شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : انتخابات شوراي هماهنگي روابط‌عمومي‌هاي استان قزوين برگزار مي‌شود
یکشنبه، 30 بهمن 1401 - 13:42 کد خبر:51537
محسن رحيمي در اين باره اظهار داشت: با توجه به ضرورت ارتقاء كيفي واحدهاي روابط‌عمومي و لزوم هماهنگي و هم‌افزايي فعاليت‌هاي روابط‌عمومي سازمان‌ها، ادارات، نهادها و شركت‌ها، انتخابات تعيين اعضاي هيأت رئيسه شوراي هماهنگي روابط عمومي‌هاي استان قزوين برگزار مي‌شود.شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| مدير روابط‌عمومي استانداري قزوين گفت: انتخابات شوراي هماهنگي روابط‌عمومي‌ دستگاه‌هاي اجرايي استان قزوين به زودي برگزار مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري برنا از قزوين؛ محسن رحيمي در اين باره اظهار داشت: با توجه به ضرورت ارتقاء كيفي واحدهاي روابط‌عمومي و لزوم هماهنگي و هم‌افزايي فعاليت‌هاي روابط‌عمومي سازمان‌ها، ادارات، نهادها و شركت‌ها، انتخابات تعيين اعضاي هيأت رئيسه شوراي هماهنگي روابط عمومي‌هاي استان قزوين برگزار مي‌شود.

وي اضافه كرد: اين شورا بر اساس تصويب نامه هيأت وزيران زير نظر استاندار تشكيل خواهد شد كه انتخابات تعيين هيأت رئيسه آن بايد هر ۲ سال برگزار شود كه آخرين آن در سال ۹۷ بوده و پس از آن انتخابات ديگري برگزار نشده است.

مدير روابط‌عمومي استانداري در خصوص حوزه فعاليت اين شورا گفت: حوزه فعاليت اين شورا منحصر به روابط عمومي‌هاي سازمان‌ها، ادارات كل، نهادها، شركت‌ها، شهرداري‌ها، دانشگاه‌ها و موسسات دولتي است.

رحيمي دانش افزايي مديران و كاركنان روابط عمومي‌هاي سطح استان و شهرستان‌هاي تابعه را از برنامه‌هاي مهم براي آينده اين شورا دانست و اظهار داشت: تلاش براي تقويت گفتمان نظام و تبيين و تبليغ بهتر سياست ها، برنامه ها و فعاليت‌هاي دولت در سطح ملي، استاني و شهرستاني، افزايش كارآمدي روابط عمومي‌ها در جهت تحكيم ارتباط ميان دولت و مردم، نظارت، رتبه بندي و ارتقاء جايگاه روابط‌عمومي ها در سازمان از ديگر اهداف و برنامه‌هاي اين شورا خواهد بود.

وي گفت: موضوع فعاليت شورا، ايجاد هماهنگي ميان روابط عمومي‌هاي استان در راستاي اهداف عاليه دولت و ارتقاء سطح دانش كاركنان روابط‌عمومي از طريق برپايي دوره ها، سمينارها و همايش هاي آموزشي و آشناسازي آنان با علوم و فنون جديد در حوزه روابط‌عمومي ها مي باشد.

مدير روابط‌عمومي استانداري افزود: اعضاي هيأت رييسه شورا ۹ نفر هستند كه ۲ عضو آن شامل استاندار به عنوان رييس شورا و مدير روابط‌عمومي استانداري به عنوان جانشين و دبير شورا ثابت بوده و ۷ نفر باقيمانده به وسيله رأي مستقيم مجمع عمومي براي مدت ۲ سال انتخاب مي شوند.

رحيمي در خصوص شرايط عضويت در هيات رئيسه و اعلام كانديداتوري گفت: مديران و مسئولين روابط‌عمومي دستگاه‌ها كه شرايط لازم و پيش بيني شده مطابق ماده چهارده اساسنامه اين شورا را دارا باشند با شرايط حداقل ۲۵ سال سن، دارا بودن مدرك كارشناسي با حداقل يك سال سابقه كار در روابط‌عمومي يا حداقل كارداني با ۵ سال سابقه كار در روابط‌عمومي مي توانند نامزد هيأت رئيسه شوند.