شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : كتاب «روابط‌عمومي و تحول ديجيتال»
جمعه، 5 اسفند 1401 - 13:04 کد خبر:51578
كتاب «روابط‌عمومي و تحول ديجيتال (مجموعه مقالات نوزدهمين كنفرانس بين‌المللي روابط‌عمومي ايران)» به‌كوشش: حسن بشير- مهدي باقريان منتشر ‌شد.

شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| كتاب «روابط‌عمومي و تحول ديجيتال (مجموعه مقالات نوزدهمين كنفرانس بين‌المللي روابط‌عمومي ايران)» به‌كوشش: حسن بشير- مهدي باقريان منتشر ‌شد.
 

به گزارش شارا، كتاب «تحول ديجيتال و روابط‌عمومي»، مجموعه مقالات نوزدهمين كنفرانس بين‌المللي روابط‌عمومي ايران» شامل مقالات مختلفي است كه برخي از آن‌ها در همين كتاب و برخي در كتاب دوم منتشر خواهند شد.

از مقالات مختلفي كه براي «نوزدهمين كنفرانس بين‌المللي روابط‌عمومي ايران» ارسال شده بود، 12 مقاله كه از جامعيت علمي بيشتري برخوردار بودند انتخاب و در قالب مجموعه مقالات منتشر شدند.

عنوان كتاب: روابط‌عمومي و تحول ديجيتال (مجموعه مقالات نوزدهمين كنفرانس بين‌المللي روابط‌عمومي ايران)
به‌كوشش: دكتر حسن بشير- مهدي باقريان
ويرايش: زهرا بابازاده‏گان
حروفچين و صفحه‌آرا: غلامحسن بابازاده‌گان
انتشارات: كارگزار روابط‏عمومي
نوبت انتشار: اول/1401
تعداد صفحات: 211ص

 

 

لينك فروشگاه:

https://kpri.ir/?p=10445

 فهرست مطالب

مقدمه

گفتار اول: بررسي رويكرد روابط‌عمومي در تحول ديجيتال
چكيده
مقدمه
1- تحول ديجيتال و
روابط‌عمومي

1-1- پيشينه تحول ديجيتال
1-2- اثرهاي تحول ديجيتال
1-3- ديدگاه‌هاي روابط‌عمومي
1-4- روابط‌عمومي در تحول ديجيتال
2- رويكردهاي روابط‌عمومي در تحول ديجيتال
2-1- مدل‌هاي يك‌سويه و دوسويه
2-2- مدل بهره‌مندي متقابل روابط‌عمومي و روزنامه‌نگاري و بهبود اطلاعات
2-3- مدل سازگاري رسانه‌هاي جديد؛ ابزار ارتباطات ديجيتال
2-4- مدل مديريت استراتژيك و رسانه‌هاي ديجيتال
نتيجه‌گيري
منابع و ماخذ

گفتار دوم: روابط‌عمومي آينده: هوش مصنوعي و نگهبانان اخلاق
چكيده
مقدمه
هوش مصنوعي دقيقا چيست؟
چگونه هوش مصنوعي هر روز بر ما تأثير مي‌گذارد
روزنامه‌نگاري خودكار
تبليغات خودكار
تبليغات سياسي خودكار
روابط‌عمومي خودكار
چگونه هوش مصنوعي روابط‌عمومي و ارتباطات را متحول مي‌كند
متخصصان روابط‌عمومي و ارتباطات چگونه از هوش‌مصنوعي استفاده مي‌كنند
چگونه نرم‌افزار هوش مصنوعي در زمينه نوشتن، مي‌تواند به توليدكنندگان محتوا كمك كند
شكاف دانش در مورد هوش مصنوعي
نگهبانان اخلاق و استفاده از هوش‌مصنوعي در روابط‌‌عمومي
1- تغيير اجتماعي
2- تغيير در ماهيت كار
3- قدرت
4- الگوريتم‌ها
5- مسايل مربوط به كنترل حريم خصوصي و شفافيت
6- جهت‌گيري
پيامدهاي اخلاقي استفاده از هوش‌مصنوعي در روابط‌عمومي
استفاده يا خريد ابزارهاي مجهز به هوش مصنوعي
نتيجه‌گيري
منابع

گفتار سوم: روابط‌عمومي‌ها و هوش مصنوعي در عصر متاورس
چكيده
مقدمه
بيان مسئله
روش‌شناسي موضوع
تاريخچه و ادبيات موضوع
تعريف ديگر هوش مصنوعي
كاربردهاي هوش مصنوعي
هوش مصنوعي در اقتصاد
شبكه‌هاي اجتماعي
هوش مصنوعي در خدمات حقوقي
هوش مصنوعي و متاورس
نگاهي به 4 پروژه برتر متاورس
۵ مورد استفاده از هوش مصنوعي در فضاي متاورس
ايجاد آواتارهاي دقيق
انسان‌هاي ديجيتال
دسترسي چندزبانه
افزايش مقياس‌پذيري دنياي واقعيت مجازي
رابط شهودي
كاركردها و الزامات روابط‌عمومي‌ها در استفاده از هوش‌مصنوعي در فضاي متاورس
هوش مصنوعي براي روابط‌عمومي‌ها به چه معناست و چه كاركردي دارد؟
بحث و نتيجه‌گيري
منابع و ماخذ

