شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : پنجاه‌ونهمين شماره فصلنامه مطالعات فرهنگ-ارتباطات منتشر شد
دوشنبه، 3 بهمن 1401 - 17:47 کد خبر:51316
پنجاه‌ونهمين شماره فصلنامه علمي «مطالعات فرهنگ-ارتباطات » ويژه پاييز 1401 از سوي پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شد. در اين شماره تعداد 12 مقاله پژوهشي منتشر شده است.شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| پنجاه‌ونهمين شماره فصلنامه علمي «مطالعات فرهنگ-ارتباطات » ويژه پاييز 1401 از سوي پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شد. در اين شماره تعداد 12 مقاله پژوهشي منتشر شده است.

 

عناوين مقالات مندرج در شماره پاييز فصلنامه به اين شرح است:

تدوين اولويت كدهاي مسئوليت اجتماعي در فضاي مجازي؛ مورد مطالعه: شهروندان شهر تهران
سيد ميلاد موسوي حق شناس؛ احسان شاه‌قاسمي

تببين سياست‌هاي رسانه‌اي ايران در قبال مسايل زيست محيطي از منظر صاحبنظران
سيد وحيد عقيلي؛ ندا شفيعي

هويت‌يابي واقعي‌ ـ ‌وانمودي دختران در سياليتِ فضاي مجازي: مطالعۀ كيفي دانشجويان دختر دانشگاه ياسوج
آرمان حيدري؛ حميد صداقت؛ خيري حميدپور

وضعيت انحرافات سايبري در ميان دانشجويان دانشگاه‌هاي تهران
آمنه صديقيان بيدگلي

روزنامه‌نگاري دين در ايران؛ تحليل‌محتواي خبرگزاري‌هاي رسمي در سال 1399
زهرا اردكاني فرد؛ محمدمهدي فرقاني؛ منا سلگي

شناسايي و ارزيابي راهكارهاي حمايت از حريم خصوصي كودكان در فضاي مجازي
پروانه فرامرزياني؛ باقر انصاري؛ محمد سلطاني فر؛ افسانه مظفري

بازتاب سياست‌هاي فرهنگي در مطبوعاتِ عصر ناصري
فاطمه براتلو

عشق آنلاين و گونه‌هاي آن در فضاي مجازي؛ مطالعۀ كاربران شهر كاشان در سال 1399
سيدكمال الدين موسوي؛ حديثه شمس

تبليغات محصولات فرهنگي و ارائۀ مدل مناسب تبليغاتي در فضاي رسانه‌اي ايران
ايرج قره داغي؛ علي اكبر رضايي؛ عباسعلي قيومي؛ سيدرضا صالحي اميري؛ محمد سلطاني فر

تحليل ارتباطي مشتقات «ربط» در قرآن كريم
محمدصادق نصراللهي

اقدام پژوهي رويداد استارت‌آپي (شتاب): مسجد طراز اسلامي
علي اصغر سيدآبادي؛ فهيمه آزموده؛ كيارش فرتاش

تحليل ساختاري فرهنگ ارتباطات كاري مبتني بر ارزش‌هاي اخلاقي، فرهنگ كار مشاركتي، عملكرد شغلي و سرمايۀ اجتماعي
سيد مجيد بايگان؛ حسن قلاوندي؛ محمد حسني

فصلنامه «مطالعات فرهنگ-ارتباطات» با مديرمسئولي قاسم زائري و سردبيري علي اردشير انتظاري منتشر مي‌شود. مديريت اجرايي اين فصلنامه را رقيه مهري برعهده دارد.