شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : سخنرانان نوزدهمين كنفرانس بين‌المللي روابط‌عمومي ‌ايران
یکشنبه، 23 بهمن 1401 - 09:08 کد خبر:51404
همزمان با كنفرانس، دومين جشنواره مردم‌داري ايران نيز برگزار مي‌شود. علاقمندان به حضور در كنفرانس و جشنواره مي‌توانند با شمار‌ه‌تلفن‌هاي ۶۶۵۷۰۱۹۴(۰۲۱)- ۶۶۹۴۳۶۷۰ (۰۲۱) تماس بگيرند.


 

شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| دبيرخانه نوزدهمين كنفرانس بين‌المللي روابط‌عمومي ‌ايران سخنرانان كليدي خود را اعلام كرد:

1. دكتر باقر ساروخاني، پدر علم جامعه‌شناسي ارتباطات ايران

2. دكتر جيمز گرونيگ، پدر روابط‌عمومي مدرن

3. دكتر سعيدرضا عاملي، استاد گروه ارتباطات و مطالعات آمريكا دانشگاه تهران

4. دكتر مهدي شامي زنجاني، عضو هيئت علمي دانشگاه تهران

5. دكتر يونس شكرخواه، عضو هيئت علمي دانشگاه تهران

6. دكتر آنا پيپرال، كارشناس و تحليلگر ارشد فناوري

7. دكتر ژوزفين اير، محقق متاورس

 

 

همزمان با كنفرانس، دومين جشنواره مردم‌داري ايران نيز برگزار مي‌شود. علاقمندان به حضور در كنفرانس و جشنواره مي‌توانند با شمار‌ه‌تلفن‌هاي ۶۶۵۷۰۱۹۴(۰۲۱)- ۶۶۹۴۳۶۷۰ (۰۲۱) تماس بگيرند.

 

نوزدهمين كنفرانس بين‌المللي روابط‌عمومي ‌ايران توسط موسسه كارگزار روابط‌عمومي‌ و با مشاركت و همكاري دانشگاه‌ها و انجمن‌ها از جمله انجمن بين‌المللي روابط‌عمومي، انجمن متخصصان روابط‌عمومي ايران و انجمن ‌جهاني كارگزاران مسلمان روابط‌عمومي سوم اسفند 1401 در دو قالب حضوري و ويديوكنفرانس برگزار خواهد شد.