گفتار چهارم: بررسي نقش تحول ديجيتال در روابط‌عمومي شهرداري زرقان
چكيده
مقدمه
پژوهش‌هاي خارجي
پژوهش‌هاي داخلي
مباني نظري
روش تحقيق
تجزيه و تحليل داده‌ها
جمع‌بندي و نتيجه‌گيري
منابع

گفتار پنجم: تحول ديجيتال با هدف افزايش پايداري حرفه روابط‌عمومي در عصر اختلال
چكيده
1- مقدمه
2- چارچوب نظري
الف) تحول ديجيتال
ب) روابط‌عمومي
ج) اختلال
3- روش
4- نتايج و بحث
5- نتيجه‌گيري
منابع

گفتار ششم: تحول صنعت روابط‌عمومي در عصر توسعه تكنولوژي‌هاي ديجيتال
چكيده
مقدمه
روش‌هاي تحقيق
نتايج
بحث
1- امكان برقراري ارتباطات مستقيم سازمان‌ها با مخاطبان هدف
ارتباطات با مخاطبان هدف
2- روابط با رسانه‌هاي جمعي
3- مصرف رسانه: رسانه‌هاي اجتماعي و اينترنت موبايل
4- رسانه‌هاي جديد و افزايش آسيب‌پذيري اعتبار رسانه‌ها
5- نسل جديد رهبران و شكل‌دهندگان افكار عمومي
6- ارزشيابي و سنجش فعاليت‌هاي روابط‌عمومي
7- تقويت مفاهيم كلاسيك روابط‌عمومي
نتيجه‌گيري
منابع

گفتار هفتم: تحول نقش روابط‌عمومي در عصر انقلاب صنعتي چهارم
چكيده
1- مقدمه
2- بررسي ادبيات
2-1- مشاور كارشناس
2-2- تسهيل‌كننده ارتباطات
2-3- تسهيل‌گر فرايند حل مسئله
2-4- تكنيسين ارتباطات
3- نتيجه‌گيري
3-1- نقش روابط‌عمومي به‌عنوان يك تسهيل‌گر ارتباطات
3-2- نقش روابط‌عمومي به‌عنوان يك مشاور كارشناس
3-3- تسهيل‌گر براي حل مسئله
4- نقش روابط‌عمومي به عنوان تكنيسين ارتباطات
4-1- ويژگي‌هاي سازمان
4-2- گوش كردن
4-3- مسئوليت‌پذيري
منابع

 

 

مقدمه

 

در سال‌هاي اخير به دليل توسعه ارتباطات و رسانه‌ها بويژه در حوزه فضاي مجازي، «عصر ارتباطات» وارد «عصر ديجيتال» شده است. به عبارت ديگر، ارتباطات مجازي در حال تبديل شدن به يك واقعيت عيني است كه از دنياي واقعي فراتر رفته و بر همه ابعاد زندگي انسان تاثير فراوان گذاشته است.


«عصر ديجيتال» عصر توسعه دسترسي‌هاي گسترده به فناوري است كه از يك، كشور يا يك حوزه جغرافيايي يا يك طبقه اجتماعي فرار رفته و به جزء جدايي‌ناپذير زندگي انسان تبديل شده است. در اين عصر، هوش مصنوعي، هوش فرمان‌دهنده در حوزه‌هاي مختلف فنآوري است كه در حال توليد و ساخت طرح‌هاي جديد و سيستم‌هاي جديد است.


اگرچه «عصر ديجيتال» در امتداد «عصر ارتباطات» به‌وجود آمده است، اما ويژگي‌هاي اين عصر با همه اعصار ديگر تفاوت اساسي دارد. در اين عصر، دارايي‌هاي ملموس و غير ملموس، سخت ‌فزاري و نرم‌افزاري همزمان و در عرض همديگر مورد استفاده قرار مي‌گيرند و اين وضعيت، شرايط جديدي در فناوري، افزايش خدمات و محصولات ايجاد كرده است.

چيستي تحول ديجيتال


تحول ديجيتال فرآيند استفاده از فناوري‌هاي ديجيتال براي ايجاد– يا اصلاح– فرآيندهاي كسب‌وكار، فرهنگ و تجربيات مشتري براي برآوردن نيازهاي تجاري و بازار در حال تغيير است. اين تصور مجدد از تجارت در عصر ديجيتال، تحول ديجيتال است.


تحول ديجيتال ادغام فناوري ديجيتال در تمام زمينه هاي يك كسب‌وكار است كه اساسا نحوه عملكرد و ارايه ارزش به مشتريان را تغيير مي‌دهد. همچنين اين يك تغيير فرهنگي است كه سازمان‌ها را ملزم مي‌كند كه به‌طور مداوم وضعيت موجود را به چالش بكشند. (حافظ زاده، 1401)

ويژگي‌هاي تحول ديجيتال


ويژگي‌هاي «عصر ديجيتال» اگر چه متنوع و داراي ابعاد گوناگوني است، اما همان‌گونه كه در نمودار شماره (1) نشان داده شده است، مي‌توان 8 ويژگي مهم را براي اين عصر مورد شناسايي قرار داد. 


