شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : ضعف شناختي روابط‌عمومي‌ها‌
یکشنبه، 9 بهمن 1401 - 12:39 کد خبر:51369
روزمرگي و عدم شناخت كاركردهاي رسانه‌ها در سال‌هاي اخير به دردي تبديل شده كه درمانش تنها به اتاق‌هاي خبرنگار نديده روابط‌عمومي‌ها‌ي ادارات برمي‌گردد.
 پژمان اميدي: شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| در حالي كه موتور هاي رسانه اي غرب با تمام توان با تكيه بر پول پاشي و جريان سازي منفي، نا اميدي را توشه راه جامعه هدف داخلي قرار داده اند، متاسفانه مقابله با اين مبحث در زنجيره داخلي توليد محتوا با مشكلات شديدي رو به رو شده كه بخشي از آن به ضعف شناختي روابط‌عمومي‌ها‌ مربوط است.
 
 اين مباحث در برخي استان ها از شدت بيشتري برخوردار بوده كه واكاوي كارشناسي شده اين مشكلات راه حل توان افزايي در يك جنگ تمام عيار رسانه اي است.
 
 با نزديك شدن به دهه مبارك فجر تبيين خدمات نظام يكي از مهمترين كاردكرد هايي است كه به نظر مي رسد در ضعف روابط‌عمومي‌ها‌ي ادارات كهگيلويه و بويراحمد مغفول مانده است.
 
 با نگاهي به عملكرد سيستم هاي اطلاع رساني مي توان يافت كه كاركرد رسانه محور
روابط‌عمومي‌ها‌ در كهگيلويه و بويراحمد به يك پاشنه آشيل تبديل شده است.
 
 در اين راستا، واكاوي خنثي شدن سال به سال وضعيت روابط‌عمومي‌ها‌ي كهگيلويه و بويراحمد جاي تامل بسيار دارد.
 
 استاني كه چند هزار پروژه ريز و درست دستگاهي را در قلب خود جاي داده است، در زمان اطلاع رساني، تبيين اغلب پروژه ها در كاغذ ها گم شده و حتي زمان افتتاح نيز، خروجي مطلوبي از آنها مخابره نمي شود.
 
 روزمرگي و عدم شناخت كاركردهاي رسانه‌ها در سال‌هاي اخير به دردي تبديل شده كه درمانش تنها به اتاق‌هاي خبرنگار نديده روابط‌عمومي‌ها‌ي ادارات برمي‌گردد.
 
 با ريز شدن به جزئيات اين مبحث مي توان دريافت كه نقطه آغازين اين مسئله از استانداري كهگيلويه و بويراحمد عبور مي كند.
 
 در حالي كه ماه ها از فعاليت تيم جديد در مجموعه استانداري مي گذرد، چارت روابط‌عمومي‌ استانداري همچنان خالي است.
 
 اين موضوع تضادها و ضعف هاي شديدي در اطلاع رساني را نيز ايجاد كرده است.
 
 با بررسي در محور روابط‌عمومي‌ دستگاه ها نيز شرايط مطلوب تر از بخش نامبرده نيست.
 
 در حالي كه تاكيد در كشور بر اميد افزايي و تبيين خدمات نظام مقدس جمهوري اسلامي است، دستگاه ها به دليل عدم ارتباط مطلوب با رسانه ها از اين مهم غافل شده و جريان سازي مناسبي شكل نگرفته است.
 
 بر اساس بررسي خبرگزاري مهر، ۹۷ درصد دستگاه ها و ادارات استان در محور روابط‌عمومي‌ها‌ برنامه خاصي براي رسانه ها در پيش از شروع دهه فجر نداشته و تبيين دستاورد هاي دهه مبارك فجر انجام نشده است.
 
 اين ريتم روتين در حالي شكل گرفته كه اميد بخشي، جريان سازي، بيان واقعيت ها و مقايسه با گذشته ارتباط مستقيمي با رسانه محوري روابط‌عمومي‌ها‌ دارد.
 
 همچنين ابر پروژه ها تا پروژه هاي محروميت زدايي نقاط مرزي استان در سكوت خبري به فرجام مي رسند و رسانه ها اغلب بار كاردكردهاي اوليه روابط‌عمومي‌ها‌ را به دوش كشيده تا بخشي از اين ضعف هاي اطلاع رساني پوشش داده شود./ مهر