت گيرد و به صنعت روابط‌عمومي به دليل بعد اخلاقي، زباني و گستردگي محتوا توجه ويژه‌اي شود. اين نكته براي در ارتباط ماندن صنعت روابط‌عمومي، موضوع مطلوبي است. هنگامي‌كه در اوايل سال 1990 حمله‌اي به رسانه‌هاي عمومي انجام شد، صنعت روابط‌عمومي واكنش مشابهي با وضعيت كنوني انجام داد.


هوش مصنوعي از نظير مقدار مؤثر بودن، متفاوت نيست. هرچند لازم است براي شروعي مطلوب، در چند جلسه آموزشي شركت كرده يا بسته‌هاي آموزشي هوش مصنوعي را تهيه كنيم. اين موضوع سبب افزايش يادگيري و آگاهي از تأثيرات، توانايي‌ها و مزاياي هوش مصنوعي در مصرف زمان بهينه دارد.

ما تحت عنوان يك صنعت، لازم است به‌سوي مسيري حركت كنيم كه مكنامارا در كتاب خود به نام «توانايي‌هاي متخصصان صنعت روابط‌عمومي جهت انجام امور حياتي» در سال 2018، از آن تحت عنوان تبديل شايستگي به قابليت ياد مي‌كند. هرچند شايستگي‌ها اغلب تمركز بر امور روزانه افراد دارد، اما قابليت‌ها به‌طور عمده پاسخگوي محيط متغير فناوري است. لذا، شاغلان حتي اگر از قبل شايستگي نداشته باشند، مي‌توانند با مرور زمان آن را كسب كنند. درصورتي‌كه بخش روابط‌عمومي بخواهد خود را در بالاترين سطح قرار دهد، لازم است با يادگيري هميشگي با انقلاب هوش مصنوعي منطبق شود. در نظرگيري اين نكته كه هوش مصنوعي هنوز مراحل اوليه كار خود را مي‌گذارند، مهم است، چراكه اكنون براي صنعت روابط‌عمومي زمان مطلوبي است تا بتواند همگام‌سازي مناسبي انجام دهد. همچنين نبايد از دستاوردهاي زياد كسب‌شده از طريق تلاش زياد غافل شد.