نمودار شماره (1): ويژگي‌هاي عصر ديجيتال

 

«اكوسيستم محوري» ناظر به فضاي رقابت و همكاري بين كليه كسب‌وكارهاست.
«سرعت محوري» ناظر به پيشرفت‌ها و تحولات مختلف در كمترين زمان ممكن است.
«دامنه» ناظر به گسترش دامنه صنايع و كم‌رنگ شدن مرز ميان صنايع مختلف است.
«داده ‌محوري» ناظر به داده‌هاي مختلفي است كه با سرعت زياد و با پوشش ابعاد مختلف به‌دست آمده و در تصميم‌گيري‌ها تاثيرگذار هستند.
«الگوريتم‌ محوري» ناظر به هوش مصنوعي است كه نقش مكمل انساني را بازي مي‌كند. اين نقش در افزايش قدرت انسان در همه زمينه‌ها تاثير به‌سزايي داشته است.
«تجربه محوري» ناظر به تبديل عملكرها به تجربه‌هاي ماندگار است. اين تجربه‌ها قابل انتقال به افراد مختلف و نسل‌هاي آينده است.
«نوآوري‌محوري» ناظر به ايجاد مداوم نوآوري در همه زمينه‌ها بدون هيچ‌گونه وقفه است. نوآوري ضامن موفقيت و ادامه حيات سازمان است.
«پلتفرم‌محوري» ناظر به غلبه پلتفرم‌ها بر همه اشكال ديگر فعاليت‌هاي اقتصادي و كسب‌وكارهاست. (وسترمن و همكاران، 1396)


دكتر مهدي شامي زنجاني، استاد دانشكده مديريت دانشگاه تهران، 7 قابليت مهم را براي عصر ديجيتال برشمرده‌اند كه به اختصار در اينجا به آنها اشاره مي‌گردد. اين قابليت‌ها نشان‌دهنده تفاوت اساسي عصر ديجيتال با «عصر صنعتي» است. اين تفاوت در قابليت، توانايي انسان را در همه زمينه‌ها به شدت افزايش داده است.


(1) قابليت اتصال (Connectivity): عصر ديجيتال، قابليت اتصال همه از درون و بيرون خانه ها افزايش داده است.
(2) تعامل (Interaction): تعامل ميان همه كنشگران در اين عصر، به يك فرايند مداوم تبديل شده است كه به صورت بلادرنگ انجام مي‌گيرد.
(3) تحرك (Mobility): تحرك به عنوان مثال در تلفن‌هاي همراه، يكي از نمونه‌هاي مهم عصر ديجيتال است. اين تحرك در همه پديده‌ها در حال گسترش است.
(4) تحليل‌گري (Analytics): امكان گرفتن نظرات مختلف كاربران و تحليل آن براي افزايش كارآمدي سازمان يكي از قابليت‌هاي مهم عصر ديجيتال است.
(5) به‌روزرساني (Updating): به روز رساني مداوم و مستمر، يكي ديگر از قابليت‌هاي مهم عصر ديجيتال است كه مي‌تواند هر گونه كمبودي را در كوتاه‌ترين زمان تامين كند.
(6) توصيه‌گري (Recommending): اپليكيش‌هاي مختلف در عصر ديجتيال مي‌توانند توصيه‌هاي مختلفي را براي كاربران براي خريدهاي مختلف پيشنهاد نمايند و اين خود در گسترش بازاريابي تاثيرگذاري زيادي دارد.
(7) افزودن (Augmenting): افزايش واقعيت‌ها موجود به فضاي ديجيتالي يكي از قابليت‌هاي مختلف اين عصر است. (شامي زنجاني، 1401)

مزاياي تحول ديجيتال


تحولات ديجيتال، مزاياي فراواني در سطح جهاني ايجاد كرده است. اين تحولات در تسريع دسترسي انسان به امكانات مختلف را تسهيل كرده است و تغييرات اساسي در زمينه‌هاي مختلف ايجاد كرده است.


اگرچه تحول ديجيتال، اقدام ساده‌اي نيست و بستگي به رويكرد مسئولان، مديران، امكانات، اهداف و رويكردهاي آينده‌نگرانه دارد، اما جلوگيري از اين تحول يا عدم توجه جدي به آن در شرايط كنوني جهاني امكان‌پذير نيست. به عبارت ديگر، تحول ديجيتال، ضرورت خود را بر همه جهان تحميل كرده است. البته مزاياي آن نيز نسبت به عصر صنعتي يا عصر قبل از ديجيتال نيز تا اندازه زيادي براي گسترش آن تاثيرگذار بوده است. برخي (حافظ زاده، 1401) 20 مزيت را براي تحول ديجيتال مورد شناسايي قرار داده اند كه به‌طور خلاصه در اينجا درج مي‌شوند.


