شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : رونمايي و معرفي كتاب فرانگري روابط‌عمومي ها در مديريت بحران
سه شنبه، 4 بهمن 1401 - 13:01 کد خبر:51317
هرچند دنياي پر سرعت ارتباطات و خبر با خود مشكلاتي را هم به همراه خود به دنياي مجازي آورده است و ليكن در اين نوشتار سعي شده است تا ضرورت‌ها را در جهت مديريت درست بحران با رويكرد توسعه و تحقق اهداف سازمان، كاهش هزينه‌ها، ارتقاي بهره‌وري و رضايتمندي كاركنان و مشتريان با بهرمندي از فرانگري روابط‌عمومي مطرح كنيم تا از اندوخته‌هاي كنوني براي هدايت سازمان به سمت تعالي و تقويت اين نگرش فكري استفاده نماييم تا در دنياي حقيقي و مجازي بتوانيم ناخداي خوبي در دريا كبير رسانه و خبر باشيم و از شايعات و اخبار كذب و بي محتوا و بحران‌هاي موجود عبور كرده و به سلامت به ساحل آرام برسيم.كتاب فرانگري روابط‌عمومي ها در مديريت بحران
سال تأليف: دي ماه ۱۴۰۱
نويسنده و گردآورنده: رحيم محمدي بالادزايي مدرس سواد رسانه‌اي و روابط‌عمومي، دانشجوي دكتري مديريت رفتار سازماني


پس از ساليان اهتمام در امر خدمت‌گذاري و حضور در عرصه
روابط‌عمومي صنعت نفت بويژه شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران بايد بگويم كه امروز روابط‌عمومي با حضور ابزارهاي نوين و هجمه‌هاي موجود قطعا به عنوان يكي از مهمترين واحد و يا نهاد در سازمان تلقي مي‌گردد كه ديگر نمي‌توان آن را ناديده گرفت.


فرانگري روابط‌عمومي‌ها يا نگاه فراتر به آينده در مقوله ارتباطات و رسانه با توجه به پيشرفت كنوني تكنولوژي و ابزار هاي ارتباطي در عرصه توليد و توزيع خبر در راستاي منويات و مأموريت هاي سازماني در چند دهه اخير به اين قدرتي كه اكنون بدان توجه دارند و بكارگرفته اند نبوده و يا احساس نشده و يا ضرورتي نداشته است و يا بهتر است بگوييم با توجه به ماهيت كاري در سازمان و يا شركت متقاضي نداشته است و ليكن امروزه مي بينيم كه متقاضيان توليد و ارائه خدمات عمومي به مشتريان در يك شركت توليدي و يا ارائه خدمات در بخش سرمايه انساني در يك سازمان پا فراتر گذاشته و در برخي مواقع جلوتر از مسئولين ذيربط در جهت كسب اطلاعات ورود داشته و اخبار مورد نظر را دريافت مي نمايند كه اين قدرت آگاهي ضرورت كار در امر فراگيري تكنولوژي و ابزار هاي ارتباطي و رسانه اي را براي اهالي عرصه اطلاع رساني دو چندان كرده است تا بتواند هم منويات سازمان و يا شركت مربوطه را دنبال نمايد و هم از دنياي پر سرعت تكنولوژي و ارتباطات عقب نبوده و بتواند خود را به‌روز كند.

 

هرچند دنياي پر سرعت ارتباطات و خبر با خود مشكلاتي را هم به همراه خود به دنياي مجازي آورده است و ليكن در اين نوشتار سعي شده است تا ضرورت‌ها را در جهت مديريت درست بحران با رويكرد توسعه و تحقق اهداف سازمان، كاهش هزينه‌ها، ارتقاي بهره‌وري و رضايتمندي كاركنان و مشتريان با بهرمندي از فرانگري روابط‌عمومي مطرح كنيم تا از اندوخته‌هاي كنوني براي هدايت سازمان به سمت تعالي و تقويت اين نگرش فكري استفاده نماييم تا در دنياي حقيقي و مجازي بتوانيم ناخداي خوبي در دريا كبير رسانه و خبر باشيم و از شايعات و اخبار كذب و بي محتوا و بحران‌هاي موجود عبور كرده و به سلامت به ساحل آرام برسيم.


اميدوارم به حول قوه الهي اين نوشتار به يادگار در نزد مديران، علاقمندان، نخبگان و دانشجويان عرصه ارتباطات و روابط‌عمومي بماند تا شايد توانسته باشم با اين اقدام و حضور در اين عرصه به اندازه ذره اي هم شده همراه عزيزان در رشد و بالندگي هرچه بيشتر كشور و نظام مقدس ايفاي نقش نمايم. انشاءالله