1- رضايت مشتري را افزايش مي‌دهد.
2- دسترسي به بينش‌هاي داده‌محور را ممكن مي‌كند.
3- تجاري‌سازي نرم‌افزار را ممكن مي‌سازد.
4- تجربه كاربري با كيفيت را ايجاد مي‌كند.
5- ترغيب‌كننده همكاري و ارتقا دهنده ارتباطات است.
6- چابكي را افزايش مي‌دهد.
7- خطاي انساني را محدود مي‌كند.
8- ترويج كننده محيطي است كه موجب اعتلاي كاركنان مي‌شود.
9- بازدهي عملياتي را افزايش مي‌دهد.
10- موجب افزايش مزيت رقابتي مي‌شود.
11- فرايندها و عمليات را يكپارچه مي‌كند.
12- فرهنگ ديجيتال را گسترش مي‌دهد.
13- دانش و مهارت‌ها را به‌روزرساني مي‌كند.
14- موجب افزايش شفافيت مي‌شود.
15- موجب كاهش هزينه مي‌شود.
16- موجب رشد درآمد مي‌شود.
17- موجب بهبود تجربه مشتري مي‌شود.
18- موجب انعطاف‌پذيري مي‌شود.
19- كارايي مدل عملياتي را افزايش مي‌دهد.
20- رشد ديجيتالي در آينده را ممكن مي‌سازد.

فصل بندي كتاب


كتاب «تحول ديجيتال و روابط‌عمومي: مجموعه مقالات نوزدهمين كنفرانس بين‌المللي روابط‌عمومي ايران» شامل مقالات مختلفي است كه برخي از آنها در همين كتاب و برخي در سايت كنفرانس منتشر خواهند شد.


براي آشنايي بيشتر خوانندگان محترم، چكيده‌اي از مقالات و ايده‌هاي مطرح در مقالات ارايه مي‌شود.


مقاله اول: با عنوان «بررسي رويكرد روابط‌عمومي در تحول ديجيتال» نوشته ابراهيم حبيبي مجنده است. در اين مقاله مي‌خوانيم: تحول ديجيتال در عرصه ارتباطات، مستلزم دور شدن از تفكر سنتي، اتخاذ رويكردي مشاركتي، آموزش‌ مهارت‌هاي جديد و تحولات ساختاري و فناوري است. اين رويكرد، در بستر ارتباطي تعاملي، راه‌حل‌هاي جديدي را نشان مي‌دهد كه به نوبه خود مي‌تواند تجربه مخاطب را بهبود بخشد، نوآوري را هدايت كند و در نهايت، افراد، گروه‌ها يا سازمان‌هاي اجتماعي را تحت‌تأثير قرار دهد. اين مقاله در جهت واكاوي اين موضوع، با مروري بر اسناد، مدارك، مستندات در دسترس و با تكيه بر تعاريف، نظريات و مدل‌هاي ارايه‌شده توسط صاحب‌نظران ارتباطات، رويكرد روابط‌عمومي در تحول ديجيتال را مورد بررسي قرار مي‌دهد. نتيجه اين بررسي بر اين نكته تاكيد مي‌كند كه تحول ديجيتال، در كاركردهاي روابط‌عمومي اثرهاي عميقي ايجاد كرده و اين صنعت را بيش از پيش ارتقا داده است. در نهايت اين‌كه روابط‌عمومي با اتخاذ رويكرد مشاركتي و تعاملي و بهره‌گيري از مديريت راهبردي (استراتژيك) بهتر از قبل مي‌تواند نقش ايفا كند و به مراتب قوي‌تر و اثربخش‌تر از رويكردهاي سنتي به خلق ارزش‌هاي مشترك با مخاطبان عام و خاص بپردازد و كاركردهاي ارتباطي سازمان‌هاي اجتماعي را بهبود بخشد.


مقاله دوم: با عنوان «روابط‌عمومي آينده: هوش مصنوعي و نگهبانان اخلاق» نوشته يحيي احمدي و مسعود كريم خاني است. در اين مقاله مي‌خوانيم: انسان روند رو به تكاملي را در طول تاريخ از جنبه‌هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي و حتي علمي و شناختي طي كرده و هر نسل ويژگي‌هايي متفاوت از نسل‌هاي قبلي خود داشته است. نسل آينده كه بوميان دنيايي ديجيتال خواهند بود، نيازهاي مختلفي نسبت به نسل‌هاي پيشين خود خواهند داشت.

 

 امروزه فناوري به‌سرعت در حال رشد و تغيير است. پيشرفت‌هاي سريعي كه در تكامل هوش مصنوعي در حال اتفاق است، تغييراتي انقلابي در ساختارهاي مختلف از جمله روابط‌عمومي‌ها ايجاد خواهد كرد كه نگاه به جنبه‌هاي اثرگذار و تسهيل‌كننده آن بر مسايل مي‌تواند در عرصه‌هاي گوناگون بسيار حايز اهميت باشد. داده‌ها، به‌سرعت در حال تبديل‌شدن به يكي از بااهميت‌ترين و ارزشمندترين دارايي‌هاي هر سازماني هستند.

 

در روابط‌عمومي‌ها فرايندهايي مانند اطلاع‌رساني، برندينگ، موقعيت‌يابي، مديريت افكار عمومي و غيره از طريق حجم و كيفيت داده‌هايي انجام مي‌شود كه از زندگي شخصي افراد جامعه جمع‌آوري مي‌شوند. هرچه حجم و تنوع داده‌هاي ورودي به فناوري‌هاي هوش مصنوعي بيشتر باشد، عملكرد بهتري را از اين فناوري‌ها شاهد خواهيم بود؛ اما در اينجا جايگاه اخلاق و حريم خصوصي به چالش كشيده مي‌شود؛ هوش مصنوعي براي انجام درست كارها به انسان متكي است.

 

 هوش مصنوعي مي‌تواند با داده‌هاي معيوب يا ناقص برنامه‌ريزي شود، روي كدهاي اشتباه كار كند، يا به دليل وابسته بودن به انسان‌هايي كه به انسان‌هاي ديگر وابسته هستند، اشتباه كند كه به همين دليل ممكن است سوگيري‌هاي ناخواسته‌اي انجام دهد يا چيز مهمي را حذف ‌كند؛ اما اخلاق فقط اجتناب از اشتباه نيست، بلكه انجام كار درست به دلايل درست و مصمم بودن براي عدم ايجاد آسيب عمدي است.

 

 در اين شرايط روابط‌عمومي‌هاي آينده نياز به استعدادها و افرادي خواهند داشت كه درك بهتري از پيچيدگي‌هاي اجتماعي داشته باشند. كارشناساني كه علاوه بر مهارت استفاده از فناوري‌هاي روز، خلاقيت، اشتياق به فعاليت در هنر و صنعت روابط‌عمومي، ساختار فكري انعطاف‌پذيري نسبت به تغييرات سبك زندگي در دنيايي متاورسي و نسلي بومي به اين دنيا با نيازهاي رسانه‌اي نامتناهي داشته باشند.


مقاله سوم: با عنوان «روابط‌عمومي‌ها و هوش مصنوعي در عصر متاورس: مروري بر نقش، كاركردها و الزام‌ها» نوشته حسن خسروي است. در اين مقاله مي‌خوانيم: روابط‌عمومي به مثابه يك صنعت، مانند هر بخش ديگر سازمان از كاركردها و مواهب هوش مصنوعي نظير اتوماسيون اداري استفاده كرده و بقاي آن‌ها نيز در عصر متاورس، منوط به همسويي و همگامي با جنبه‌هاي مختلف هوش مصنوعي است. هوش به مفهوم به‌كارگيري تجربه به منظور حل مسايل دريافت‌شده تلقي مي‌شود.

 

 هوش مصنوعي، علم و مهندسي ايجاد ماشين‌هايي هوشمند با استفاده از كامپيوتر و الگوگيري از درك هوش انساني يا حيواني و نهايتا دستيابي به مكانيزم هوش مصنوعي در سطح هوش انساني است. متاورس به عنوان يك فضاي مجازي گسترده تعريف مي‌شود كه در آن كاربران مي‌توانند با اشياي ديجيتالي سه‌بعدي و آواتارهاي مجازي با يكديگر به شيوه‌اي پيچيده تعامل داشته باشند كه در حقيقت تقليدي از دنياي واقعي است. روابط‌عمومي‌ها با استفاده از فناوري هوش مصنوعي در فضاي متاورس شما را قادر مي‌سازد تا بر موانعي مانند كيفيت تعاملي ضعيف غلبه كنيد و خدمات جديدي مانند كنفرانس‌هاي مجازي زنده را به مخاطبان ارايه دهيد. روابط‌عمومي‌ها مي‌توانند با استفاده از هوش مصنوعي در فضاي متاورس در حوزه‌هايي نظير سنجش افكار عمومي- اطلاع‌رساني- معرفي مجازي سازمان، آموزش و ... به اشكال ذير اقدام نمايند:


1- ايجاد آواتارهاي دقيق: يك موتور هوش مصنوعي مي‌تواند تصاوير دوبعدي كاربر يا اسكن‌هاي سه‌بعدي را تجزيه‌ و تحليل كند تا به يك نمايش شبيه‌سازي‌شده‌ بسيار واقعي از او برسد.


2- انسان‌هاي ديجيتال: انسان‌هاي ديجيتال نسخه‌هاي سه‌بعدي چت‌بات‌ها هستند كه در متاورس وجود دارند. آن‌ها بيشتر شبيه شخصيت‌هاي غيربازي‌كننده (NPC) داراي هوش مصنوعي در يك بازي ويديويي هستند كه مي‌توانند به اعمال شما در دنياي واقعيت مجازي واكنش نشان دهند و پاسخ دهند.


3- دسترسي چندزبانه: هوش مصنوعي مي‌تواند به درك زبان‌هاي طبيعي مانند انگليسي، تبديل آن به قالب قابل خواندن توسط ماشين، انجام‌دادن تجزيه‌وتحليل، رسيدن به پاسخ، تبديل نتايج به انگليسي و ارسال آن به كاربر كمك كند.


4- افزايش مقياس‌پذيري دنياي واقعيت مجازي: وقتي يك موتور هوش مصنوعي با داده‌هاي قبلي تغذيه مي‌شود، از خروجي‌هاي قبلي درس مي‌گيرد و سعي مي‌كند كم‌كم خود به‌تنهايي به خروجي موردانتظار برسد.


5- رابط شهودي: هنگامي‌كه يك هدست واقعيت مجازي پيشرفته و مجهز به هوش مصنوعي را بر سر مي‌گذاريد، حسگرهاي آن مي‌توانند الگوهاي الكتريكي و عضلاني شما را بخوانند و پيش‌بيني كنند كه دقيقا چگونه مي‌خواهيد در داخل متاورس حركت كنيد. سوال اساسي ما در اين مقاله عبارت است از اين‌كه: روابط‌عمومي و هوش مصنوعي در عصر متاورس چه ارتباطي با هم دارند و هوش مصنوعي چه تاثيري بر عملكرد روابط‌عمومي‌ها در آينده خواهد داشت؟


مقاله چهارم با عنوان «بررسي نقش تحول ديجيتال در روابط‌عمومي شهرداري زرقان» نوشته فرشاد كاظمي است. در اين مقاله مي‌خوانيم: در عصري زندگي مي‌كنيم كه از آن به عنوان عصر ديجيتال ياد مي‌شود. توسعه ديجيتال گسترۀ متنوعي از سيستم‌ها را با قابليت‌هاي گسترده در اختيار گذاشته كه منجر به تحول ديجيتال در حوزه راهبرد و شيوه‌هاي جديد تفكر گرديده است. لذا مي‌توان چنين دريافت كه فناوري‌هاي ديجيتال نقشي مؤثر در زندگي داشته و به شكل قابل‌توجهي در شيوه زيستن، كسب وكار و ارتباطات تاثيرگذار است.

 

 لذا در اين پژوهش با توجه به رشد و توسعه زياد شهرها و گسترش امور شهري در دهه‌هاي اخير، با هدف بررسي دقيق روابط بين تحول ديجيتال و روابط‌عمومي سازمان‌هاي عمومي نظير شهرداري زرقان با شهروندان در اداره امور و اجراي موفق پروژه‌ها صورت گرفته است. در حالي كه انجام چنين مطالعاتي كه به بررسي پديده‌ها در سطوح مختلف تجزيه و تحليل مي‌پردازند همچنان پيچيده و چالش‌برانگيز مي‌باشند، موضوعات و مفاهيمي كه زيربناي تحول ديجيتال محسوب مي‌شوند ممكن است ارتباطات مفهومي و قابليت‌هاي تجربي جديدتري را بگشايند.


مقاله پنجم با عنوان « تحول ديجيتال با هدف افزايش پايداري حرفه روابط‌عمومي در عصر اختلال» نوشته آرگونادا پريبادي و نوراسانا ناسوتين از دانشگاه محمديه سوماترا است. در اين مقاله مي‌خوانيم: تحول ديجيتال عبارت است از تغيير دادن شيوه كار كردن با استفاده از تكنولوژي اطلاعات و با هدف افزايش بهره‌وري و كارآيي. پس از آنكه دولت (اندونزي) در ماه آوريل 2011 برنامه موسوم به اندونزي 4.0 را به‌طور رسمي اعلام كرد كه يك نقشه راه بود براي ورود جدي اندونزي به عرصه انقلاب صنعتي چهارم، تحولات بسياري در اين كشور به‌وقوع پيوسته است.

 

در اين ميان، حوزه روابط‌عمومي هم به عنوان يكي از بخش‌هايي كه به شدت تحت‌تاثير اين تحولات قرار گرفت شناخته مي‌شود، حوزه‌اي كه نمادهاي تحول ديجيتال از جمله هوش‌مصنوعي، داده بزرگ، اينترنت اشيا و تحليل داده‌ها به ميزان زيادي مي‌توانند در آنجا مورد استفاده قرار گيرند و در نتيجه موجب ارتقاي سطح كيفي بسياري از فعاليت‌ها و عمليات روابط‌عمومي گردند. تحقيق حاضر مطالعه‌اي است كيفي و توصيفي با هدف انجام يك‌سري مصاحبه‌هاي عميق با يك‌سري افراد كه در آن‌ها از روش‌هاي متنوع انتخاب، ساده‌سازي داده و تبديل داده از حالت صوتي و ديداري به نوشتاري و در نهايت استخراج تحليل‌هاي كاربردي از آن‌ها.


از نتايج نهايي تحقيق حاضر چنين برمي‌آيد كه فرصت‌هاي مرتبط با نقش‌آفريني انسان‌ها در آينده روابط‌عمومي همچنان بالا خواهد ماند و فعالان حوزه روابط‌عمومي در آينده تمام ديجيتال و برآمده از تحول ديجيتال فردا نيز همچنان خواهند توانست در كنار هوش مصنوعي نقش‌هاي موثر و تعيين‌كننده‌اي را ايفا نمايند به شرطي كه بتوانند همپاي پيشرفت‌هاي تكنولوژيكي خود را ارتقا دهند و پيشرفت كنند. در اين حالت است كه هوش‌مصنوعي خواهد توانست در آينده به عنوان مكمل و تسهيل‌گر در خدمت فعالان حوزه روابط‌عمومي عمل كند و به ارتقاي هرچه بيشتر روابط‌عمومي كمك كند.


مقاله ششم با عنوان «تحول صنعت روابط‌عمومي در عصر توسعه تكنولوژي‌هاي ديجيتال» نوشته ورا توكنووا آبيشوا، يوگينيا سركووا، لازات كوشمتووا، سالي اسمبكنوا و شارا ماژيتايوا است. در اين مقاله مي‌خوانيم: توسعه سريع و فراگير تكنولوژي‌هاي ديجيتال و مرتبط با اينترنت در سال‌هاي اخير بسياري از چشم‌اندازها و ساختارهاي دنياي اطلاعات را تغيير داده و شكل جديدي به ارتباطات جمعي و بين‌فردي داده است.

 

در اين ميان، تحليل‌هاي صورت گرفته بر روي شكل‌هاي مختلف پيام‌هاي روابط‌عمومي، روش‌هاي مختلف برقراري ارتباط با مخاطب و شكل‌دهي به منزلت و اعتبار سازمان‌ها نزد مشتريان از طريق اينترنت همگي حكايت از آن دارند كه متغيرهايي مانند مورد پذيرش قرار گرفتن اطلاعات از جانب عموم مردم، عوامل شكل‌دهنده و تاثيرگذار بر افكار عمومي و همچنين سطح اعتماد به رهبران افكار عمومي به ميزان بسيار زيادي تحت‌تاثير و كنترل اينترنت، وجود تكنولوژي‌هاي ديجيتال، مقبوليت شكل‌هاي الكترونيك ارتباطات و رشد رسانه‌هاي اجتماعي قرار دارد.


نويسندگان تحقيق حاضر پس از مطالعه بر روي گرايش‌هاي رايج در روابط‌عمومي، تحليل تحولات جاري در صنعت روابط‌عمومي همزمان با تحول ديجيتال در جهان به‌طور عام و در قزاقستان به‌طور خاص به اين نتيجه رسيده‌اند كه در دهه‌هاي آينده نه‌تنها تمام سيستم‌هاي حاكم بر رسانه‌هاي جمعي به‌طور كلي دگرگون خواهند شد بلكه تمام اركان حرفه روابط‌عمومي و كاركردهاي آن نيز زير و رو خواهند شد و تمام اين تحولات به شكل گسترده‌اي بر زندگي و كار انسان‌ها تاثيرگذار خواهند بود.
مقاله هفتم با عنوان «تحول نقش روابط‌عمومي در عصر انقلاب صنعتي چهارم » نوشته راهاجنگ پوسپيتوساري است.

 

 در اين مقاله مي‌خوانيم: روابط‌عمومي يعني مديريت ارتباطات و پيوند با طرف‌هاي درون و بيرون سازمان‌ها و شركت‌ها. يك كارشناس روابط‌عمومي هميشه در تلاش است تا خود را با جديدترين تحولات عصرش تطبيق دهد تا بتواند به وظيفه ذاتي‌اش يعني پيوندزدن سازمان با عموم مردم به‌خوبي عمل كند. در سال‌هاي اخير روابط‌عمومي در حال پوست‌اندازي بوده و از حالت سنتي پيشين خود خارج‌ شده و به سمت ديجيتال شدن و بازشدن بيشتر حركت كرده است و همين مسئله هم موجب شده تا خيلي چيزها در روابط‌عمومي تغيير پيدا كند. عصر ديجيتال كه همان عصر بازشدن همه‌چيز و استفاده فراگير از كامپيوتر و اينترنت است تأثير شگرفي بر روابط‌عمومي گذاشته است.


بر همين اساس، هدف اصلي تحقيق حاضر عبارت است از بررسي نحوه تأثيرگذاري تحولات ناشي از وقوع انقلاب صنعتي چهارم و عصر ديجيتال بر صنعت روابط‌عمومي در اندونزي. نتايج تحقيق حاضر نشان داده كه اين تغيير و تحولات در اندونزي به‌گونه‌اي بوده كه هوش مصنوعي به‌عنوان تسهيل‌گر و سرعت‌دهنده بزرگي براي فعاليت‌هاي مرتبط با روابط‌عمومي عمل‌كرده و موجب بازترشدن برگشت‌ناپذير و نامحدود روابط‌عمومي شده است. بااين‌همه، نتايج اين بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه برخي از كاركردها و نقش‌هايي كه توسط فعالان روابط‌عمومي انجام مي‌شود را نمي‌توان و نبايد به هوش‌مصنوعي و ربات‌ها سپرد و نمي‌توان و نبايد انتظار داشت كه كاركردهايي مانند برخورد با عموم مردم و صحبت كردن با آن‌ها و گوش سپردن فعال به آن‌ها را به ربات‌ها سپرد.


علاوه بر مقالات فوق كه در كتاب منتشر خواهند شد 2 مقاله زير در سايت كنفرانس منتشر خواهند شد.


1- 1- مقاله‌اي با عنوان: « روابط‌عمومي و تحول ديجيتال؛ ضرورت رويكرد استراتژيك» نوشته فرينوش اكبرزاده است. در اين مقاله مي‌خوانيم: چهره روابط‌عمومي در عصر تحول ديجيتال با تأثير فناوري‌هاي جديد تغيير كرده است و اين تغيير ادامه‌دار خواهد بود؛ در نتيجه مديران و كسب‌وكارها مي‌بايست با آغوش باز پذيراي انقلاب ديجيتال در عرصه روابط‌عمومي و تبليغات باشند و مطابق نياز خود به ايجاد روابط عالي ميان ذي‌نفعان، تأثيرگذاري و ترفيع هويت برند، ايجاد داستان‌هاي متقاعدكننده براي مشتريان و ارايه موفقيت‌آميز محتوا، محصولات و برندها به بازار ساختار و استراتژي روابط‌عمومي خود را متحول نمايند.


رسانه‌هاي چاپي و نشريات سنتي ابزارهاي بسيار مؤثري براي دستيابي به مخاطب و جامعه هدف هستند. بااين‌حال، با افزايش استفاده از رسانه‌هاي اجتماعي و تعامل افراد در شبكه‌هاي اجتماعي، ارتباطات حرفه‌اي با چالش جديدي روبرو مي‌شوند. براي ايجاد تعامل مثبت، كسب‌وكارها و سازمان‌ها بايد گفتگوهاي دوسويه‌اي را درباره برندشان ايجاد كنند. همچنين آن‌ها مي‌بايست استراتژي‌هاي بازاريابي محتوا را توسعه دهند و اجرا كنند، زمينه‌هاي رسانه‌اي خود را تقويت كنند و با شركاي تجاري خود براي شنيدن و عمل كردن به بازخورد منفي كار كنند. روابط‌عمومي مؤثر بيش از هر زمان ديگري نيازمند رويكردي چندرشته‌اي و استراتژيك است.


2- 1- مقاله‌اي با عنوان: «راه طولاني ديجيتال شدن روابط‌عمومي در ايران» نوشته محمد شميراني است. در اين مقاله مي‌خوانيم: از ابتداي شكل‌گيري روابط‌عمومي در جهان، تعريف‌هاي فراواني براي آن مطرح شده است ولي مهمترين عنصر قابل توجه هر كدام، واژه "ارتباط" است.


فعاليت روابط‌عمومي، تا سال‌ها محدود به صدور اطلاعيه و بيانيه و توجيه اقدام‌هاي سازمان بوده است. در اين مسير، ارتباط روابط‌عمومي‌ها با مخاطبان در اين مدت، كمتر تعاملي و بيشتر يك‌سويه بوده است. پاسخگويي سريع مشاهده نمي‌شد و رصد كردن نظر مخاطبان، با تاخير همراه بود.


گسترش شبكه‌هاي اطلاعاتي و زيرساخت‌هاي ارتباطي در چند دهه اخير، موجب شده است هر سازماني براي حفظ خود، مجبور به استفاده از تكنولوژي‌ها و روش‌هاي نوين شود و در نتيجه گسترش فناوري‌هاي نوين، نياز به متخصصان ارتباطات و روابط‌عمومي افزايش يابد.


با وجود موانع پيش‌رو، ديجيتال شدن روابط‌عمومي‌ها، گريزناپذير است و روابط‌عمومي‌هاي سنتي، محكوم به حذف شدن خواهند بود.


اميدواريم كه اين كتاب نيز همچون كتاب‌هاي ديگري كه محصول برگزاري كنفرانس بين‌المللي روابط‌عمومي ايران است مورد توجه جامعه علمي بويژه خانواده بزرگ روابط‌عمومي‌ها قرار گيرد.

دكتر حسن بشير
عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق (عليه السلام)
دبير كميته علمي نوزدهمين كنفرانس بين‌المللي روابط‌عمومي ايران

 

منابع
حافظ زاده، مجتبي (1401) "مزاياي تحول ديجيتال: 20 مزيت مهم و كاربردي- نرم افزار كاواك، Kavak.ir
شامي زنجاني، مهدي (1401) تحول ديجيتال، وب‌سايت دكتر مهدي شامي زنجاني. https://shamizanjani.ir
وسترمن، جورج؛ مكافي، اندرو؛ بنه، ديديه (1396) تحول ديجيتال، ترجمه: مهدي شامي زنجاني و شادي ايراندوست، تهران: انتشارات نص.